TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Níže uvedený rozhovor vydal Nadační fond Svědomí národa.

MUDr. Jiří Michl pracoval během „koronavirové krize“ jako koroner, jehož povinností je určit pravděpodobnou dobu a příčinu úmrtí, určit, zda bude provedena zdravotní pitva a označit tělo zemřelého. (zdroj)

Vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy a po studiích absolvoval postupně tři atestace – z urgentní medicíny, anestezilogie a otorinolaringologie. Nejvíce se našel v urgentní medicíně, které zasvětil největší část své kariéry. Jezdil jako lékař se záchrankou, létal s vrtulníkem, řešil repatriace.

Jako lékař se třemi atestacemi a 40 lety praxe převážně v urgentní medicíně je přesvědčen, že zdaleka ne u všech úmrtí vykázaných ve statistikách jako úmrtí způsobená onemocněním covid-19, byl covid-19 primární, hlavní příčinou smrti.

Nemocnice podle doktora Michla během „koronavirové krize“ přešly na ekonomicky výhodný systém, kdy se snažily evidovat pacienty jako hospitalizované s covidem-19, protože za tyto pacienty dostávali mnohem větší finance od pojišťoven, než na jiné případy.

V rozhovoru pro Svědomí národa MUDr. Michl dále uvedl, že byl sám svědkem toho, jako někdo změnil závěry v jím vystavené zprávě o příčině úmrtí. „Odevzdal jsem zprávu, kde jsem stanovil příčinu úmrtí. Někdo, nevím kdo, ji pak vzal a na první místo jako příčinu dopsal koronavirovou pneumonii,” řekl o své praxi koronera ve středočeské koronerské společnosti, jejíž konkrétní jméno v rozhovoru neuvedl.

Když o svých zkušenostech v té době mluvil, nelíbilo se to údajně jeho zaměstnavateli a jejich neshody nakonec vyústily v ukončení spolupráce. „Nevhodné vyjadřování“ je explicitně uvedeno i v dopise, kterým zaměstnavatel oznámil lékaři, že již nebude využívat jeho služeb.

Níže nabízíme nezkrácený záznam jeho rozhovoru s Nadačním fondem Svědomí národy.

Rozhovor s lékařem MUDr. Jiřím Michlem o jeho zkušenostech koronera

Reakce na prohlášení

V reakci na výše uvedené prohlášení napsal na platformě Facebook pan David Tuček, který vystupuje jako jednatel ve společnosti 1.KORONERSKÁ s.r.o. a bývalý zaměstnavatel MUDr. Jiřího Michla: „Vážení, s názory pana doktora na záměnu a manipulaci údajů se jako jeho bývalý zaměstnavatel rozhodně neztotožňuji a zásadně se proti takovému postupu ohrazuji.“

„Pan doktor se bohužel neztotožnil se zavedenými vysokými standardy a požadavky na profesionalitu práce koronera, své osobní názory a poznámky a se snažil prezentovat jako názory renomované společnosti, takže po krátké spolupráci jsme byli nuceni jeho angažmá ukončit,“ napsal David Tuček. (zdroj)

Screenshot postu. (19. dubna 2022)

Tuček se dále odvolává na metodický rozbor (pdf) vydaný Ministerstvem zdravotnictví nazvaný Mortalitní data, kódování a vymezení úmrtí na COVID-19, kterého se mají koroneři držet.

.