Jihlava – Minutou ticha a květinami uctili přítomní památku obětí komunistických represí u sousoší Zaváté šlépěje ve výroční den 17. 6. 2022 na ústředním hřbitově v Jihlavě. Poklonit se přišli předseda Senátu Miloš Vystrčil, zástupci jihlavského magistrátu, Kraje Vysočiny, rektor VŠPJ, Konfederace politických vězňů, armády, policie a veřejnost.

Roku 1950 se u zdejšího soudu odehrálo soudní přelíčení se skupinou, kterou veřejnost znala pod označením „Veselý, Tuček, Rod a spol.“ Třiadvacet mužů ve věku od 24 do 48 let bylo obviněno z toho, že v době od podzimu roku 1948 do července roku 1949 v Jihlavě a nejbližším okolí vytvořili protistátní skupinu, nebo se přinejmenším s touto skupinou spolčili. Celkem bylo v tomto procesu uloženy 3 tresty smrti, 2 doživotí, 258 let těžkého žaláře, zostřeným jedním tvrdým ložem půlletně, a 250 tisíc korun pokuty.

Odsouzeni k smrti byli:

Karel Veselý, nar. 1. 1. 1917 v Jihlavě, brašnář (33). Zatčen v červenci 1949 ve své dílně. Popraven v Jihlavě 17. června 1950.

Jan Tuček, nar. 7. 5. 1916 ve Vídni, vedoucí textilního obchodu (34). Zatčen 24. dubna 1949 o půlnoci v Jihlavě v blízkosti velitelství StB. Popraven v Jihlavě 17. června 1950.

František Rod, nar. 13. 9.1902 ve Staré Říši, truhlářský mistr (47). Zatčen pro podezření z protistátní činnosti 2. září 1949 v Kačlehách (okr. Jindřichův Hradec). Popraven v Jihlavě 17. června 1950.

Jména všech odsouzených jsou zapsána na Smírčích kamenech poblíž bývalého soudu, u nynější VŠPJ.

Tyto justiční vraždy nevinných lidí byly v tehdejší době proklamovány jako čin, který chrání společnost, a mnoho lidí bylo pomýleno režimní propagandou, takže pro odsouzené žádali nejvyšší trest, jak připomněl Miloš Vystrčil, předseda Senátu.

Sousoší Zaváté šlépěje od autora Jaroslava Šlezingera, jehož život byl zmařen v uranových dolech.

Po zaznění české státní hymny se přítomní vydali ještě k jednotlivým hrobům položit květiny. V současnosti jsou již hroby rodin popravených k nalezení, zatímco v době po popravě odsouzených byly přísně utajeny a příbuzní se nemohli ani přiblížit, ani položit květinu.

Všichni přítomní na pietě se shodli, že taková doba se nesmí již nikdy opakovat.

Podobné články: