Právník Jindřich Rajchl píše, že CZ.NIC „si začal veřejně stěžovat, že „chybí zákonná opora“, a tudíž weby odblokuje. Jinými slovy CZ.NIC přiznal, že jednal zcela nelegálně… Nikdo dodnes neví, kdo a podle jakých kritérií sestavoval onen blacklist webů, které mají být zablokovány.“ Také by nás zajímala hodnotící kritéria, podle nichž bylo určeno, kdo musí být umlčen.

„Na přímý nátlak vlády došlo k zablokování provozu skupiny webů sestavené na základě zcela nečitelných a nikým nevysvětlených kritérií bez jakéhokoliv právního podkladu. Protiprávní stav trvá vinou obřích korporací… K blokaci domén se aktivně přidali i mobilní operátoři O2 CZ a T-Mobile CZ.“ Vysvětlí veřejnosti, na jakém zákonném podkladě?

Může CZ.NIC zablokovat e-shop, který prokazatelně podvádí zákazníky a okrádá je? Takový, který je už dlouho na seznamu podvodných e-shopů? Tady je oficiální odpověď. „CZ.NIC nedisponuje právními (legálními) nástroji, kterými by mohl držitele domény, případně jiný subjekt, který provozuje ,podvodný‘ e-shop, postihnout, jelikož neodpovídá za obsah stránek. Nejvhodnější je obrátit se na orgány činné v trestním řízení… Domény kvůli jejich obsahu nemůžeme jen tak zrušit nebo znefunkčnit. My můžeme jednat pouze na základě soudního rozhodnutí nebo na základě žádosti Policie ČR.“

O právních aspektech blokování domén a webů pojednává také rozhovor s právníkem Miroslavem Crhou na ČT. Čas 24:57, délka 6 minut. Blokace byla pravděpodobně protiprávní a poškození se mohou domáhat náhrady škody. Vláda zneužila NIC a operátory k cenzuře, za kterou se bála nést odpovědnost.

Zdroj: sosp.cz