Podle prezidenta Asijsko-americké koalice pro vzdělávání a autora Mikea Čaoa jsou Spojené státy nebezpečně blízko k okopírování čínské kulturní revoluce.

Komunistický scénář, bohužel … použili jej ke zničení Číny během kulturní revoluce … před 50 lety. Dnes radikální levice používá stejný scénář ke zničení Ameriky,“ řekl Čao v nedávném rozhovoru pro NTD News, sesterské médium The Epoch Times.

Podobnosti

Jako pamětník komunistické kulturní revoluce v Číně poukázal Čao na podobnosti taktik používaných v dnešní americké společnosti s těmi, které se tehdy používaly v Číně a které také uvádí ve své knize „Kritická rasová teorie a woke kultura: Nebezpečná americká repríza čínské kulturní revoluce“.

„Jak radikální levice, tak Komunistická strana Číny používají marxistické lži k nastolení morální autority,“ řekl.

Poukázal na rozšíření rozdělujících marxistických ideologií, v níž se občané dělí na utlačovatele a utlačované.

Dalším společným rysem jsou podle něj přísná cenzura a „kultura rušení“, které mají potlačit opozici.

„Změna kulturních hodnot, přepisování historie a indoktrinace občanů patří mezi další společné taktiky,“ uvedl Čao.

Dodal také, že jak americká levice, tak KS Číny dávají vzniknout sociálním nepokojům a mění vládní procesy.

Kulturní revoluce v Číně probíhala v letech 1966–1976, kdy Mao Ce-tung vyhlásil třídní válku a vnesl do země chaos a násilí. Během tohoto desetiletého období byly zavírány školy, ničeny historické památky a artefakty a rabovány kulturní a náboženské památky. Ekonomika stagnovala, miliony lidí byly pronásledovány pro své politické přesvědčení a odhadem zemřelo 1,5 milionu lidí.

Protiopatření

Aby se historie neopakovala, musí se Amerika podle Čaa držet svých základních principů, jako je ochrana svobody projevu.

Odborník také vyzval k obraně rovných příležitostí, nikoliv rasové rovnosti, když „dochází k boji proti tzv. dezinformační radě nebo jakékoli cenzuře“.

„Měli bychom sjednotit všechny Američany a … nerozdělovat naše občany. Měli bychom s každým jednotlivcem … zacházet stejně, a to poskytuje rovnou ochranu zákona,“ řekl Čao.

Vyzval Američany, aby si přečetli jeho novou knihu, která podle něj změní nebezpečnou cestu Ameriky k opakování čínské kulturní revoluce.

„Poznáním historie můžeme zabránit skutečně nebezpečnému opakování této katastrofální etapy před 50 lety,“ která podle Čaa zničila čínskou ekonomiku, podkopala její kulturní dědictví a přinesla velké ztráty na životech.

„Neměli bychom dopustit, aby se to stalo v Americe,“ dodal Čao.

Překlad původního článku: J. S.