Jaroslav Pešta

11. 11. 2022

Analytický komentář

V prvním díle jste se mohli seznámit s metodou identifikace osob pomocí pingů mobilních telefonů, jejichž pomocí se vyšetřovacímu týmu True The Vote podařilo odhalit koordinované volební podvody v několika státech USA. Figurovali v nich kšeftaři s volebními lístky, kteří nelegálně vhazovali štosy lístků do sběrných boxů financovaných z peněz zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.

V druhém díle se podíváme podrobněji na to, kde se tyto korespondenční lístky vzaly a jaké neziskové organizace byly zapojené do zefektivnění” prezidentských voleb v roce 2020.


Dinesh D’souza ve své knize „2000 Mules” na základě dat organizace True The Vote spočítal, že nelegálně vhozených korespondenčních lístků v pěti sledovaných státech bylo kolem 380 000. Pokud bychom tyto hlasy odečetly, úřadoval by dnes v Bílém domě Donald Trump. Získal by 279 volitelů a Joe Biden pouze 259 (viz první díl).

Kde se tyto nelegální korespondenční lístky vzaly? Studie Judicial Watch odhalila, že ve 353 okresech 29 států bylo o 1,8 milionů registrovaných voličů více než je počet způsobilých voličů. Pro takové voliče mají organizace zabývající se integritou voleb název, říkají jim „ghost voters” neboli voliči „duchové”. Jsou to lidé, kteří se odstěhovali, zemřeli, mají duplicitní registraci apod. Problém je, že pokud identity těchto lidí zůstávají ve volebních registrech, jsou i na tyto „duchy” během voleb vytištěny právoplatné volební lístky. Pro názornost přikládám několik bodů z cca hodinové analýzy skupiny dobrovolníků, jež si zakoupili místní volební registr a nalezené nesrovnalosti prezentovali zákonodárcům ve Wisconsinu 9.února 2022:

• V jednom obytném komplexu v Madisonu, kde bydlí zhruba 700 osob, je nahlášeno 1631 voličů.

• Ve městě Hudson byl zaznamenán 10% populační nárůst mezi lety 2012 a 2020, avšak navýšení registrovaných voličů bylo 128%.

• Na volebních seznamech ve Wisconsinu figuruje 625 000 mrtvých.

• 4300 voličů má adresu se PSČ 99999, což je neplatná adresa.

• Mnoho voličů má duplicitní registrace. Jeden volič má dokonce 28 různých identifikačních volebních čísel.

• Na adrese, kde již nikdo nežije, bylo registrováno a odvolilo 113 lidí.

• 3713 voličů bylo zaregistrováno s adresou P.O.BOX, což není legální adresa.

Stát Wisconsin má 4 miliony dospělých, ale ve volebním registru nalezneme cca 7,1 milionu registrovaných voličů, kteří mohou volit, protože mají v registru jméno, adresu a volební identifikační číslo. Volební registry ve Wisconsinu tedy obsahují přibližně dvakrát tolik voličů, než je jejich skutečný počet. Ptáte-li se, kde podvodníci berou štosy lístků, které pak vhazují do Zuckerbergem financovaných volebních schránek, tady je odpověď. Stačí je pouze posbírat na adresách, kam chodí několikanásobně více lístků, než je skutečný počet rezidentů.

Tomu odpovídají i povolební průzkumy v terénu (canvassing), při kterém místní organizace v jednotlivých státech obcházely jednotlivé domy a dotazovaly se rezidentů, kolik je v domě registrovaných voličů, jestli volili apod. V průměru se ukázalo, že údaje zjištěné v terénu v 30% případů nesouhlasí s údaji ve volebních registrech. V mnoha případech dotazující vypověděli, že šli volit, ale volební komise jim k jejich údivu sdělila, že podle záznamů již odvolili korespondenčně, i když dotyční tvrdili, že tak nevolili.

Významnou roli při podvodech pomocí korespondenčního hlasování tedy hrají nepřesné volební registry. V 21.století by neměl být problém registry vyčistit od duplicitních registrací, identit zemřelých apod. Catherine Engelbrechtová z TTV však uvádí, že tyto nepřesnosti nejsou chybou, ale zvláštním prvkem, aby tyto podvody mohly fungovat.

Většina států si aktualizaci registrů outsourcuje u neziskové organizace ERIC (Electronic Registration Information Center), kterou založil levicový aktivista David Becker. Jeho kariéra ukazuje, že nahrává demokratům a cíleně poškozuje republikány. Becker dříve pracoval na Ministerstvu spravedlnosti, kde byl vyšetřován etickou komisí, jež konstatovala, že opovrhuje konzervativci. To není zrovna typ nestranného člověka, kterého byste chtěli, aby spravoval volební registry více než poloviny států unie. Dalším červeným majákem je skutečnost, že původně byla tato organizace financována společností Open Society George Sorose.

Je veřejným tajemstvím, že úkolem ERIC není čištění volebních registrů, ale jejich nafukování. Před volbami v roce 2020 ERIC nahrál do registrů 17 milionů nových voličů, což bylo nejvíce v historii. Pro srovnání v roce 2012 ERIC nalezl pouze 5,7 milionů nových voličů před znovuzvolením Obamy. Dalším příkladem je stát Colorado, zakládající člen ERIC. Většina okresů Colorada má více registrovaných voličů než je počet oprávněných voličů (40 ze 64 kresů).

7 z 8 nejhorších států, na které v roce 2020 upozornil Judicial Watch, jelikož míra registrovaných voličů v těchto státech překračovala 100%, spravuje právě ERIC. Vrcholné vedení ERIC je obsazováno levicovými liberály, z nichž někteří mají vazby na George Sorose. Vzhledem k tomu, že volební registry se pod vedením ERIC spíše nafukují, odmítly některé státy další spoluprací s touto neziskovou organizací. Problém však je, že 31 států, tedy většina, ERIC nadále používá.

Ačkoli se demokraté a republikáni dříve shodli, že korespondenční hlasování vede k podvodům (viz zpráva z roku 2005 podepsaná prezidentem Jimmym Carterem), byl navýšen celkový počet korespondenčních hlasů z 28,8 milionu v roce 2016 na 66,4 milionu v roce 2020, což je nárůst o neuvěřitelných 131 procent. Demokraté využili covidovou krizi k prosazení celostátního korespondenčního hlasování.

Současně s tím demokraté změnili v několika státech volební zákony tak, aby klesl počet zamítnutých korespondenčních hlasů o 90 % (například zrušením kontroly pravosti podpisů, prodloužením lhůty pro doručení korespondenčních lístků apod. – pozn.překladatele). Demokraté na nárůstu korespondenčního hlasování výrazně vydělali. Procento demokratů hlasujících poštou vzrostlo z 26 procent v roce 2016 na 60 procent v roce 2020.

U republikánských voličů byl nárůst pouze z 21 procent na 32 procent. Jinými slovy, ono zvýšení počtu hlasovacích lístků odevzdaných poštou o 37,6 milionů rozhodlo volby v roce 2020 ve prospěch demokratů. Otázkou však zůstává, kolik z těchto korespondenčních hlasů bylo nezákonných. V průzkumu veřejného mínění provedeného v červnu 2022 společností Rasmussen vyšlo najevo, že 15% voličů (cca 20 milionu lidé) – 85% republikánů, 68% demokratů a 77% nezařazených – kteří shlédli film 2000 kurýrů, jsou toho názoru, že film posílil jejich přesvědčení, že během prezidentských voleb v roce 2020 existovaly systematické a rozšířené podvody (systematic and widespread fraud in the 2020 election).

V této souvislosti je nutné podotknout, že překotné změny volebního procesu těsně před volbami byly protiústavní, jelikož nepocházely z pera zákonodárců (legislatures), jak stanoví Ústava Spojených států, ale úředníků a aktivistických soudců. V současnosti jsou v některých státech předvolební změny předmětem soudních sporů. Například v lednu 2022 soudce ve Wisconsinu stanovil, že použití volebních schránek na ulicích bylo protiprávní. V Pensylvánii soud zase rozhodl, že použití korespondenčního hlasování bez udání důvodu (no-excuse mail voting) bylo protiprávní a protiústavní.

Jak do této skládačky zapadá šéf Facebooku? Prezidentské volby v USA v roce 2020 se lišily od dřívějších voleb tím, že si je de facto koupil miliardář Mark Zuckerberg skrze svoji Chan Zuckerberg Iniciativu (Chan je Zuckebergovou manželkou), aby vytvořil dvouúrovňový volební systém, který nepřiměřeně nahrává demokratům. Neziskové organizace Středisko pro technologii a občanský život (CTCL) a Středisko pro volební inovace a výzkum (CEIR) předaly z Zuckerbergových peněz ohromujících 419 milionů dolarů, tedy neuvěřitelných 10 miliard korun, státním volebním úřadům, nicméně za určitých podmínek.

CTCL požadovala podporu univerzálního korespondenčního hlasování, prodloužené hlasovací lhůty, které upřednostňovaly korespondenční hlasování před osobním, personální úsilí o získávání hlasů, placené volební úředníky a nařídila konsolidaci sčítacích operací. CTCL také řídila masivní rozmísťování volebních schránek na ulicích, což vytvořilo podmínky pro síť 2000 kurýrů v kolísavých státech, které nakonec rozhodly o výsledku voleb.

V Michiganu bylo 5 939 235 dolarů uděleno jurisdikcím, kde v roce 2016 vyhrála Clintonová, a pouze 402 878 dolarů tam, kde zvítězil Trump. V Pensylvánii 13 063 828 dolarů, kde vyhrála Clintonová, a 692 742 dolarů, kde vyhrál Trump. V Georgii zvýhodňovaly granty CTCL 9 z 10 krajů s největšími přesuny hlasů směrem k demokratům. V demokratickém předměstí Filadelfie v okrese Delaware pomohly Zuckerbergovy finance zbudovat jednu volební schránku na každých 4 000 voličů, zatímco ve známých republikánských krajích v Pensylvánii to byla pouze jedna schránka na 72 000 voličů.

Biden vyhrál v 25 z 26 měst a krajů, které získaly v Zuckerbergových grantech CTCL alespoň milion dolarů. Prostředky neplynuly do potřebných oblastí země, ale převážně jen do státních volebních úřadů v největších městech kolísavých států, kde se nachází většina demokratických voličů. Organizace CTCL a CEIR se sice prezentují jako nestranné, nicméně se jedná o levicové organizace. CTCL založili aktivisté, kteří přímo pracovali pro volební kampaň Demokratické strany a CEIR založil David Bakcer. Ano, ten samý člověk, který stál u zrodu již zmíněné organizace ERIC na aktualizaci (=nafukování) volebních registrů.

Další neziskovkou, o které se moc nemluví a která na volby poskytla 120 milionů dolarů, je Voter Registration Project (VRP). Jedná se o uzavřenou neziskovsku bez webových stránek, o níž nemluví žádná média. Financují ji největší donátoři levice a Demokratické strany. Vzhledem k tomu, že mnoho z těchto donátorů jsou celebrity, je obzvláště podivuhodné, že tato neziskovka nezaznamenala žádnou pozornost médií. Dva největší dárci jsou nadace Warrena Buffetta a Open Society George Sorose. VPR rovněž dostala peníze od nadace Silicon Valley Community Foundation, kudy proudí peníze od levicových miliardářů jako je zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, zakladatel Twitteru Jack Dorsey, spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings, spoluzakladatel Whatsappu Brian Acton apod. NPR pak jejich peníze rozděluje dalším neziskovkám v jednotlivých státech a tím mizí stopa po původu darů.

Zuckerbergovy peníze nepochybně pomohly k vytvoření sítě soukromě financovaných sběrných schránek, kam kurýři vhazovali nelegální lístky. Nepodařilo se zatím prokázat přímé propojení mezi kurýry a penězi šéfa Facebooku. Ten však „pomáhal” ve volbách na mnoha úrovních. Zvláštní vyšetřovatel voleb Michael Gableman ve Wisconsinu ve své 136 stránkové zprávě například uvedl, že jeho vyšetřování odhalilo četné případy porušení volebních zákonů, včetně hlasování nesvéprávných obyvatel pečovatelských domovů. Měly k tomu přispět právě peníze od šéfa Facebooku. Zuckerbergem placení volební úředníci obcházeli pečovatelské domy a odvolili za nesvéprávné důchodce. Jednalo se o několik tisíc hlasů ve státě, kde Biden vyhrál o cca 21 tisíc hlasů.

Samostatnou kapitolou jsou reakce na film „2000 kurýrů” ze strany mainstreamových korporátních (levicových) médií – New York Times, Washington Post, NPR (National Public Radio) či factchekingových agentur – Associated Press, PolitiFact a Reuters – které autentičnost filmu zavrhly s tím, že geoprostorová data mobilních telefonů prý nejsou přesná. To je zajímavá teze, ale proč tedy FBI použila ta samá data pro usvědčení demonstrantů, jež vstoupili do budovy Kapitolu 6.ledna 2020. Nebo jak je možné, že Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na základě těchto dat kontrolovalo Američany, jestli dodržují proticovidová opatření? Zdá se, že když situace nahrává demokratům, geoprostorová data mobilních telefonů jsou přesná, a když mají nahrávat republikánům, tak nejsou.

Asi nejúsměvnější vysvětlení fackcheckerů bylo, že kšeftaři s lístky měli rukavice, protože prý byla zima. To se takhle lidé v listopadu procházejí ve 3 hodiny ráno s ultra tenkými latexovými chirurgickými rukavicemi, aby jim nebyla zima. Jestliže se tzv. factcheckeři naprosto zdiskreditovali během covidismu, když se tzv. dezinformace během pár týdnů či měsíců proměňovaly ve vládní agendu, jsou nyní už pouze pro smích. Autor 2000 kurýrů Dinesh D’souza jednotlivé argumenty médií bod po bodu vyvrací ve své knize.

V úvodu prvního dílu tohoto článku jsem zmínil, že každý týden či měsíc vyplave na povrch další případ volebních podvodů. Největší kauzou bezpochyby zůstanou podvody odkryté v dokumentu 2000 kurýrů, jelikož se jednalo o koordinovanou činnost v několika státech najednou, nicméně kromě těchto podvodů několik tisíc Američanů, kteří v roli dobrovolníků dohlíželi ve sčítacích centrech na zákonnost voleb, sepsalo u notáře přísežná prohlášení o volebních podvodech, jichž byli svědkem. Tyto výpovědi nelze šmahem odsoudit jako smyšlené, protože pokud by se ukázalo, že si dotyčný výpověď vymyslel, šel by do vězení. Každý Američan si dvakrát rozmyslí, než takovou výpověď sepíše před notářem. Většina případů volebních podvodů však nikdy nebyla projednána u soudu, jelikož byly odmítnuty z „procedurálních důvodů”, takže nikdy nedošlo k prověřování meritu věci.

Jedna taková výpověď patřila řidiči kamionu, který sdělil, že vezl kamion plný vyplněných volebních lístků, cca 250 – 300 tisíc lístků, z New Yorku do Pensylvánie, což je samo o sobě protiprávní (řidič to zjistil až v průběhu cesty). Když druhý den ráno přišel ke svému kamionu, celý přívěs s nákladem byl pryč. Další člověk vypověděl, že zůstal ve sčítacím centru i poté, co ostatní byli posláni domů. Nad ránem pak dorazila dodávka s několika stovkami tisíc lístků téměř výhradně pro Bidena. Že by lístky z onoho kamionu?

V mnoha sčítacích centrech bylo „z důvodu ochrany před covidem” znemožněno dobrovolníkům z řad republikánů zblízka dohlížet na otevírání obálek korespondenčních lístků (museli stát několik desítek metrů opodál), což znemožnilo kontrolu pravosti lístků. Jedna paní vypověděla, že ji pracovníci místní samosprávy ovládané Demokratickou stranou školili, jak má antidatovat korespondenční lístky, aby byly započteny i ty hlasy, které pošta doručí pozdě apod. Podobných výpovědí bylo několik tisíc. Profesor práva David Clements tyto stížnosti postupně všechny prošel a prohlásil, že jsou legitimní.

Americký byznysmen a patriot Mike Lindell zase investoval miliony dolarů do forenzní analýzy dat z prezidentských voleb v roce 2020. Zaplatil ty nejlepší odborníky na kybernetickou bezpěčnost, kteří mají více než 20ti leté zkušenosti v oboru – pracují jak v soukromém sektoru, tak i pro americkou vládu a tajné služby – aby analyzovali tzv. PCAPS (packet captures), jež se jim podařilo zachytit během prezidentských voleb. Specialisté více než rok nezávisle na sobě analyzovali tato data a došli ke stejnému závěru, že pouze pouze 20 z více než 3000 kybernetických útoků mohlo změnit výsledky voleb ve prospěch Joea Bidena. Většina útoků prý pocházela z Číny.

Mike Lindell na toto téma uspořádal již dvě symposia, kam pozval zástupce všech států a odborníky na kybernetickou bezpečnost. Jedním z hostů byl rovněž Clint Curtis, který jako první vytvořil program, který umožňuje změnit výsledky voleb v poměru 51:49, aniž by to volební komise zaznamenala. Když tento software vytvořil, měl za to, že má vymyslet způsob, jak takovým podvodům zabránit. Po pár letech však zjistil, že volby s použitím volebních přístrojů skutečně často končily výhrou 51:49, a od té doby varuje před používáním programovatelných volebních zařízení (vyjde o tom samostatný článek). Například nedávné volby v Brazílii dopadly velmi podobně, 51:49. Byly čistě elektronické, takže nelze provést audit.

Dr.Douglas Frank, Ph.D. na základě volebních údajů jednotlivých států USA zase zjistil, že výsledky voleb určuje počítačový algoritmus, jelikož stejné věkové kategorie voličů – 20ti letí, 30ti letí apod. – mají úplně stejnou procentuální volební účast – například ve všech 88 okresech v Ohiu – což by nikdy nemohlo nastat, pokud by o výsledku voleb rozhodovaly vhozené lístky voličů.

Profesor počítačových věd na Michiganské univerzitě, Alex Halderman, zase vydal podrobnou zprávu o tom, že volební přístroje v Georgii (podobné přístroje jsou i v ostatních státech) mají závažné nedostatky a jsou snadným terčem útoků hackerů. Mike Lindell proto bojuje za zrušení programovatelných volebních přístrojů. Podal v této věci řadu žalob a svým fanouškům slíbil, že je tyto přístroje nechá přetavit na „vězeňské mříže”. Doufejme, že uspěje u amerických soudů a podaří se mu volební zařízení ve Spojených státech úplně odstranit.

Nedivím se čtenáři, kterému se možná ze všech uvedených informací točí hlava a neví, jestli výsledky voleb změnili kšeftaři plnící Zuckerbergem financované sběrné boxy nelegálními volebními lístky, nebo ukradený přívěs kamionu plný lístků, nebo zahraniční hackeři, nebo snad Zuckerbergem zaplacení volební úředníci volíci za nesvéprávné obyvatele pečovatelských domovů? Je možné, že se staly úplně všechny, aby se „demokraté” ujistili, že se nebude opakovat výhra Donalda Trumpa z roku 2016.

Ale i tak to „demokratům” na vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 zřejmě nestačilo. Trumpa opět volilo takové množství lidí, že i navzdory popsaným podvodům v den voleb 3.listopadu 2020 kolem 23:00, kdy měl Trump stále ještě náskok, bylo v několika státech ovládaných demokratickými guvernéry pozastaveno sčítání hlasů jako v nějaké banánové republice, což se nikdy předtím nestalo (pokud by totiž Trump toho dne dosáhl potřebného počtu volitelů, vyhrál by ten den volby). A zbytek už známe.

Během noci ze 3. na 4. listopadu dorazily do sčítacích center dodávky se statisíci „korespondenčních lístků” téměř výhradně pro Bidena, což na grafu vykreslilo památné písmeno F, což shodou okolností připomíná anglické slovo „fraud”, tedy podvod. A Joe Biden se stal prezidentem. Jak by dnes vypadal svět, kdyby v Bílém domě úřadoval Donald Trump? Jako indicie nám může posloužit fakt, že Trump jako jeden z mála amerických prezidentů nerozpoutal žádnou válku a ani žádná jiná velmoc si netroufla jít do války.

Jaký vliv měly popsané volební podvody během voleb do Kongresu 8.listopadu tohoto roku? Donald Trump celý rok objížděl Spojené státy a v jednotlivých státech doporučoval volit „MAGA kandidáty” do Kongresu (MAGA jako „Make America Great Again”, tedy „udělejme Ameriku znovu skvělou”). Valná většina jím doporučených kandidátů vyhrála primárky a utkala se se svými protějšky z řad demokratů 8.listopadu 2022. Trump na volebních mítincích burcoval voliče, aby šli volit republikány, jinak zemi zničí „komunisté z Bidenovy administrativy”.

Trump voličům radil, aby volili osobně, nikoli korespondenčně, protože tento druh voleb lze hůře zfalšovat. Mike Lindell rovněž voličům doporučil, aby si k volbám vzali korespondenční lístek, který obdrželi poštou jako důkaz, že nevolili korespondenčně. V minulých volbách se totiž lidem stávalo, že šli volit, ale nebylo jim to umožněno s odůvodněním, že již odvolili korespondenčně, i když tak nevolili, což by znamenalo, že někdo odvolil za ně.

V některých státech se podařilo zrušit překotné volební změny zavedené v roce 2020 – dokument 2000 kurýrů k tomu jistě napomohl – , ale v mnoha dalších státech tato „vylepšení” stále platí. Dobrovolníci prý na ulici střežili Zuckerbergem financované sběrné boxy, aby odradili kšeftaře s lístky. Mike Lindell se dále nechal slyšet, že se svým týmem kybernetických specialistů bude sledovat volby v reálném čase online a bude informovat veřejnost o případných podvodech.

Zatímco první díl tohoto článku vyšel před volbami do Kongresu 8.ledna, tento druhý díl vyšel několik dní po volbách, kdy se v některých státech a okresech stále sčítají hlasy, což je samo o sobě alarmující. Rozdíl mezi jednotlivými státy je očividný. Například na Floridě dokázali spočítat 7,5 milionu hlasů za 5 hodin, zatímco v okrese Maricopa County v Arizoně nejsou schopni spočítat několik set tisíc hlasů během několika dní. Republikánský guvernér Floridy DeSantis obhájil mandát s velkým náskokem. Jistě tomu napomohlo i to, že začátkem roku DeSantis podepsal zákon na ochranu voleb. Ustanovil speciální volební policii, která se má zabývat volebními podvody.

DeSantis nechal vyčistit volební registry od „voličů – duchů”, stanovil pokuty za vhazování lístků za jiné osoby, což lze vnímat jako reakci na kauzu 2000 kurýrů odhalených v dokumentu Dineshe D’souzy. Pokud by se takové reformy stihly zavést i v dalších státech, možná bychom viděli opravdovou „červenou tsunami” napříč Spojenými státy, protože si lze jen težko představit, že by Američané volili ještě více demokratické agendy – růst inflace, růst cen pohonných hmot (poté, co Biden zastavil ropovod Keystone pipeline), neomezená nelegální migrace (cca 5 milionů migrantů za 2 roky) a s tím rostoucí kriminalita, boj s větrnými mlýny v podobě boje proti klimatickým změnám apod.

Nabízí se otázka, jak se Spojené státy coby „pochodeň demokracie” dostaly do takové fáze rozkladu, který můžeme vidět na příkladu zkorumpovaného volebního systému. Odpověď je jednoduchá. Neomarxisté z řad progresivní levice a na ně navázané neziskové organizace desítky let ve jménu „boje proti rasismu” krok po kroku demontovaly jakékoliv kontrolní mechanismy volebního systému. Například identifikace voliče pomocí občanského průkazu s fotkou je výrazem rasismu, jelikož pro Američany z řad menšin je prý obtížné pořídit si občanský průkaz.

I když bychom mohli namítnout, že právě takové tvrzení je největším projevem rasismu – že černoch, Asiat apod. si neumí obstarat občanku (kterou stejně potřebuje při nákupu alkoholu, léků apod.) – podařilo se levicovým neziskovkám dokonale rozložit volební systém v jejich prospěch. Nejde jen o identifikaci voliče pomocí průkazu s fotkou, ale například o prodloužené volební lhůty nebo zmíněné Zuckerbergovy volební schránky na ulici apod. Jak do této rovnice zapadají miliony nelegálních migrantů, kterým Bidenova administrativa umožńuje vstupovat ze země, není třeba vysvětlovat.

Co z toho pro plyne pro české občany? Nesmíme za žádnou cenu dovolit korespondenční formu hlasování. Nesmíme dovolit sčítání pomocí programovatelných přístrojů, které lze hacknout. Držme se zuby nehty hlasování pomocí papírových volebních lístků a ručního sčítání hlasů za dohledu volební komise tak, jako je tomu nyní. Jinak definitivně ztratíme naši zemi ve prospěch globalistů.

Přeložil Tomáš Staněk, výsledný text upravil Jaroslav Pešta.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.


Zdroje:

Oficiální stránky dokumentárního filmu „2000 Mules” – „2000 kurýrů”

https://2000mules.com/

Kniha „200 Mules” (2000 kurýrů)

https://www.amazon.com/000-Mules-Thought-Never-Wrong/dp/1684514460/ref=sr_1_4

Shlédnout film na Locals.com (poplatek)

https://dinesh.locals.com/post/2083099/2000-mules

VIDEO: Upoutávka na film „2000 Mules”

https://rumble.com/v1238uc-2000-mules-trailer.html

Předvolební mítinky Donalda Trumpa, kde informuje o volebních podvodech

https://rumble.com/c/DonaldTrump

EpochTimes: Důkazy o nelegálním obchodování s hlasy v USA
https://www.epochtimes.cz/2022/04/28/tento-dokumentarni-film-dokazuje-ze-v-roce-2020-dochazelo-k-rozsahlemu-nelegalnimu-obchodovani-s-hlasy-v-usa-rika-reziser/

Washington Times: Zuckerberg platí za sčítání hlasů napříč USA
https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/29/zuckerberg-paying-election-operations-vote-countin/

Judicial Watch: 1,8 milionu navíc registrovaných voličů
https://www.judicialwatch.org/new-jw-study-voter-registration/

National Review: 3,5 milionů navíc registrovaných voličů
https://www.nationalreview.com/2017/08/election-fraud-registered-voters-outnumber-eligible-voters-462-counties/

CBS News: Tisíce lidí v Kalifornii obdrželo poštou vícero lístků
https://www.cbsnews.com/losangeles/news/duplicates-and-dead-people-hundreds-of-thousands-of-questionable-ballots-sent-out-to-la-county-voters/

Canvassing: Volební průzkumy v terénu
https://electionfraud20.org/canvassing/

The GateWayPundit: Jak levicová neziskovka ERIC nafukuje volební registry

Who’s “Cleaning” Our Voter Rolls? Soros Funded ERIC Is Now Used In 31 States

The GateWayPundit: Aktivističtí soudci změnili volební zákony před volbami
https://www.thegatewaypundit.com/2020/09/activist-courts-several-swing-states-approved-changes-election-law-acting-constitution-will-likely-overturned/

Představitelé Demokratické strany doporučovali lidem volit korespondenčně
https://kanekoa.substack.com/p/2000-mules-exposing-the-ballot-traffickers

JustTheNews: Soudce ve Wisconsinu: volba pomocí absenčních lístků byla nelegální

https://justthenews.com/politics-policy/elections/wisconsin-judge-rules-absentee-ballot-drop-boxes-illegal-election

Projekt Veritas: Jak jednoduše mohou voliči “duchové” volit

https://thenewamerican.com/hidden-camera-reveals-how-easy-it-is-for-phantom-voters-to-vote/

Videozáznam: 2 vany přivezly v noci ze 3. na 4.listopadu statisíce lístků pro Bidena

https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/2000-mules-just-tip-voter-fraud-iceberg-michigan-investigators-reveal-mountain-new-evidence-2020-election-fraud/

Hlasovací zařízení společnosti Dominion Voting System „byly navrženy k vytváření systémových podvodů“
https://cs.gatestoneinstitute.org/16919/dominion-voting-system

Zpráva zvláštního vyšetřovatele voleb Michaela Gablemana o volebních podvodech
https://www.wisconsinrightnow.com/2022/03/01/gableman-report/

Profesor práva David Clements analyzoval několik tisíc přísežných prohlášení očitých svědků volebních podvodů

https://www.theprofessorsrecord.com/

Profesor počítačových věd Alex Halderman: volební přístroje lze hacknout
https://emeralddb3.substack.com/p/americas-corrupt-election-system?s=r

Programátor Clint Curtis vypovídá u soudu: Vytvořil jsem program, který dokáže změnit výsledky voleb 51:49

https://frankspeech.com/video/clint-curtis-democrat-whistleblower-exposes-truth-about-how-he-created-machine-algorithm-51

Dr.Shiva Ph.D z Massachusettského technologického institutu odhaluje volební podvody
https://www.youtube.com/watch?v=umNbSvqozwQ&feature=emb_title

Mrtví, nezletilí a ilegálové dosadili Bidena do prezidentského úřadu
https://home.frankspeech.com/tv/video/absolute-proof-exposing-election-fraud-and-theft-america-enemies-foreign-and-domestic

Svědek: Pracovníci pošty antidatovali korespondenční lístky a vyhazovali lístky pro Trumpa

https://www.youtube.com/watch?v=9SeUyjEyXQY

Řidič kamionu: ukradli mi přívěs s volebními lístky

https://www.breitbart.com/politics/2020/12/02/usps-driver-says-trailer-thousands-ballots-disappeared/

Draza Smith: Volby na “tempomat”

https://electionfraud20.org/draza-reports/

Dr.Douglas Frank, Ph.D. objevil algoritmus, který ovládá volby v USA

Zastavení sčítání hlasů v šesti státech USA

https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/five-states-stop-counting-election-night-absolutely-unprecedented-sidney-powell-lays-evidence-rampant-election-fraud-latest-interview-audio/

https://libertyfirst.org/why-did-six-battleground-states-with-democrat-governors-all-pause-counting-on-election-night/

Změny volebních zákonů byly v rozporu s Ústavou USA

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/usa-volby-2020.A210131_171137_p_zahranici_wag

VOLBY: Korespondenční hlasování, proč ne!
https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/volby-korespondencni-hlasovani-proc-ne.A220212_165239_p_politika_wag

Advokátka Klára Samková upozorňuje na zprávu o volebních podvodech v USA

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Obraceni-hlasu-proti-Trumpovi-Firma-s-vazbou-na-Clintonovy-a-Sorose-Advokatka-Samkova-predlozila-zavazne-tvrzeni-ktere-zaznelo-v-USA-646226

Symposium Mike Lindella: Když jsou volební přístroje online

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/usa-kdyz-jsou-volebni-pristroje-online.A210808_192130_p_zahranici_wag

Symposium Mika Lindella: Volební podvody v jednotlivých státech

https://frankspeech.com/video/moment-truth-summit-aug-20-21

Novinky a zprávy ohledně True The Vote

https://www.thegatewaypundit.com/?s=True+the+Vot

Novinky ohledně volebních podvodů v USA
https://www.thegatewaypundit.com/?s=voter+fraud

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Budeme muset přijímat uprchlíky? Ne, ale…
Budeme muset přijímat uprchlíky? Ne, ale…

Budeme muset povinně přijímat migranty, kteří do EU proudí, nebo ne? Jak je to s kvótami? Zabere migrační pakt proti náporu běženců?

Národní klimaticko-energetický plán byl sestaven diletantsky, říká energetický stratég
Národní klimaticko-energetický plán byl sestaven diletantsky, říká energetický stratég

„Já jsem v životě nezažil takovou aroganci, s jakou je tento (NKEP) připravován. A tak diletantně!“ prohlásil na konferenci „Green Deal s rozumem“ Jiří Feist.

Evropa zapomněla na své kořeny. Jede na dotacích a dává přednost boji s CO2 před bezpečností, varuje ekonom
Evropa zapomněla na své kořeny. Jede na dotacích a dává přednost boji s CO2 před bezpečností, varuje ekonom

Podle ekonoma Lukáše Kovandy, který byl hostem pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlase, nás evropské dotace vedou do záhuby a osobně by je seškrtal.

Musk k procesu s Trumpem: „Tento případ poškozuje právo“
Musk k procesu s Trumpem: „Tento případ poškozuje právo“

Na vrcholu prezidentské volební kampaně stojí Donald Trump před soudem. Případ vyvolává v USA nevoli nemalé části veřejnosti.

Studie: Prokázaný potenciál kombuchy pro spalování tuků
Studie: Prokázaný potenciál kombuchy pro spalování tuků

Svět kombuchy: starobylý fermentovaný nápoj plný probiotik, který může mít pozitivní vliv na metabolismus a zdraví.