Jan Jekielek Masooma Haq

a 21. 11. 2022

Vzhledem k tomu, že se v některých koutech světa učí děti o sexu a genderové ideologii již od mateřské školy, že američtí demokraté a Bidenova administrativa podporují procedury genderové dysforie u nezletilých, a vlivné osobnosti na sociálních sítích o tomto tématu diskutují, rekordně vysoký počet dospívajících dívek se domnívá, že jsou transgender, a podstupují procedury pro změnu pohlaví.

Znepokojení dospělí bijí na poplach kvůli nedostatku vědeckých studií, které by podporovaly transgenderovou lékařskou kůru, jež trvale mění fyziologii mladého člověka a ponechává jeho duševní problémy nevyřešené.

Psychiatrička pro děti a dospívající Miriam Grossmanová, která se již 40 let věnuje duševnímu zdraví, uvedla, že genderový průmysl je postaven na lžích jednoho zakomplexovaného psychologa.

„Člověk, který přišel s touto teorií, byl Dr. John Money, a ten přišel s myšlenkou, že biologie člověka – jeho tělo, jeho chromozomy – je zcela oddělena od jeho pocitu, zda je muž nebo žena,“ řekla Grossmanová v rozhovoru pro pořad American Thought Leaders na EpochTV.

Grossmanová řekla, že průmysl obklopující genderovou ideologii – od genderových klinik a nemocnic až po transgender pride vlajky a vznik hnutí za občanská práva transgenderových osob – je založen na konceptu, jehož pravdivost nebyla nikdy prokázána.

„Ve skutečnosti se prokázal pravý opak,“ řekla. „Celý tento koncept, že identita muže nebo ženy je zcela oddělená od vaší biologické stránky, byl ve skutečnosti prokázán jako nesprávný experiment Johna Moneyho.“

Money se významně podílel na založení první kliniky, která prováděla operace změny pohlaví u dětí i dospělých na Klinice Johna Hopkinse pro změnu pohlaví (Johns Hopkins Gender Identity Clinic).

V 60. letech se Money rozhodl dokázat světu svou teorii o pohlavní identitě a v jeho ordinaci se objevila dokonalá případová studie, řekl Grossmanová. Místo toho však byla jeho teorie vyvrácena a později vyšlo najevo, že jeho genderová teorie pochází ze studie, která měla vážný problém od samého základu.

Kanadská dvojčata

Grossmanová vyprávěla příběh Janet a Rona Reimerových, kanadského páru s dvojčaty, kteří se v polovině 60. let obrátili na Moneyho poté, co jedno z dvojčat, Bruce, podstoupilo v osmi měsících obřízku, která se nepovedla a trvale mu znetvořila genitálie.

Poté, co rodiče viděli Moneyho přednášku v televizním pořadu o jeho výzkumu, domnívali se, že jejich syn s poškozeným přirozením by mohl, jak Money propagoval, změnit pohlaví, s nímž se narodil, a žít šťastný život jako dívka.

Moneyho hypotéza zněla, že pokud jde o pohlaví, lidé se rodí s prázdným štítem.

„Rodičům řekl, že musí Bruceovi okamžitě změnit jméno na dívčí, obléknout ho do dívčího oblečení, všem říkat, že je dívka, a nikdy, nikdy mu neříkat pravdu o jeho narození a o tom, co se mu stalo,“ vysvětlovala Grossmanová.

Money rodičům poradil, aby Bruce nechali vykastrovat a aby lékaři chlapci zkonstruovali elementární ženské genitálie, řekl Grossmanová. Bruce byl přejmenován na Brendu a vychováván jako dívka.

Po mnoha letech léčby u Moneyho však dvojčata zhruba ve věku 10 let odmítla další návštěvu. Později vyšlo najevo, že Money dvojčata během návštěv sexuálně zneužíval. Bruce údajně nikdy nebyl jako dívka šťastný a měl mužské sklony, které ho po celý život znepokojovaly.

Když rodiče nakonec dvojčatům na začátku puberty odhalili pravdu, Bruce (který v té době žil jako Brenda) se rozhodl vrátit k životu jako muž a dal si jméno David.

„Musíme uznat, že šlo o neuvěřitelnou aroganci profesionálního vysoce postaveného akademika –  široce uznávaného, úspěšného – tu aroganci, že musel zneužít tuto rodinu jako důkaz své teorie,“ řekla Grossmanová.

Money během své léčby dvojčat získal řadu ocenění, včetně 25 let nepřetržitého financování ze strany Národního ústavu zdraví (NIH), řekla Grossmanová.

„Jeho myšlenky o pohlaví byly institucionalizovány, byly okamžitě přijaty celou lékařskou obcí v oblasti duševního zdraví a psychiatrie, a také mimo medicínu,“ dodala.

Indoktrinace

Děti byly indoktrinovány Moneyho genderovou ideologií a nyní většina mladých lidí nevěří, že existuje zásadní souvislost mezi biologickou stránkou těla a pohlavím, což je podle Grossmanové znepokojující.

Citovala průzkum, který v září zveřejnil deník The New York Times a podle kterého více než 60 % respondentů ve věku 30 let a více uvedlo, že věří, že pohlaví je určeno biologickým pohlavím člověka při narození, ale 61 % respondentů ve věku 18 až 29 let uvedlo, že věří, že genderová identita je odlišná od biologického pohlaví.

Rozdíl mezi mladší a starší skupinou je přímo způsoben šířením genderové ideologie, míní Grossmanová. Je to proto, že děti ve školách jsou indoktrinovány Moneyho genderovou ideologií již od pěti let.

Dětem se opakovaně říká, že pohlavní identita je oddělená od biologie a že si člověk může svou pohlavní identitu vybrat, a je jim to předkládáno jako fakt stejným způsobem, jakým se děti učí, že hlavním městem Kalifornie je Sacramento, uvedla.

Dětem se říká, že si člověk může zvolit své pohlaví a že je pro ně k dispozici „péče pro změnu pohlaví“, pokud se chtějí stát jinými.

Tato „péče“ začíná blokátory puberty a později přechází k hormonální terapii pro opačné pohlaví a nakonec k operacím na změnu pohlaví, přičemž v tomto okamžiku už není prostor pro to, aby si to děti rozmyslely, řekla Grossmanová.

Výzkumníci z Vanderbiltovy univerzity v Nashvillu ve státě Tennessee publikovali studii v JAMA Pediatrics (patřící pod Journal of the American Medical Association) a uvedli, že počet operací hrudníku pro změnu pohlaví provedených ve Spojených státech u dospívajících ve věku 13 až 17 let – z nichž většinu tvořily mastektomie na vlastní žádost dívek – vzrostl ze 100 operací v roce 2016 na 489 operací v roce 2019, což je rozdíl 389 procent.

Dospívající se neustále vyvíjí a snaží se objevit, kým jsou, takže umožnit jim drastickou změnu těla během puberty nebo před ní má na mnoho mladých lidí a rodin zničující dopad, dodala  Grossmanová.

„Holandský protokol“

Před 90. lety 20. století vyhledávali lékařskou péči kvůli genderové dysforii většinou muži ve věku 30 a 40 let, uvedl Grossmanová. Lékaři zjišťovali, že hormony a operace u osob opačného pohlaví jsou po pubertě méně účinné, a tak si mysleli, že pokud zahájí tuto léčbu před pubertou, může mít pacient při změně pohlaví lepší výsledky.

Vědci v Holandsku přišli se studií, která se nyní označuje jako „Dutch protocol“. Do studie byly vybrány pouze děti, které měli se svým biologickým pohlavím problém od útlého věku a jejichž neztotožněnost se zhoršila, když dosáhly puberty. Nesměly mít také žádné jiné psychické problémy.

„Vzali tyto děti a ve dvanácti letech jim nasadili blokátory puberty. A tyto blokátory puberty se nikdy předtím k tomuto účelu nepoužívaly a dodnes nejsou  v žádné zemi povoleny ani schváleny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv pro použití při pohlavní dysforii,“ řekla Grossmanová. Jsou schváleny pouze pro poruchy nebo zdravotní stavy, jako je předčasná puberta, dodala.

Vědci pak 55 dětem zúčastněným na studii podávali hormony pro změnu pohlaví a později mohly děti podstoupit operace, pokud o ně stály. V této studii se vyskytly problémy, včetně faktu, že vedle dětí v přechodném období neexistovala žádná kontrolní skupina, řekla Grossmanová.

Řekla také, že existuje mnoho důkazů, které ukazují na to, že když jsou děti, které byly v pubertě nespokojené se svým pohlavím, ponechány na pokoji, většina případů pohlavní dysforie se po pubertě vyřešila sama.

„Tento holandský protokol byl v jiných zemích, včetně USA, okamžitě přijat jako ‚toto je řešení pro tyto děti‘,“ řekla Grossmanová.

Dr. Rachel Levine, první transgenderová náměstkyně ministerstva zdravotnictví USA. Washington , 25. únor 2021. (Caroline Brehman / Pool / Getty Images)

„Péče potvrzující pohlaví“

Fráze „péče potvrzující pohlaví“ (gender-affirming care) je eufemismem pro radikální lékařské experimenty, které zanechávají pacienty s dlouhodobými fyzickými zdravotními problémy a neřeší důležitější problémy duševního zdraví těchto mladých lidí, řekl Grossmanová.

„Opět si musíte všimnout manipulace s formulacemi a orwellovským používání jazyka, když se používá termín ‚potvrzující pohlaví‘. Experimentují s tělem a lidé za tyto lékařské experimenty platí obrovsky vysokou cenu,“ řekla.

„Péče potvrzující pohlaví znamená, že ať už dítě přijde s jakoukoli identitou, bez ohledu na to, kolik mu je let nebo jakými dalšími stavy může trpět, je to jeho identita a my ji akceptujeme. Potvrzujeme ji. A poskytujeme jim procedury, jaké by si přály,“ řekla Grossmanová.

Americký prezident Joe Biden a náměstkyně ministra zdravotnictví a sociálních služeb Dr. Rachel Levineová tyto procedury propagují a většina amerických zdravotně-profesních organizací je podporuje, takže rodiče, pokud se postaví proti přání svého dítěte změnit pohlaví, budou muset vést těžký boj, řekl Grossmanová.

Navíc, neexistuje dostatek dlouhodobých studií týkajících se dopadu procedur pro změnu pohlaví na děti. Ale existují důkazy o nebezpečných následcích, včetně neplodnosti a vzniku krevních sraženin, infarktu, rakoviny, selhání ledvin a předčasné menopauzy, uvedla Grossmanová.

I přes všechny nepříznivé účinky procedur pro změnu pohlaví se Bidenova administrativa snaží  přimět všechny zdravotníky, aby se na nich podíleli a podporovali je u dětí, dodala Grossmanová.

Rychlý nástup genderové dysforie

Genderová klinika Tavistock v Londýně zaznamenala exponenciální nárůst dětí, které žádají o změnu pohlaví, většinou s rychle nastupující genderovou dysforií.

„Když byla otevřena v roce 1989, v první dekádě od roku 89 do roku 99, měli v průměru 14 dětí ročně. Když se podíváte na nejnovější dostupné údaje, které jsou myslím z let 2019 až 2020, na klinice Tavistock v tom roce stálo ve frontě na léčbu pohlavní dysforie 2 700 dětí,“ uvedla Grossmanová.

Tyto děti nesplňovaly kritéria Holandského protokolu, protože se u nich genderová dysforie vyvinula během dospívání a měly problémy s duševním zdravím, jako je autismus, deprese, úzkost a trauma ze sexuálního zneužívání, řekl Grossmanová.

„A přesto používáme Holandský protokol, jejich závěry, abychom tyto děti léčili lékařsky pomocí hormonů a operací, které je v mnoha případech sterilizují,“ řekla.

Podle Grossmanové Velká Británie a další evropské země procedury pro změnu pohlaví již přehodnocují, ale ve Spojených státech se v nich usilovně pokračuje, přičemž Biden a Levineová nedávno vyzvali dospělé a profesní organizace, aby potvrdili pohlavní identitu dětí.

„Tavistock se zavírá kvůli velkým obavám o bezpečnost léčby, která se tam dětem poskytovala,“ řekla Grossmanová. „Místa jako Švédsko, Finsko, Francie, Belgie dělají obrat o 180 stupňů, pokud jde o takzvanou ‚péči potvrzující pohlaví‘, a říkají, že léčbou číslo jedna musí být pro tyto děti léčba duševního zdraví.“

Tyto země říkají: „Tohle nemůžeme dělat, protože to není bezpečné. Nemáme k tomu potřebné údaje. Poškozujeme naše děti. Nemáme důkazy o tom, že tyto intervence budou dětem skutečně dlouhodobě prospěšné,“ dodala Grossmanová.

Překlad původního článku: J. S.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky
Polsko zvažuje zkrácení pracovního týdne, ministryně zvažuje i volné pátky

První možností je zkrátit pracovní týden na 35 hodin, druhou zavést volné pátky.

Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami
Přírodní krása: Vytvoření úchvatné zahrady s divokými květinami

Divoké květiny jsou úžasným doplňkem každé zahrady, protože propojí i tu nejformálnější zahradu s přírodním prostředím.

Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci
Ateistický onkolog se při léčbě pacientů s rakovinou vrací k víře: Věda dokazuje existenci vyšší moci

Brzy zjistil, že věda, v niž pevně věřil, je chybná a chybí jí klíčové důkazy pro její teorie, přestože tyto teorie byly vydávány za fakta.

Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog
Účast ve volbách do EP letos v EU zřejmě neklesne, říká politolog

Účast ve volbách do Evropského parlamentu je obvykle v České republice i dalších unijních státech nižší než v případě hlasování do národních parlamentů.

Tajemství a kouzlo cremonských houslí
Tajemství a kouzlo cremonských houslí

Housle, nejcennější a nejprestižnější z rukodělných nástrojů, dominovaly hudbě po staletí. Mají dlouhou historii a jejich počátky zůstávají zahaleny tajemstvím.