I vzhledem k válce na Ukrajině čekají Evropu změny ohledně využívání surovin. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a zástupci dalších evropských zemí proto jednali v Paříži s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou, kde poukázali na „nezbytnost nastavit pro jadernou energii stejné podmínky jako pro ostatní nízkouhlíkové zdroje“.

„Budoucnost evropské energetiky se bez jádra neobejde. A jaderná energie se zase neobejde bez rovnocenných podmínek pro svůj rozvoj, jako mají ostatní nízkouhlíkové zdroje. Jádro má v tomto směru obrovský potenciál, věříme, že se kapacita v Evropě může navýšit až na 150 GW,“ říká dle webu Ministerstva průmyslu a obchodu ministr Síkela.

„Naše jaderná aliance je s nadsázkou hnutím za ukončení diskriminace jádra v Evropě. Proto jsme zde probírali, jak a proč by měla Evropská unie podporovat jaderný průmysl. Pokud chceme opravdovou jadernou renesanci, musíme dát investorům pozitivní signál, že se EU novým jaderným zdrojům nebrání a umí jasně nastavit investiční podmínky, zejména pravidla veřejné podpory a financování,“ vysvětluje Síkela.

Český ministr předsedal první části tohoto jednání, která se zaměřila na dosažení „odolného a nezávislého evropského hodnotového řetězce“ pro jadernou energii. ČR je aktivním členem skupiny států, které v Evropě prosazují zrovnoprávnění jaderné energie, zvláště za českého předsednictví v Radě EU Česko aktivity této skupiny koordinovaly. 

„Je potřeba, aby investice do nových jaderných projektů byly uznávány jako udržitelné a měly tak rovnocenné podmínky,“ dodává Síkela.

Dle tiskové zprávy ministerstva ministři na jednání přijali také společnou deklaraci, která potvrzuje zájem o evropskou spolupráci v jaderné energii. Deklarace údajně hovoří až o 45 nových jaderných reaktorech v Evropě s pozitivním dopadem na HDP téměř 100 mld. EUR.

Neméně důležitým bodem je dle ministerstva dosažení nezávislosti evropského jaderného průmyslu na ruských dodavatelích. Ministři v deklaraci apelují na Evropskou komisi, aby zahrnula jadernou energii do strategických dokumentů Evropské unie, a jsou připraveni s ní na tomto cíli aktivně spolupracovat.