Velké průmyslové podniky v příštích letech stáhnou ze západní a jižní Evropy značné výrobní kapacity. Například podle studie poradenské společnosti Horváth plánuje 30 % z nich snížit počet zaměstnanců.

Podle studie poradenské společnosti Horváth, která se zabývá poradenstvím v oblasti managementu, budou mezinárodně působící průmyslové společnosti v příštích letech ve velkém rozsahu snižovat výrobní kapacity v západní a jižní Evropě.

Podle studie, kterou měla v neděli k dispozici tisková agentura AFP, plánuje 30 % společností se sídlem v regionu v příštích pěti letech snížit počet zaměstnanců nebo výrobních zařízení. Zároveň chtěly rozšířit výrobní kapacity v Severní Americe a Asii, zejména v Indii.

Celkově podle Horvátha dotázané společnosti očekávají další globální hospodářský růst a s tím související rozšiřování počtu zaměstnanců a výrobních kapacit. Z toho však nebudou těžit evropské lokality, ale továrny v jiných regionech světa.

Vysoké personální náklady

Podle zprávy jsou hlavními faktory tohoto vývoje poměrně vysoké personální náklady. Kromě toho se společnosti snaží z nákladových důvodů spojovat výrobu a prodej regionálně. Například Asie se stává stále důležitějším odbytovým trhem. Dalším důvodem je nedostatek pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků v Evropě.

Průzkum vychází z rozhovorů s více než 430 členy vedení globálně působících společností o jejich strategické orientaci v příštích pěti letech. Mezi nimi bylo více než 230 průmyslových podniků. Většina z nich má roční obrat vyšší než jedna miliarda eur (24 miliard Kč).

Podle studie bude východní Evropa i nadále žádanou lokalitou díky levnějším nákladům na pracovní sílu na rozdíl od střední, západní a jižní Evropy. Investovat zde chce i nadále 58 % společností. Rozšiřovat své kapacity však plánují především společnosti v Severní Americe (71 %) a v Asii. Nejvíce z toho bude těžit Indie, kde ve střednědobém horizontu plánuje výstavbu nebo rozšíření kapacit 79 % společností.

Čína ztrácí na významu

Podle analýzy jsou jako lokality pro výrobní zařízení stále zajímavější také země jako Indonésie a Vietnam, zatímco Čína jako dříve preferovaná lokalita pro výrobu ztrácí na významu. Současně však Čína nabývá na významu jako odbytový trh pro společnosti, a proto tam 61 % z nich chce stále rozšiřovat své aktivity. Pouze 11 % je chce omezit.

Průzkum zapadá do sílících debat o přesunu průmyslových procesů z Evropy.

Například výrobce solárních článků Meyer Burger nedávno oznámil, že rozšíří svou výrobu v USA. Zdůvodnil to miliardovými dotacemi. Průmyslová skupina Siemens zase oznámila budoucí investice ve výši dvou miliard eur (48 miliard Kč), které poplynou především do závodů a výzkumných center v Číně a Singapuru.

Ředitel studie Horváth Ralf Sauter varoval: „V příštích letech se chystá výrazné přemístění výrobních závodů a hodnotových řetězců ze západní a jižní Evropy do Severní Ameriky a Asie.“

Podle studie by Německo a další země střední Evropy měly naplno zlepšit své „rámcové podmínky, zejména pokud jde o dostupnost surovin, náklady na energie a kvalifikovanou pracovní sílu“. Pokud by podniky odešly, už by se nevrátily. (afp)

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.