V dubnu 2023 jsme jménem redakce Epoch Times na Ústav zdravotnických informací a statistiky zaslali žádost (pdf + příloha) o poskytnutí informací podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.

Žádali jsme o poskytnutí dat, které ústav sbírá o občanech České republiky se zaměřením na data o jejich očkování proti onemocnění covid-19 a o jejich úmrtích.

Konkrétně jsme žádali o úplný anonymizovaný přehled dat o době jejich očkování (i opakovaném očkování) vakcínou proti onemocnění covid-19 a informace o době jejich úmrtí.

Data jsme chtěli poskytnout datovým expertům k další analýze.

Zamítnutí žádosti

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) naši žádost začátkem května 2023 zamítl. (pdf)

Vedoucí právního odboru ÚZIS, pan JUDr. Richard Galuška zamítnutí odůvodnil tím, že zákon 106 se „netýká vytváření nových informací“.

To znamená, že pan Galuška prohlašuje, že ÚZIS takovou datovou sadu nemá a musel by pro nás požadované informace sestavit ze zdrojových informací, kterými disponuje.

„K vytvoření požadované datové sady je zapotřebí propojení několika datových zdrojů, jako jsou například
Informační systém infekčních nemocí (ISIN) a informační systém zemřelých. Při doplnění informací o
neočkované populaci by pak došlo k propojení s dalšími datovými zdroji (Národní registr hrazených
zdravotních služeb (NRHZS) a demografie Českého statistického úřadu (ČSÚ) pro dopočet chybějících obyvatel) a bylo by zapotřebí provést kontrolu duplicitnosti záznamů a další kontroly na konzistenci dat,“ sdělil Galuška deníku Epoch Times.

„Z výše uvedeného tedy plyne, že žadatel požaduje nikoli vydání primárních dat, ale poskytnutí analytické
služby, přičemž tvorba datové sady by zabrala nemálo úsilí a času specializovaných datových analytiků,“ argumentuje zástupce ÚZIS s tím, že právě toto jsou důvody, proč požadovaná data odmítá deníku Epoch Times poskytnout.

Tipy od ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha 26. dubna 2023. (The Epoch Times)

Při vyhledávání počtu zemřelých jsem na stránkách ÚZIS nalezl pouze statistiku Zemřelí 2020 (pdf). Roky 2021 a 2022 zde nejsou zveřejněny.

Podle zástupce ÚZIS si můžeme část požadovaných dat nalézt sami. Například doporučuje soubory, které jsou zveřejněny na stránce Onemocnění aktuálně, kde můžeme použít datové sady: COVID-19: Denní agregovaný přehled vykázaných očkování (zde) a COVID-19: Přehled úmrtí s ohledem na vykázaná očkování. (zdroj)

Z výše uvedeného bychom podle Galušky měli získat „agregovaná data o vykázaných očkováních proti onemocnění covid-19“, přičemž každý řádek přehledu podle Galušky „uvádí počet osob (s první, druhou a posilující dávkou, s dokončeným očkováním) v daný den rozdělený podle bydliště očkované osoby na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), věkové kategorie a očkovací látky“.

Datová sada týkající se úmrtí by potom měla poskytnout „počet, procento a průměrný věk zemřelých“, přičemž každý řádek podle Galušky „udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky“.