Koalice téměř dvaceti průmyslových a spotřebitelských skupin vydala v úterý sžíravou kritiku navrhovaného regulačního omezení myček nádobí, které navrhuje Bidenova administrativa v rámci rozsáhlého boje proti domnělým nebezpečím klimatických změn.

Poté, co se Bidenova vláda nejprve zaměřila na plynové sporáky, aby snížila emise skleníkových plynů, obrátila svou pozornost na další domácí spotřebiče a do hledáčku se nyní dostaly i myčky nádobí.

Ministerstvo energetiky (DOE) navrhlo 5. května kongregační normy pro nové myčky nádobí s tím, že tento krok sníží náklady spotřebitelů a zároveň sníží množství uhlíku vypouštěného do atmosféry. Navrhované nařízení se snaží zavést nové normy pro úspornost vody a energie u standardních a kompaktních myček nádobí.

V rámci veřejného připomínkového řízení k návrhu předložila v úterý 18. července koalice 19 průmyslových a spotřebitelských skupin pod vedením Competitive Enterprise Institute (CEI) podrobnou kritiku návrhu.

Uskupení vyzvala vládu, aby předpis stáhla, a argumentovala tím, že stávající normy pro myčky nádobí již způsobují spotřebitelům „vážné problémy“ a že jejich další zpřísnění by tyto problémy ještě zhoršilo a podkopalo ochranu spotřebitelů.

„Ačkoli každé z nedávno navržených opatření Bidenovy administrativy v oblasti spotřebičů představuje pro spotřebitele jedinečné riziko, navrhované pravidlo pro myčky nádobí, o které se zde jedná, je obzvláště škodlivé,“ napsaly skupiny v podání.

Současné normy energetické a vodní účinnosti pro myčky nádobí již vyvolaly značnou nespokojenost spotřebitelů kvůli mnohem delší době cyklu, uvádí se v prohlášení. Další zpřísnění těchto opatření prostřednictvím navrhovaného předpisu by situaci pravděpodobně ještě zhoršilo, přičemž dodatečné úspory by byly jen minimální, argumentují odpůrci.

„Domníváme se, že navrhované pravidlo by mělo být staženo a že by se ministerstvo energetiky mělo zaměřit na řešení nedostatků způsobených stávajícími předpisy pro myčky nádobí,“ napsala koalice.

Ministerstvo energetiky na žádost o vyjádření ke kritice navrhovaného pravidla a žádosti koalice o jeho stažení bezprostředně nereagovalo.

Další podrobnosti

Cílem návrhu ministerstva je snížit spotřebu energie o 27 % a spotřebu vody o 34 % u nových konvenčních myček nádobí pro domácnosti vyráběných ve Spojených státech nebo dovážených do země, a to počínaje třemi lety po zveřejnění konečného pravidla.

To znamená, že maximální odhadovaná roční spotřeba energie u myček standardní velikosti by činila 223 kWh/rok a maximální spotřeba vody na jeden cyklus by byla 3,3 galonu (12,5 litru).

U kompaktních modelů myček nádobí by podle navrhovaného nařízení došlo ke snížení spotřeby energie o 22 % a spotřeby vody o 11 %. Konkrétně by to znamenalo, že kompaktní modely myček nádobí vyrobené ve Spojených státech nebo do nich dovezené by měly maximální roční spotřebu energie 174 kWh/rok a maximální spotřebu vody 3,1 galonu (11,7 litru).

Pokud budou nová pravidla přijata v časovém rámci navrženém ministerstvem energetiky, vstoupí v platnost v roce 2027. Agentura odhaduje, že nová pravidla by spotřebitelům během 30 let ušetřila téměř tři miliardy dolarů na účtech za energie.

„Tato administrativa využívá všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom Američanům ušetřili peníze a zároveň podpořili inovace, které sníží znečištění oxidem uhličitým a budou bojovat proti klimatické krizi,“ uvedla ministryně energetiky Jennifer Granholmová v prohlášení v době, kdy byl návrh v květnu oznámen.

Koalice vedená CEI však trvá na tom, že navrhované pravidlo nebude fungovat tak, jak bylo slíbeno, a povede k prodloužení doby mycího cyklu i ke snížení výkonu myček.

„Delší doba cyklu není jediným problémem. Ačkoli to není dobře zdokumentováno, předchozí normy účinnosti vedly k dalším výkonnostním nedostatkům. Například ti, kdo opravují myčky nádobí, zaznamenali změny ve spolehlivosti, které byly důsledkem dřívějších opatření ministerstva energetiky,“ napsala koalice ve svých připomínkách adresovaných ministerstvu a poukázala na snížení výkonu, pokud jde o spolehlivost, mytí a sušení. „Zvýšila se četnost oprav i náklady na ně,“ pokračují skupiny.

Koalice uvedla, že nepříznivé dopady se projevily i na výkonnosti mytí, přičemž zaznamenala „více případů, kdy spotřebitelé myli nádobí dvakrát, aby bylo dostatečně čisté“.

Mnoho modelů, které splňují dřívější normu ministerstva, neosušuje nádobí úplně, namítají odpůrci v prohlášení a dodávají, že výhody používání myček nádobí oproti ručnímu mytí by byly novým návrhem předpisu agentury dále oslabeny.

Zátah na domácí spotřebiče

Americká vláda nedávno oznámila nová přísná pravidla, která mají ve jménu boje proti globálnímu oteplování snížit používání chladicích kapalin používaných ve většině klimatizačních jednotek a dalších spotřebičů, přičemž odborníci varují, že to pravděpodobně bude znamenat, že Američané budou muset platit více za to, aby se ochladili.

V rámci snahy o vyšší energetickou účinnost si Bidenova administrativa vzala na mušku i spotřebiče na zemní plyn a v únoru 2023 navrhla předpis, který by mohl z trhu vyřadit celou řadu plynových sporáků.

Tento návrh přišel několik týdnů poté, co komisař Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC) Richard Trumka Jr. řekl agentuře Bloomberg, že zákaz plynových sporáků je „na stole“.

Předseda CPSC Alexander Hoehn-Saric později Trumkův komentář odmítl s tím, že agentura „nehodlá zakázat plynové sporáky“, a i ministryně Granholmová uvedla, že představa zákazu plynových sporáků „prostě není pravdivá“, nicméně připustila, že návrh by se týkal asi poloviny plynových sporáků na trhu.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.