Milan Kajínek

26. 7. 2023

TÉMA: Případ Coriolus

Podle výkonného ředitele prestižní britské laboratoře zkoumající účinky hub na lidské zdraví použily české úřady „zákon o nových potravinách“ nesprávně s cílem zakázat prodej doplňků stravy z outkovky pestré, léčivé houby rostoucí v Evropě po staletí.

Houba nazývaná „krocaní ocas“, outkovka pestrá nebo latinsky coriolus versicolor[1], je chorošovitá houba běžně se vyskytující v České republice a přirozeně rostoucí v Evropě, kde se používá po staletí kvůli silným protibakteriálním, protivirovým a protinádorovým účinkům.

Úředníci českého ministerstva zemědělství se však na popud úředníků z ministerstva zdravotnictví jali houbu, respektive prodej doplňků stravy vyráběných z této houby, v roce 2013 zakázat.

„Coriolus versicolor je na evropském trhu nepřetržitě již více než čtyři desetiletí, přinejmenším od konce 70. let,“ sdělil deníku Epoch Times výkonný ředitel společnosti Mycology research laboratory (MRL) pan William Ahern. „Podle mých nejlepších znalostí prodávaly Coriolus versicolor v různých zemích EU před květnem 1997 nejméně čtyři společnosti.“

Ahern zmiňuje květen 1997 záměrně, protože je to datum, které z neznámých důvodů zmiňuje zákon o „nových potravinách“, který vydala Evropská unie a který byl také využit českými úředníky k pokusům o zákaz prodeje outkovky pestré. Ale o tom více níže.

Společnost Pragon, která se snažila outkovku pestrou udržet na českém trhu s doplňky stravy pro české zákazníky, vedla s českými úřady šest let dlouhé soudní spory. Soud dal nakonec zapravdu Pragonu, který nyní požaduje na ministerstvu zemědělství odškodné za „způsobené škody a maření podnikání“. Škodu vyčíslil Pragon na více než 57 milionů korun. Více

Podle informací deníku Epoch Times probíhají soudní spory o prodej outkovky pestré také v Německu a Bulharsku. Více…

Coriolus na „černém seznamu“ Evropské komise

Na obrázcích nahoře jsou fotografie houby Outkovky pestré. Dole potom screenshot z veřejně dostupné reklamní nabídky českých prodejen nabízejících Coriolus versicolor – Outkovku pestrou jako doplněk stravy. (Milan Kajínek / Epoch Times)

„V České republice došlo k nesprávnému použití zákona o nových potravinách proti outkovce pestré, což je třeba napravit,“ sdělil Epoch Times pan William Ahern, podle něhož se houba nikdy neměla ocitnout na seznamu „katalogu nových potravin“ [2] (zdroj), který provozuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Úředníci působící v úřadu zapsali coriolus na seznam údajně proto, že nenalezli „žádné záznamy“ o prodeji outkovky pestré v zemích EU před 15. květnem roku 1997. (Více…) Výzkumné laboratoře a prodejci doplňků stravy nyní musejí s úřady „hrát absurdní hru na to“, zda budou schopni doložit záznamy o jejím prodeji.

Deník Epoch Times byl z několika zdrojů informován o tom, že byli nejenom úředníci evropského úřadu, ale i čeští úředníci ministerstva zemědělství, opakovaně informováni o existujících záznamech o prodeji coriolu před daným datem. Z udržování stusu quo je patrné, že úředníci informace nadále ignorují nebo je považují za „nedostatečné“ a udržují coriolus na „černé listině“.

William Ahern dodává, že ohledně outkovky pestré „byla publikována studie bezpečnosti, a biomasa coriolus versicolor byla bez nehody použita v mnoha preklinických a klinických studiích“.

Dokumenty také ukazují, že prodej otkovky pestré byl v ČR povolen samotným ministerstvem zdravotnictví v roce 2006 na základě odborného posudku o nezávadnosti doplňku stravy coriolus, který vypracoval Státní zdravotní ústav. (zdroj)

Paradoxně to byla úřednice ministerstva zdravotnictví MUDr. Anežka Sixtová z Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, kdo vyzýval k zákazu prodeje coriolu v roce 2013.

Za této situace neměla být aplikace „nových potravin“ použita

Evropský úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který spadá pod Evropskou komisi, zapsal 7. července 2006 outkovku pestrou do takzvaného „katalogu nových potravin“ (zdroj), čímž vyslal signál, aby byl její prodej zastaven. Proč?

Zmiňovaný katalog nazývaný CAFAB (dále jen katalog) měl původně sloužit k tomu, aby Evropská unie zabránila vstupu geneticky modifikovaných organismů (GMO) na evropský trh s potravinami. Měl také bránit vstupu potravin vyráběných novými technologiemi, u nichž dosud není jasné, jaké mají účinky na lidské zdraví.

To vše se zdá být lidem prospěšné, ale 25. listopadu 2015 přišla určitá „vylepšení“, podle některých expertů neopodstatněná nebo nesmyslná. Bylo vydáno nařízení, podle něhož bude na seznam nových potravin zapsána každá potravina, u níž nebude prokázáno, že se v zemích EU prodávala před 15. květnem roku 1997.

Právě toto pravidlo bylo dle kritiků „zneužito“ k tomu, aby byl coriolus na seznam [2] zapsán, a to přesto, že se nejedná o cizokrajnou houbu. A důvod? Údajně žádná pobočka CAFAB v členských zemích Evropské unie nebyla schopna doložit písemné záznamy (důkazy) o tom, že se houba prodávala před květnem 1997. Více zde…

„Za této situace neměla být aplikace potravin nového typu použita,“ sdělil William Ahern deníku Epoch Times, který říká, že s coriolem obchodoval v rámci tří společností [2].

Proč zakázat coriolus? Je konzumace doplňků stravy z této houby skutečně pro občany nebezpečná? Sehrává v pozadí zákazu coriolu roli nějaká „farmaceutická lobby“ velkých firem prodávajících léky, které se snaží z trhu vytlačit levné účinné byliny, houby atd., aby místo nich mohly prodávat své vlastní drahé syntetické produkty? K tomu je třeba hledat tvrdé důkazy.

Někteří pozorovatelé dnes konstatují, že zákaz coriolu „nedává rozumný smysl“, a volají po tom, aby se občané, kteří platí činnost úřadů, zamysleli nad tím, zda úřady v tomto případě „konají výlučně v dobrém úmyslu, kvůli ochraně zdraví občanů“, nebo k ochraně „něčeho jiného“, v neprospěch občanů.

V dubnu 2020 jsme provedli on-line průzkum [3] v zemích Evropské unie, abychom zjistili, zda se v nich coriolus jako doplněk stravy pro lidi běžně prodává. Objevili jsme aktivní prodej v zemích EU, jako jsou Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Anglie. Například v USA jsme narazili na aktivní prodej coriolu na Floridě, v Oregonu, Michiganu, Pensylvánii. V Kanadě jsme objevili prodej v Québeku.

Poznámky:

[1] Outkovka pestrá neboli Coriolus versicolor je chorošovitá houba z čeledi Polyporaceae, běžně se vyskytující v ČR: Na stránkách: Adaptogeny.cz / superionherbs.cz / mycomedica.cz / cinskyherbar.cz / vitalita.cz / Houbareni.cz.

Pro označení outkovka pestrá se používá několik rozdílných vědeckých názvů: Trametes versicolor, Coriolus versicolor nebo Polystictus versicolor. zdroj

[2] EWH Portugal Lda., East West Herbs Ltd (nyní Balance Healthcare), East West Herbs Italy.

[3] Paradoxně nebylo těžké vyhledat a zjistit, že v těchto následujících zemích se coriolus, jako doplněk stravy pro lidi, běžně prodává a jsou to navíc členské státy EU!: Německo – 1234; Francie – 12; Španělsko 123; Portugalsko – 1; Anglie – 1; USA – FloridaOregonMichiganPensylvánie; Kanada – Québec.

Související témata

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...