Irsko je první zemí, která zavede povinnost uvádět zdravotní varování na všech alkoholických nápojích včetně piva a vína. Další země ji možná budou brzy následovat.

Varovná upozornění nejsou na alkoholických nápojích žádnou novinkou, nicméně komplexní doplnění, včetně varování před rakovinou a jaterními chorobami, je v této zemi novinkou.

Výzkumy se v průběhu let různí, pokud jde o potenciální zdravotní klady či zápory alkoholu. Nakonec v roce 2020 přišla Americká onkologická společnost s doporučením, že je lepší se alkoholu zcela vyhnout. S rostoucím povědomím o zdravotních důsledcích alkoholu zůstává budoucnost tohoto odvětví nejasná.

Kdy budou nové etikety platit

Nové pravidlo o označování alkoholických nápojů má vstoupit v platnost v roce 2026 a bude vyžadovat, aby všechny obaly s vínem, pivem a lihovinami byly opatřeny varováním. Rozsáhlá varování se budou týkat zdravotních rizik spojených s konzumací alkoholu, včetně zvýšeného rizika vzniku některých druhů rakoviny. Na etiketách bude rovněž uveden počet kalorií a gramů alkoholu. Součástí povinného značení jsou i varování před konzumací v těhotenství a před rizikem onemocnění jater způsobeným alkoholem.

Pravidlo vychází z myšlenky, že vláda má povinnost poskytnout spotřebiteli úplný obraz o rizicích spojených s užíváním výrobku. V Irsku, stejně jako v mnoha dalších zemích, platí na alkohol spotřební daň, což znamená, že vláda má z prodeje alkoholu dodatečné daňové příjmy.

Irsko je první zemí v Evropské unii, která na alkoholické výrobky umístí varování před rakovinou. Jižní Korea zavedla podobná pravidla pro označování v roce 2017 a požaduje, aby si výrobci vybrali jedno ze tří označení, z nichž dvě upozorňují na riziko vzniku rakoviny.

Souvislost mezi rakovinou a alkoholem

Přestože přesný důvod, proč alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny, není dosud zcela objasněn, podle Americké společnosti pro rakovinu (American Cancer Society) je s konzumací alkoholu spojeno sedm druhů rakoviny: úst, hrdla, hrtanu, jícnu, jater, tlustého střeva a konečníku a prsu.

Podle přehledu publikovaného v časopise Nutrients v roce 2021 je alkohol příčinou 4 % všech rakovinných onemocnění na celém světě, což jen v roce 2020 způsobilo více než 740 000 úmrtí. Podle amerického Centra pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control) dochází v játrech při konzumaci alkoholu k jeho rozkladu na chemickou látku zvanou acetaldehyd, která je známým karcinogenem. Acetaldehyd poškozuje DNA, což způsobuje množení buněk a vznik nádoru. Čím vyšší je vystavení se acetaldehydu, tím vyšší je riziko vzniku rakoviny.

Studie publikovaná v roce 2014 v časopise British Journal of Cancer zjistila, že jakékoli množství alkoholu je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny dutiny ústní a hltanu. U některých typů rakoviny, včetně rakoviny prsu, zvyšuje riziko i minimální množství alkoholu. Podle přehledu v časopise Nutrients bylo 100 tisíc případů rakoviny v roce 2020 způsobeno lehkým a umírněným pitím alkoholu, tedy pouze jedním až dvěma nápoji denně.

Většina lidí si je vědoma výrazných negativních zdravotních účinků alkoholu, například onemocnění jater, ale málokdo ví, že může způsobit rakovinu. Studie publikovaná v roce 2020 v časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs zjistila, že varovné nápisy před rakovinou jsou účinné při zvyšování znalostí o této souvislosti.

Jaká bude budoucnost odvětví?

Nové označování alkoholu v Irsku připomíná legislativu, která byla zaměřena na tabákový průmysl, a s ní spojené právní závazky, které tento průmysl nesl. Většina právních kroků vedených proti tabákovému průmyslu se soustředila na jeho neschopnost varovat veřejnost před známými nebezpečími kouření cigaret.

První studie, která identifikovala souvislost mezi nadměrným kouřením cigaret a rakovinou plic, byla zveřejněna v roce 1950. První varovná etiketa na krabičkách cigaret byla zavedena v roce 1965, ale až v polovině 80. let 20. století se etiketa zabývala tím, že kouření cigaret způsobuje rakovinu.

První studie o rakovinotvorných účincích alkoholu byla publikována v roce 1903. Studie uváděla nárůst počtu úmrtí na rakovinu v důsledku konzumace alkoholu. Koncem 80. let 20. století Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila alkohol za známý karcinogen a původce rakoviny úst, hltanu, jícnu, jater a hrtanu.

Zdravotní varování na etiketě alkoholu bylo vyžadováno až v roce 1988 a upozorňovalo pouze těhotné ženy a varovalo před rizikem řízení nebo obsluhy těžkých strojů po požití alkoholu.

Světová zdravotnická organizace prohlásila v roce 1990 alkohol za karcinogen třídy 1. V roce 1992 dospěla v 35-letém přehledu k závěru: „V případě konzumace alkoholu/piva je celkový závěr na základě současných důkazů takový, že alkohol, zejména konzumace piva, je etiologickým faktorem rakoviny tlustého střeva a konečníku u žen i mužů.“

Varovné označení u alkoholu však nebylo změněno tak, aby zahrnovalo nový výzkum. Odborná studie publikovaná v roce 2018 v časopise Drug and Alcohol Review dospěla k závěru: „Velké mezinárodní společnosti vyrábějící alkohol možná uvádějí své akcionáře v omyl ohledně rizik svých výrobků. To může v některých zemích vystavit toto odvětví soudním sporům, jako se to stalo v případě tabákového a v poslední době i jiných průmyslových odvětví.“

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.