Schválení zákona o konopí se blíží, pokud spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach (SPD) dosáhne svého. Z řad soudců se ozývá ostrá kritika.

„Bez ohledu na společensko-politickou otázku, zda a do jaké míry má kontrolované užívání konopí smysl z hlediska ochrany zdraví, má Svaz německých soudců k předloženému návrhu zákona o konopí značné výhrady,“ zní tenor třináctistránkového prohlášení, které získal Epoch Times.

Základní hodnocení návrhu, že nový zákon o konopí výrazně uleví soudní moci, je nepřesné. I kdyby byl zákon přijat, stále by existovaly činy, které by byly trestné.

Obžalovaní často přechovávají různé omamné látky – například kombinaci konopí jako sedativní omamné látky s povzbuzující omamnou látkou, jako je kokain, vysvětlili soudci. Samotná beztrestnost držení konopí by proto taková vyšetřování výrazně neulehčila.

Zákon by navíc vytvořil nové trestné činy, „které by v jednotlivých případech vyžadovaly značné vyšetřovací úsilí“.

Již dnes není těžiště vyšetřování v oblasti osobního držení malého množství konopí, ale v přeshraničním vyšetřování, které je klasifikováno jako závažná trestná činnost. „Takto propracovaná vyšetřování a trestní řízení budou existovat i v případě, že zákon o konopí vstoupí v platnost, přičemž hrozí, že jeho úprava výrazně omezí vyšetřovací možnosti orgánů činných v trestním řízení,“ uvedlo sdružení soudců.

Nové pobídky pro prodejce konopí

Pokud bude konopí v důsledku legalizace vyňato z protidrogového zákona a nebude tomu odpovídajícím způsobem přizpůsobena úprava v trestním řádu, budou podle Asociace soudců vypuštěny „rozhodující vyšetřovací úkony v oblasti drogové kriminality“, včetně sledování telefonů, online prohlídek, odposlechů v obytných prostorách i mimo ně, shromažďování provozních údajů, jakož i technického zkoumání mobilních telefonů. Rovněž náhodné nálezy by již nebylo možné použít.

Taková omezení jsou pro vyšetřovací orgány nepřijatelná, zejména proto, že se týkají všech případů v souvislosti s trestnými činy souvisejícími s konopím bez ohledu na množství drogy.

Sdružení soudců navíc v zákoně spatřuje značnou pobídku pro překupníky konopí, kteří slouží rostoucímu nelegálnímu trhu. Ti by se již nemuseli obávat závažných policejních vyšetřování, a tedy ani trestního stíhání, takže by kriminální dealeři mohli přesunout své spádové území do Německa. V prohlášení sdružení soudců se uvádí:

„Nelze přinejmenším vyloučit, že to s sebou přinese kriminální jevy, které jsou obvykle spojovány s organizovaným drogovým zločinem (konkurence, války o území, násilné střety), což bude mít velmi významný dopad na pocit bezpečí obyvatelstva.“

Posílení černého trhu

Podle soudců lze očekávat, že zákon o konopí v rozporu s legislativním cílem přispěje ke zneužívání pěstitelských sdružení a k „výraznému posílení černého trhu“.

„Do jaké míry to může přispět ke zlepšení ochrany zdraví obyvatelstva, je více než sporné,“ pokračovali soudci.

Již nyní je zřejmé, že ochrana dětí a mládeže se zákonem o konopí nezlepší, ale spíše oslabí, „protože snížený rozsah trestů za (komerční) nabídku konopí nezletilým nebo dětem bude mít na dealery menší odstrašující účinek“.

Sdružení soudců zároveň očekává, že absence státních sankcí povede k silnému nárůstu spotřeby konopí mezi mladistvými lidmi.

Téměř žádné úspory v oblasti soudního lékařství

Soudci se ostře ohrazují i proti dalším tvrzením v návrhu zákona. Například uvádějí, že držení a nabývání konopí je trestné pouze v případě překročení množství 25 gramů a že tento přístup je „vhodný“. Tím by se ulevilo orgánům činným v trestním řízení a předešlo by se nákladným a nepřiměřeným laboratorním testům.

Podle soudců návrh zákona ignoruje realitu, protože množství do 25 gramů konopí se v současné době nezkoumá – pokud neexistuje podezření na přidání jiné látky.

„Od nové úpravy zákona o konopí se proto neočekávají žádné úspory v oblasti kriminalistické techniky,“ upřesňuje sdružení soudců.

Další výdaje na centrální/vzdělávací rejstřík

Soudci naopak předpokládají značné dodatečné úsilí pro státní zastupitelství, neboť ze Spolkového centrálního a vzdělávacího rejstříku mají být vymazány záznamy týkající se konopí. V souladu s tím lze již nyní předpokládat, že dodatečné výdaje způsobené zkoumáním vymazatelnosti záznamu by značně převýšily očekávanou úlevu.

Sdružení soudců kritizuje také ustanovení § 46 zákona o konopí, podle něhož k výmazu stačí čestné prohlášení odsouzeného, pokud již neexistuje spis. To je podle soudců „nereálné“.

„Kromě toho návrh zákona zcela ignoruje očekávanou práci navíc v oblasti opravných prostředků proti rozhodnutí státního zastupitelství,“ pokračuje soudcovské hodnocení připravovaného zákona o konopí. Zde by vznikly další úkoly u obecných státních zastupitelství a vyšších krajských soudů, které nebyly vůbec zohledněny. Návrh zákona rovněž ponechává otevřenou otázku, jak naložit s probíhajícími trestními stíháními.

Celkově vzato nemůže Asociace soudců na návrhu zákona najít nic pozitivního a nerozumí ani více než miliardovým úsporám ročně v justici a policii. Jakékoli minimální úlevy pravděpodobně více než pohltí práce kontrolních orgánů, které budou mít plné ruce práce s udělováním licencí a kontrolou pěstitelských sdružení.

Zatím není známo, kdy bude Spolkový sněm o zákonu o konopí hlasovat. Lauterbach již 9. srpna oznámil, že spolkový kabinet bude legalizaci konopí konzultovat pravděpodobně příští týden.

původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.