Erik Rusch

23. 11. 2023

Druhého sympozia o covidu pořádaného parlamentní skupinou AfD v Berlíně se zúčastnilo velké množství lidí. Politici, odborníci, občané a média diskutovali o otázkách týkajících se koronavirové krize.

Na 2. covidovém sympoziu parlamentní frakce AfD v Berlíně se politici pravicově konzervativní strany setkali s renomovanými odborníky z oblasti práva, politologie, lékaři, praktickými lékaři, mikrobiology a epidemiology. Přítomni byli také ošetřovatelé, lékaři intenzivní péče, datoví analytici, policisté, vojáci, finanční experti, kriminologové, historici medicíny a právně pronásledovaní a očkováním poškození občané.

V hlavních projevech a panelových diskusích, kterých se zúčastnili občané a zástupci médií, byly společně zkoumány jednotlivé aspekty koronavirové krize. V malém měřítku proběhl proces vypořádávání se s koronavirem, který byl dříve ve společnosti do značné míry potlačován, a to jak politicky, tak mediálně.

Datový analytik Tom Lausen použil statistická čísla, aby ukázal, že v době covidové krize došlo k „historickému nevyužití“ německých nemocnic. „Místo 19,2 milionu případů v předchozích letech jich bylo najednou jen 16,7 milionu. To je o dva a půl milionu případů méně,“ řekl Lausen. V nemocnicích bylo každý měsíc o 200 000 lidí méně – na rozdíl od rozšířeného scénáře byly nemocnice spíše prázdné. Hodně se pracovalo na zkrácenou pracovní dobu.

Předpokládalo se – a komunikovalo se o tom –, že pacienti zůstanou v nemocnici 14 až 20 dní. To se mělo odrazit v průměrné délce pobytu všech pacientů. Během „těžké pandemie“ se měla délka pobytu pacientů v nemocnicích automaticky prodloužit, vysvětlil Lausen. Nicméně „podle Spolkového statistického úřadu byla průměrná délka pobytu v letech 2016 až 2022 vždy 7,2 dne“.

Kromě toho prudce klesla obsazenost lůžek a kapacity ventilátorů jsou „dnes stejně špatné jako před časem“. „Nemocnice tedy nebyly pod tlakem,“ shrnul Lausen. Na jednotkách intenzivní péče samozřejmě docházelo k obtížným situacím, ale ty existují vždy.

Prof. Sönnichsen: „Žádná epidemická situace celostátního rozsahu“

Podle prof. dr. Andrease Sönnichsena, odborníka na interní a všeobecné lékařství, nebyl zdravotnický systém během covidové krize v žádném okamžiku zatížen na hranici svých možností a nejednalo se ani o epidemickou situaci celostátního rozsahu.

Podle Sönnichsena, který se jako lékař zabývá otázkami souvisejícími s medicínou založenou na důkazech, bezpečností pacientů, bezpečností léků a střetem zájmů v lékařské vědě, již vrchol první vlny pominul, když bylo 25. března 2020 ve Spolkovém sněmu rozhodnuto o epidemické nouzi celostátního rozsahu.

„Incidence a prevalence onemocnění covidu klesala,“ uvedl Sönnichsen. V té době byl výskyt covidu-19 v německé populaci zcela zanedbatelný. „Nebyl proto vůbec žádný důvod k vyhlášení epidemické situace celostátního rozsahu.“

Ten se v žádném dalším okamžiku nenaplnil, protože další vlny byly způsobeny variantami viru, které byly méně nebezpečné než původní varianta, dodal Sönnichsen. Tato situace tedy nebyla důsledkem potenciálně účinných opatření proti koronaviru.

Nemocnice nebyly přetížené

„Samo spolkové ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že nemocnice v Německu nebyly nikdy tak přetížené, aby zde hrozilo nějaké nebezpečí,“ vysvětlil bývalý profesor vídeňské univerzity.

Sönnichsen proto považuje všechna opatření proti covidu za nezákonná. „Protože předpokladem pro vydání zmocňovacího zákona byla epidemická situace celostátního rozsahu, která ministru zdravotnictví umožnila přijmout opatření obcházející parlament.“ Jako příklady uvádí lockdowny, povinnost nosit respirátor, karanténu a omezení cestování a výjezdu.

Dr. Gunter Frank kriticky zhodnotil opatření proti koronaviru z lékařského hlediska. (Matthias Kehrein / Epoch Times)

Podle jeho názoru neexistence mimořádné situace také znamenala, že neexistuje požadavek na použití podmíněně povolených vakcín. „Protože použití podmíněně registrovaných léčivých přípravků je vázáno na existenci mimořádné situace.“ To pro něj také znamenalo, že očkování genovými vakcínami bylo nezákonné. „Tato vakcína neměla být vůbec uvedena na trh.“

A dodává: „Místo toho bylo obyvatelstvu řečeno, že vakcíny jsou bezpečné a účinné, aniž by byly k dispozici jakékoli údaje o dlouhodobé bezpečnosti a dlouhodobé účinnosti vakcín s genem mRNA. To byla lež. „Je to zločin proti obyvatelstvu,“ uvedl Sönnichsen.

Patolog: „Pitvám bylo politicky zabráněno“

Patolog prof. dr. Walter Lang provedl na patologii v Reutlingenu spolu se zesnulým prof. dr. Arne Burkhardtem řadu pitev. „Podařilo se nám potvrdit, že 70 procent z 88 vyšetření provedených na vzorcích tkání zemřelých bylo způsobeno očkováním. U zbytku, tj. asi 25 procent, jsme byli schopni říci, že to bylo méně pravděpodobné,“ říká patolog. Vyšetření, zejména pitva, dokázala jasně rozlišit mezi oběma případy.

Podle jeho názoru mělo být provedeno posmrtné vyšetření u všech, kteří byli očkováni a následně zemřeli. „Tomu bylo zabráněno, protože Institut Paula Ehrlicha a Institut Roberta Kocha vydaly zprávu, že očkování je bezpečné. V jejich očích bylo tedy nepravděpodobné, že by na něj někdo zemřel, a proto nebylo nutné provádět pitvy,“ pokračoval Lang. „Jako patologové v Německé společnosti patologie jsme opakovaně říkali, že je třeba provádět více pitev. Politici to však potlačili.“

Prof. Cullen: „60 procent pozitivních testů bylo irelevantních“

Prof. dr. Paul Cullen, odborník na interní a laboratorní medicínu, hovořil o metodě PCR testu. Informoval, že jeho laboratorní ústav provedl v druhé polovině roku 2020 studii společně s biomatematiky z univerzity v Essenu. V té době byl k dispozici pouze test PCR.

V jeho laboratoři se provádělo 80 procent testů v regionu Münster a okolí, protože tato laboratoř byla největší. Bylo zde analyzováno 170 000 vzorků. Podle specifikací výrobce musely být všechny testy s hodnotou TK do 40 vydány jako pozitivní. Čím vyšší je hodnota CT, tím méně zdrojového materiálu virů je ve vzorku přítomno; nalezeny byly snad jen fragmenty virů. Při hodnotě CT 20 se naopak dalo předpokládat, že je přítomen příslušný počet neporušených virů.

Ze studií vyplynulo, že hodnota CT 25 je hraniční hodnotou pro infekčnost, říká Cullen. „Všechny hodnoty CT nad 25 znamenají, že lidé jsou velmi nepravděpodobně infekční, a proto nejsou relevantní pro tzv. pandemickou událost.“

„Výsledkem bylo, že v 60 procent výsledků testů v naší laboratoři, které byly hlášeny jako pozitivní, byla hodnota CT mezi 25 a 40.“ Pouze ve 40 procentech případů byla hodnota TK nižší než 25. Jinými slovy: „60 procent ,pozitivních‘ testů tedy nemělo s infekcí nic společného,“ vysvětlil Cullen.

Cullenův závěr: „Medicína se nechala zneužít“

V nové vědecké práci Cullen uvádí, že zkoumá otázku, zda samotný pozitivní PCR test může sloužit jako důkaz onemocnění, protože je schopen určit pouze přítomnost genové sekvence. „V tomto článku docházíme k závěru, že to není z hlediska vědecké a epistemologické teorie přípustné.“ Podle laboratorního lékaře nelze pozitivní CT test nikdy ztotožnit s klinickou diagnózou.

Shrnuje, že v éře koronaviru se lidé odklonili od způsobu, jakým se medicína vždy praktikovala, a na základě scénáře strachu věci absolutizovali, aby dosáhli určitých cílů. „Podle mého názoru se zde medicína nechala zneužít.“

Velký zástup návštěvníků na 2. korunním sympoziu AfD v německém Bundestagu. (Matthias Kehrein / Epoch Times)

Profesor Bhakdi: „Je to trestné, je to zločinné“

Mikrobiolog prof. dr. Sucharit Bhakdi oznámil, že po tomto sympoziu chce odejít z veřejného života, protože vše již bylo řečeno. Ve svém projevu varoval před genovými vakcínami s mRNA. Vyjádřil svůj šok nad tím, že výrobci vakcín používají bakterie k výrobě šablony DNA pro genové mRNA vakcíny – přestože k tomu nejsou oprávněni. „To znamená, že jejich používání je trestné a musí být zastaveno.“

Dalším problémem je, že tato bakteriální DNA je zabalena do nanolipidů. „Je proto přímo vstřebávána tělesnými buňkami.“ Tělo tomu nemůže zabránit. Pokusy na zvířatech ukázaly, že tělesné buňky jsou v důsledku toho geneticky modifikovány. „Je to trestné, je to zločinné.“

Na adresu Institutu Paula Ehrlicha vysvětlil, že institut má povinnost prokázat bezpečnost vakcín. „Máte za úkol chránit populaci. Pokud s tím nic neuděláte, nechtěl bych být na vašem místě.“

Nyní, po zveřejnění zjištění doktora Kevina McKernana a dalších o kontaminaci DNA, mají lékaři, vědci, politici a média pravděpodobně poslední šanci otočit a distancovat se od tohoto „velkého zločinu“, uvedl Bhakdi.

Člověk by neměl používat lékařský výrobek, který je kontaminován bakteriální DNA, která nebyla deklarována, nebyla stanovena a nebyla určena k výrobě, dodal vědec.

Bhakdi: Nyní je „obrovská příležitost žalovat výrobce vakcín“

Mikrobiolog je přesvědčen, že nyní existuje „obrovská příležitost“ zatlačit výrobce vakcín do kouta a žalovat je. „Protože je nyní jasné, že nechali aplikovat přípravek, který vůbec nebyl povolen a který je životu nebezpečný.“

Bhakdi chce, aby se lidé „navzájem oslovili a opustili všechen ten strach. Je načase, abychom si uvědomili, že vyvolávání strachu prozrazuje nelidskost. Ti, kdo vyvolávají strach a paniku, k nám nepatří. Opustili cestu lidskosti a humanity. Pokud to politici dělají, je třeba je vyloučit z funkcí. Jestliže to dělají média, je třeba je vypnout. Pokud to dělají lékaři a vědci, je třeba se jich stranit.“

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka
Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka

Na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který povolil k užívání látku METACRILL jako estetického implantátu, se chystá žaloba. Pacienti hlásí poškození zdraví. Ministerstvo skartuje související dokumenty...

Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO
Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO

Europoslanec Knotek obvinil ministra zemědělství, že tahá české farmáře za nos, a vládní koalici z toho, že instruovala své poslance v Evropském parlamentu, aby nepodpořili zavedení cel na ukrajinské zboží.

Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň
Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň

Termín voleb do Evropského parlamentu, které se v Česku budou konat 7. a 8. června, byl v úterý vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oficiálně tím začala volební kampaň s povinnostmi pro kandidující strany a uskupení.

Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura
Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura

Kandidátka Spolu do červnových evropských voleb není opět kompletní. Kvůli dohodě mezi ODS, lidovci a TOP 09, že nebudou na zadních místech výrazné osobnosti, odstoupil od kandidatury poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura.

V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu
V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu

Z vlaku na pařížském nádraží Gare du Nord bylo ukradeno zavazadlo s počítačem a dvěma USB disky s bezpečnostními plány policie pro letní olympijské hry, které se letos budou konat ve francouzské metropoli.