Angus Dalgleish

5. 2. 2024

Komentář

Již dříve jsem informoval o svém znepokojení nad nárůstem stabilních relapsů rakoviny, kterého jsem byl svědkem na své klinice pro léčbu melanomu.

U žádného z těchto mých pacientů se neobjevil klasický prodrom relapsu, který jsem dříve vždy zaznamenal, jako například těžká deprese v důsledku ztráty blízké osoby, rozvodu nebo bankrotu. Ve skutečnosti jediné, co jsem zjistil, že mají společné, bylo to, že nedávno podstoupili posilovací mRNA vakcínu na covid. Obvolal jsem kolegy nejen ve Velké Británii, ale i v Austrálii, abych si ověřil jejich zkušenosti. V žádném případě takovou souvislost nepopřeli. Ve skutečnosti byli stejně znepokojeni souvislostí mezi posilovacími vakcínami a relapsy, které také pozorovali, a také nárůstem nových případů rakoviny, zejména u osob mladších 50 let. Kromě melanomu byli tito kolegové velmi znepokojeni také náhlým velkým nárůstem počtu mladých pacientů s kolorektálním karcinomem.

Když jsme tyto obavy vznesli, lékařské úřady místo toho, aby zahájily řádné vyšetřování, nám všem řekly, že to, čeho jsme byli svědky, je náhoda, že to musíme dokázat a zejména abychom neznepokojovali naše pacienty.

Americká onkologická společnost (ACS) nedávno varovala, že v loňském roce přibylo ve Spojených státech více než dva miliony nových případů rakoviny, přičemž mnoho z nich se vyskytlo u mladších pacientů. Vědecký ředitel ACS William Dahat navíc oznámil, že rakovina se v době diagnózy projevuje agresivnějším onemocněním a většími nádory, a to zejména u mladších pacientů. Jako další zajímavost uvedl rozdíl v mikrobiomu (společenství mikroorganismů, jako jsou houby, bakterie a viry, které existují v jiném prostředí) u pacientů mladších 50 let ve srovnání s pacienty staršími 50 let.

Tento nárůst odpovídá zprávě společnosti Phinance Technologies z konce loňského roku, která podrobně analyzovala údaje britského Úřadu pro národní statistiku (ONS), z nichž vyplývá, že počet případů invalidity a úmrtí v letech 2021 a 2022 dramaticky vzrostl ve všech věkových skupinách, zejména však ve věkové skupině 15–44 let.

Časopis Lancet před Vánocemi rovněž zveřejnil článek, podle kterého se počet úmrtí po pandemii covidu zvýšil o 11–15 % oproti očekávání u osob mladších 25 let a ve věku 25–49 let. To je ve skutečnosti vzorec zjištěný v mnoha zemích, které se těmito údaji zabývaly. Například Německo hlásí nárůst nadměrného počtu úmrtí ze 7 % v roce 2020 na 24 % v roce 2023.

O to více je to překvapující, že negativní úmrtí by mělo být po pandemii normou, protože nelze zemřít dvakrát!

Souvislost mezi vakcínami proti covidu a myokarditidou a předčasným úmrtím zejména mladých lidí, na kterou upozornil Peter McCullough a jeho kolegové a také Aseem Malhotra ve Velké Británii, je nezpochybnitelná. Nyní máme navíc potvrzující zprávu CDC ve Spojených státech, údaje, na které zdejší úřady odmítly reagovat, aby neznepokojily očkované pacienty!

Ačkoli je zřejmé, že tato nadměrná úmrtnost je skutečná a stále narůstá, od hlavního lékaře Velké Británie sira Chrise Whittyho dostáváme pouze riskantní pokusy o vysvětlení tohoto nárůstu, například že je to důsledek toho, že pacienti nedostávají v režimu lockdownu své statiny (pacienti mladší 55 let však statiny běžně nedostávají!). Situace není o nic lepší ve Spojených státech, kde harvardští vědci dávají vinu poruchám spánku!

Prvním zřejmým kandidátem je samotný lockdown, kdy se Národní zdravotní služba stala Národní službou pro covid a veškerý screening byl zrušen nebo odložen, což vedlo ke zvýšení počtu pozdě odhalených případů rakoviny. V důsledku lockdownu se téměř jistě zvýšil výskyt mnoha negativních faktorů životního stylu, jako je nedostatek pohybu a příliš mnoho jídla, zejména jídla s sebou.

Jen velmi málo z těchto přehledů bere v úvahu, že by tento nárůst nadměrného počtu úmrtí mohl být důsledkem programu boosterů vakcíny, i když zjevně následuje po programu rozšiřování počtu dávek, který začíná v roce 2021 a zvyšuje se v letech 2022 a 2023.

Pokud jde o souvislost s rakovinou, v literatuře se objevují četné zprávy o rakovině, která vznikla během několika dní po podání vakcín, zejména v případě lymfomů a leukémií. Existuje několik hlášení o nádorech zmapovaných PET skenem, které explodovaly v místě a drenážní oblasti covidových injekcí s doporučením aplikovat anticovidové vakcíny mimo dosah známých rakovin! Mimo má klinická pozorování se u několika přátel objevila rakovina po zcela zbytečném očkování vakcínou proti covidu, které bylo provedeno pouze za účelem usnadnění cestování.

Pro možnou souvislost mezi posilovací vakcínou a výskytem rakoviny potřebujeme věrohodné vědecké příčinné vysvětlení. Bohužel pro ty, kteří stále trvají na tom, že tyto případy jsou pouhou náhodou, existuje několik přesvědčivých vysvětlení, z nichž si lze vybrat:

Za prvé, bylo zjištěno, že reakce T-buněk jsou po boosterech (nikoli po prvních dvou injekcích) potlačeny a že je to zvláště výrazné u některých pacientů s rakovinou.

Za druhé, repertoár protilátek se po prvním boosteru změní z ochranných IgG1 a IgG3 dominantních B buněk na toleranční IgG4, což se zhoršuje s dalšími boostery, jak bylo uvedeno v nedávné studii Science Immunology. Vzhledem k tomu, že mnoho druhů rakoviny je kontrolováno účinnou imunitou vedenou T buňkami, náhlé narušení této kontroly by jasně vysvětlovalo vznik leukémie a lymfomů z B buněk, melanomu z ledvinových buněk a kolorektálního karcinomu, což jsou všechno nádory, které mohou reagovat na imunoterapii.

Další zpráva Loackera a spol. v Clin Chem Lab Med ukazuje, že mRNA vakcíny zvyšují hladinu PD-L1 na granulocytech a monocytech, což znamená, že působí přesně opačně než imunoterapeutika proti těmto nádorům, a to zase vysvětluje, proč se zdá, že mnoho těchto nádorů je rezistentních vůči této jinak účinné léčbě. Dohromady lze vlivem těchto boosterů na imunitní odpověď snadno vysvětlit recidivy a objevující se tzv. turbonádorová onemocnění.

Jiné zprávy dokládají přítomnost DNA plazmidů a sekvencí SV 40 (známý gen vyvolávající rakovinu), jakož i schopnost mRNA vázat se na důležité supresorové geny. Ačkoli je tato skutečnost kontroverzní a byla zpochybňována, vedla k uvědomění si významné variability mezi jednotlivými šaržemi, která by mohla posílit proces vzniku rakoviny, avšak pravděpodobně by se projevila až za několik let. Samotná možnost, že bychom mohli sedět na časované bombě vyvolávající rakovinu, znamená, že se již nikdy nesmíme zapojit do masového programu očkování proti další možné nemoci X.

Pokud se však vláda nyní neprobudí, budeme vydáni na milost a nemilost Světové zdravotnické organizaci, která udělá totéž, až se rozhodne vypustit virus nemoci X, aby znovu převzala kontrolu a zničila naše životy.

Původně zveřejněno na The Conservative Woman (TCW).

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.