Megan Redshaw

3. 6. 2024

Časná menstruace může v pozdějším věku způsobovat nepříznivé zdravotní problémy.

Mladým dívkám začíná první menstruace dříve než v předchozích desetiletích – tento posun je spojen s nepříznivými zdravotními následky v pozdějším věku.

Nová studie zveřejněná 29. května v časopise JAMA Network Open odhalila, že medián věku při menarché zůstává relativně stabilní na úrovni přibližně 12 let a podíl dívek, které začínají menstruovat před 11. rokem věku, se v průběhu času výrazně zvýšil.

Menarché neboli první menstruace představuje začátek měsíčního hormonálního cyklu a reprodukčního života. Kromě toho znamená konec ženské puberty.

Výzkumníci z Harvard T. H. Chan School of Public Health’s Apple Women’s Health Study zkoumali údaje od více než 71 000 amerických žen narozených v letech 1950–2005, které zahrnovaly různé etnické skupiny a socioekonomické prostředí. Jejich cílem bylo zjistit, v jakém věku tyto ženy zažily svůj první menstruační cyklus a jak dlouho trvalo, než se jejich cyklus stal pravidelným.

Studie zjistila, že téměř 16 procent žen narozených v letech 2000 až 2005 začalo menstruovat ve věku 9 až 11 let, zatímco u žen narozených v letech 1950 až 1969 to bylo téměř 9 procent. Kromě toho vědci zaznamenali nárůst počtu žen, které mají nepravidelný menstruační cyklus po dobu tří a více let po menarché.

Při rozvrstvení trendů podle rasy a etnické příslušnosti měly účastnice asijského, hispánského, nehispánského černošského nebo jiného či více rasového nebo etnického původu trvale vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví předčasná menarché, než účastnice nehispánského bílého původu.

Průzkumná analýza podskupiny 9 865 účastnic odhadla, že 46 procent tohoto trendu lze přičíst indexu tělesné hmotnosti – míře tělesného tuku člověka na základě výšky a hmotnosti. Autoři poznamenali, že obezita je rizikovým faktorem pro časný nástup puberty a že dětská obezita je ve Spojených státech na vzestupu, což by mohlo vysvětlovat trend k časnější menarché. Není však známo, do jaké míry tento trend ovlivňují změny BMI v raném věku. Základní příčina zbývajících 54 procent, u nichž dochází k časné menarché, zůstává nejasná.

Menstruační cyklus je považován za důležitý znak zdraví

Americká akademie porodníků a gynekologů (ACOG) považuje menstruační cyklus za důležitý znak celkového zdraví a jeho nepravidelnosti mohou naznačovat základní zdravotní problémy, jako je hormonální nerovnováha, poruchy štítné žlázy nebo jiné zdravotní potíže. Do menstruačního cyklu se zapojuje také imunitní systém, protože děložní imunitní buňky procházejí podstatnými změnami a usnadňují zesilování a ztenčování děložní sliznice.

Podle ACOG mají dívky obvykle první menstruaci mezi 12. a 13. rokem věku, ale trvá několik let, než se menstruační cykly zpravidelní. Do té doby se u dospívajících dívek může vyskytovat nepravidelná menstruace, protože se jejich tělo přizpůsobuje novým hormonálním vzorcům.

Časná menstruace může způsobovat zdravotní problémy

Stále více důkazů, včetně této studie, spojuje časnou menarché a delší období do pravidelnosti se zvýšeným rizikem zdravotních potíží, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, cukrovka, astma, roztroušená skleróza, metabolické potíže a úmrtnost ze všeobecných příčin.

Studie z roku 2021 publikovaná v časopise Annals of Epidemiology zjistila, že dřívější menarché u dívek a delší doba do dosažení pravidelnosti menstruace jsou spojeny se zvýšeným rizikem úmrtnosti ze všeobecných příčin a úmrtnosti z příčin specifických. Dívky, které začaly poprvé menstruovat ve věku 11 let a méně, měly zvýšené riziko úmrtí na cukrovku, rakovinu prsu a další nádorová onemocnění ve srovnání s dívkami, které začaly menstruovat ve 13 letech.

Studie Cancer Research z roku 2021 zjistila, že časná expozice pohlavním hormonům spojená s časným nástupem menstruace je spojena se zvýšeným rizikem sedmi druhů rakoviny u žen středního věku.

Systematický souhrn a metaanalýza 28 studií v časopise PLOS Medicine z roku 2020 zjistila, že dívky, u nichž dochází k časnější menarché, mají v dospělosti zvýšené riziko diabetu 2. typu a poruchy glukózové tolerance.

V metaanalýze osmi výhledových studií zahrnujících 4 553 subjektů s rakovinou děložní sliznice (tzv. endometria) vědci zjistili, že dřívější věk menarché je spojen se zvýšeným rizikem rakoviny endometria. Stejně tak předchozí studie stejných autorů zjistila „statisticky významnou nepřímou souvislost“ mezi rakovinou vaječníků a pozdějším věkem menarché.

Údaje také naznačují, že časná menarché může zvyšovat aktivitu onemocnění roztroušenou sklerózou u dětí. V kanadské výhledové studii vědci zjistili 36procentní snížení pravděpodobnosti diagnózy roztroušené sklerózy za každý rok zpoždění menarché, ačkoli opožděný nástup menstruačního cyklu provázejí jeho nepříznivé zdravotní problémy.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times. Text byl redakčně zkrácen.

Související články

Přečtěte si také

Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk
Vědci chtějí zdokonalit AI pomocí uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk

Dochází k propojování lidského s umělým. Švýcarský startup vyvinul procesor z uměle vypěstovaných lidských mozkových buněk. Australští vědci pomocí takových buněk zdokonalují AI.

Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum
Stále více lidí se odvrací od zpravodajství, mladší generace mění stereotyp, ukazuje průzkum

Stále více lidí se aktivně vyhýbá zpravodajství, protože ho považují za depresivní či nudné. K fenoménu v posledních letech mohly přispět pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu nebo válka v Pásmu Gazy.

Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám
Ceny v zemědělství dál klesají. Data z České republiky vévodí evropským statistikám

Podle údajů Eurostatu klesají ceny potravin v České republice nejrychlejším tempem ze všech zemí Evropské unie.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.

Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru
Většina zemí na summitu ve Švýcarsku označila celistvost Ukrajiny za základ míru

Osmdesát zemí světa dnes společně vyzvalo, aby "územní celistvost" Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.