Můj otec, kníže: Schwarzenberský rod očima šlechticovy dcery (recenze)

Můj otec, kníže: Schwarzenberský rod očima šlechticovy dcery (recenze)

„Člověk není tu na světě proto, aby byl šťastný,“ uvažuje šlechtic, vychovaný tradiční rodinou ke zbožnosti a zodpovědnosti. Jeho dcera Lily se ptá otce na více věcí, a on, často s dýmkou v ústech, odpovídá. Ve snímku je zachyceno, jak milující otec stále zachovává odstup do své dcery a jak je pro oba dva namáhavé se sejít a hovořit spolu otevřeně.

Uzdravující zvuky

Uzdravující zvuky

Paní G. T. ke mně přišla s anamnézou chronické deprese. Bylo jí 41 let, užívala řadu antidepresiv a navštěvovala několik terapeutů. Náhodou jsem právě četl o využití muzikoterapie při léčbě deprese a mnoha dalších onemocnění. G. T. to chtěla vyzkoušet. Trvalo to několik měsíců, ale díky muzikoterapii se jí nesmírně ulevilo...

Oheň v krbu – krátký příběh o výchově dětí

Oheň v krbu – krátký příběh o výchově dětí

Katie dokončila svoji práci a když zvedla zrak, pravila: „Mami, myslím, že dnes je oheň jasnější než obyčejně. Jak ráda poslouchám jeho praskání!“ Vtom i Mary zvolala: „Právě jsem to chtěla také říci, že se mi plameny zdají zářivější než včera večer.“ „Moje drahé,“ řekla maminka, „to bude tím, že se dnes...

Jak knižní veletrh „hledá normální svět“ a pomáhá PEN klubu na Ukrajině

Jak knižní veletrh „hledá normální svět“ a pomáhá PEN klubu na Ukrajině

Zatímco v saloncích kulturního domu probíhají besedy s různými osobnostmi a zatímco nakladatelé na svých stáncích ukazují a prodávají své knihy, někteří prodejci z iniciativy PEN klubu věnovali a prodávají výtisky knih u stánku PEN klubu a výtěžek z těchto vybraných výtisků poputuje na ukrajinský PEN klub, aby pomohl spisovatelům z okupovaného území…

Zámek Liteň přichystal hornový koncert do adventního času

Zámek Liteň přichystal hornový koncert do adventního času

Na Adventním koncertu, kde zazní i vánoční melodie, se představí členové skupiny lesních rohů České filharmonie, smyčcové uskupení Pavel Bořkovec Quartet a jejich hosté a do svých řad pozvou rovněž vybrané absolventy jarních Liteňských hornových dnů. Jako perla mezi drahokamy se blýskne jedna z vítězek Ceny Jarmily Novotné...

Obrazy naděje: Dobrý pastýř

Obrazy naděje: Dobrý pastýř

Ve třetím století našeho letopočtu se Římská říše změnila ve směsici znesvářených národů, které žily v neustálých válkách a v nekonečné politické nestabilitě. Svou existenciální úzkost lidé otupovali požitky a luxusem a ve snaze zaplnit duchovní prázdnotu své doby vyhledávali nesčetná náboženství. Římská identita ztratila pro mnoho občanů roztroušených po celém jeho rozlehlém území smysl a nevěděli, že se na obzoru rýsuje pád říše.

Hledání normálního světa – Podzimní knižní veletrh zve návštěvníky na 14.–15. října do Havlíčkova Brodu

Hledání normálního světa – Podzimní knižní veletrh zve návštěvníky na 14.–15. října do Havlíčkova Brodu

32. ročník proběhne 14. a 15. října 2022 tradičně opět v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě, přičemž doprovodné programy budou probíhat i v Krajské knihovně Vysočiny. Jeho letošním mottem je: Hledání normálního světa. Doprovodný program v pátek v 11 hod představí například novou knihu PhDr Markéty Hejkalové Dům pod náměstím. Novou knihu a audioknihu (kterou čte Miroslav Táborský a Veronika Lazorčáková) pokřtí Alena Mornštajnová a Miloš Vystrčil. Pořádá nakladatelství Host a OneHotBook na Schodech Krajské knihovny Vysočiny.

Ukrajinský soubor uvádí balet Romeo a Julie na hudbu S. S. Prokofjeva

Ukrajinský soubor uvádí balet Romeo a Julie na hudbu S. S. Prokofjeva

„Romeo a Julie je jednou z těch her od Shakespeara, které jsou nejbohatší na barvy. Je v ní mnoho různých odstínů – od veselého úsměvu po divoké zoufalství, od něžné lásky po prudkou zlobu. Ale nade vším vítězí láska k životu a víra ve vítězství pravdy a dobra...