Premiér Andrej Babiš se zúčastnil klimatického summitu v Madridu. Na 25. klimatický summit OSN, který se koná od 2. do 19. prosince 2019 odletěl v doprovodu ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Oba summitu prezentovali cíle v oblasti klimatických aktivit. Představitelé evropských států, podle tiskového odboru vlády, na summitu vyjádřili přání, aby se Evropa stála prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

„Evropa má devět procent světových emisí. Snížili jsme v rámci kontinentu emise o osmdesát milionů tun CO2. Zbytek světa emise navýšil o tisíc dvacet milionů tun. To je hlavní problém,“ míní premiér Babiš.

Na plenárním zasedání český premiér hovořil o devastujících dopadech klimatické změny po celém světě, kdy počet extrémních přírodních úkazů v roce 2019 je alarmující, uvádí tisková zpráva. 

„Evropa je lídrem klimatické agendy. Ostatní státy nejen neplní své závazky, ale dokonce emise navyšují. Pokud dnes máme emise v Evropě třikrát nižší než v Číně, která oznámila, že plánuje navýšení kapacit hnědouhelných elektráren jako je v celé Evropě, tak to nikdy nemůže fungovat,“ uvedl premiér.

Premiér Andrej Babiš přichází k vládnímu letadlu před odletem na klimatický summit v Madridu, 2. prosince 2019. (Vlada.cz)

„Evropa má devět procent světových emisí. Snížili jsme v rámci kontinentu emise o osmdesát milionů tun CO2. Zbytek světa emise navýšil o tisíc dvacet milionů tun. To je hlavní problém,“ míní premiér Babiš. „Otázkou je, jakým způsobem donutit ostatní státy mimo Evropu, aby dodržovaly závazky z pařížské klimatické konference, které si samy stanovily a které byly měkké. Jen Evropa má nástroje, jak tyto závazky vymáhat,“ řekl premiér Babiš po prvním plenárním zasedání summitu.

Tato konference předchází konferenci v roce 2020, která má za cíl stanovit nové závazky a vyhodnotí se výsledky dosažení závazků z pařížské konference v roce 2015.

Český premiér na plenárním zasedání mluvil o tom, že pro Českou republiku je uhlíková neutralita možná jedině za předpokladu, že náš energetický mix bude založen zejména na jaderné energii, říká tiskové prohlášení vlády.

Českou republiku na klimatickém summitu zastupovali premiér Babiš a ministr životního prostředí Brabec, 2. prosince 2019. (Vlada.cz)

„Dlouhodobé strategie některých velkých emitentů nenaznačují zlepšení, spíše naopak. To se musí změnit. Bez většího zapojení zbytku světa nemůžeme planetu zachránit,“ řekl ve svém projevu Andrej Babiš.

Česká republika podle vlády plně podporuje klimatické cíle a zároveň je na dobré cestě dostát svým závazkům. V roce 2017 byly emise skleníkových plynů o 35% nižší oproti hodnotám v roce 1990 a v následujících desetiletích se mají i nadále výrazně snižovat. Zároveň česká ekonomika od roku 1990 pětinásobně vzrostla, což podle vlády ukazuje, že ekonomický růst a snižování emisí mohou jít ruku v ruce.

„V posledních letech Česká republika přijala řadu ambiciózních opatření. Jsme odhodláni dodržet klimatické a energetické závazky EU do roku 2020,“ uvedl premiér Babiš a dodal. „Dokonce je i předčíme. Očekávám snížení emisí CO2 o čtyřicet tři procent do roku 2030. Naším dlouhodobým cílem je do roku 2050 snížit emise o osmdesát procent.“