Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem otevřeli ve čtvrtek 31. října 2019 takzvanou Stezku sucha.

Stezka leží v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Otevření se účastnil také ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy Ivan Suchara.

Tato Stezka má sloužit k ověření, které druhy stromů jsou vhodné pro vysazení ve městech a obcích.

„Česká republika má jasno, co musí dělat ohledně klimatické změny. Máme Národní koalici pro boj se suchem. Součástí toho je také sázení stromků. Zavázali jsme se k tomu, že Česká republika vysadí 10 milionů stromků a miliardu sazenic. Úspěšné akce pořádá jak Ministerstvo životního prostředí, tak Lesy ČR,“ sdělil na místě novinářům premiér Andrej Babiš.

Premiér a ministr v Průhonicích otevřeli Stezku sucha, která pomáhá najít správné stromy do vyprahlých měst, Praha 31. října 2019. (Vlada.cz)
Premiér a ministr v Průhonicích otevřeli Stezku sucha, která pomáhá najít správné stromy do vyprahlých měst, Praha 31. října 2019. (Vlada.cz)

Samotná expozice a experimentální plocha Stezky sucha vzniká postupně. K finálním terénním úpravám a výsadbě dojde podle autorů projektu na jaře roku 2020.

Na stezce lze zatím nalézt zhruba 140 dřevin, na kterých odborníci ověřují jejich vlastnosti. Jde především o odolnost proti nedostatku vláhy, extrémním letním teplotám a také úpalu, při kterém dřeviny trpí extrémním slunečním zářením a v jeho důsledku přicházejí o listy.

Ve výběru je několik stovek druhů a keřů. Na stezce lze nalézt především listnáče, které je možné použít například jako stromořadí ve městech.

„Přednost by měly dostat především původní listnaté druhy stromů, ideálně pocházející z daného regionu, vhodné pro konkrétní stanoviště. Například pokud je o výsadbu městské aleje, je důležité myslet nejen na to, aby konkrétní druhy stromů a keřů vydrželi vysoké letní teploty, ale také jak budou čelit zvýšené zátěži emisí z dopravy nebo zda přežijí zimní mrazy,“ vysvětluje Ivan Suchara, ředitel Výzkumného ústavu Silva Taroucy.

Premiér a ministr v Průhonicích otevřeli Stezku sucha, která pomáhá najít správné stromy do vyprahlých měst, Praha 31. října 2019. (Vlada.cz)
Premiér a ministr v Průhonicích otevřeli Stezku sucha, která pomáhá najít správné stromy do vyprahlých měst, Praha 31. října 2019. (Vlada.cz)

Zeleň v urbanizovaných oblastech je podle tiskové zprávy vlády jedním z klíčových adaptačních opatření na změny klimatu, protože ve městech a obcí žije převážná část obyvatel České republiky.

Na podporu sázení stromů ve městech se zaměřuje kampaň Ministerstva životního prostředí a Nadace Partnerství Sázíme budoucnost, jejímž cílem je vysázet do 5 let 10 milionů nových stromů.

Nové stromy do měst a obcí pomáhá podle vlády šířit i nový dotační program Státního fondu životního prostředí nazvaný Výsadba stromů. Program nabízí finanční pomoc lidem, kteří by rádi ve svém okolí vysadili nové stromy, od jednotlivých solitérů až po stromořadí.

„Kolem nás je spousta aktivních lidí, kteří by rádi zlepšili své bezprostřední okolí. Ať už jsou to sousedé z domu, kolegové z firmy nebo z úřadu, spolky nebo jednotlivci. Nový dotační program má jednoduché schéma a žadatelům finančně pokryje veškeré náklady na materiál nezbytný k výsadbě listnatých stromů a jejich následnou péči,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Premiér a ministr v Průhonicích otevřeli Stezku sucha, která pomáhá najít správné stromy do vyprahlých měst, Praha 31. října 2019. (Vlada.cz)
Premiér a ministr v Průhonicích otevřeli Stezku sucha, která pomáhá najít správné stromy do vyprahlých měst, Praha 31. října 2019. (Vlada.cz)

Program pokrývá organizátorům komunitního sázení zpětně plných 100 procent výdajů za nákup materiálu na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové stromy. Příspěvek bude možné čerpat například na nákup sazenic, substrátu, kotvení, hnojiva, ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na zajištění odborného posudku. Spolupráce s odborníky zaručí, že zájemci budou sázet skutečně dřeviny, které na daném místě přežijí. Jaké druhy vybrat poradí návody zveřejněné na webu Sázíme budoucnost.

O dotace na výsadbu stromů mají podle vlády lidé mimořádný zájem, což dokládá nejen počet podaných žádostí, ale i množství dotazů směřovaných na zákaznické centrum a krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí.

„Za první dva týdny od spuštění jsme přijali 71 žádostí na částku přesahující 13,5 milionů korun a dvakrát tolik žádostí je v online systému rozpracováno. Nechci předjímat, ale bude-li příjem pokračovat stejným tempem, můžeme mít do konce roku vyčerpáno,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec v rozhovoru s médii.