18. října 2019 proběhla v Praze konference na téma “Lesy vs. kůrovec”. Vystoupili zde zástupci státních i nestátních organizací, které mají ve správě lesy. Neřešila se pouze otázka kůrovce, ale také otázky klimatických změn, sucha a mnohé další.

Organizační a mediální pokrytí konference zabezpečovala MAFRA.

Zápis z konference nabízí: Vox PopuliMAFRA.

Petr Král, ředitel, Vojenské lesy a statky ČR, hovoří na konferenci Lesy vs. kůrovec – jak řešit sucho a klimatické změny, Praha 18. října 2019. (Milan Kajínek / Epoch Times)

Probíraná témata:

1 Klimatické změny & sucho
2 Podpora státu / finance, návody
3 Pomůže si příroda sama? vs. řešení odborníků
4 Lesní hospodářství

Přednášející:

Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR
Petr Sklenička, rektor, Česká zemědělská univerzita
Josef Vojáček, generální ředitel, Lesy ČR
Petr Král, ředitel, Vojenské lesy a statky ČR
Sylva Krechlerová, jednatelka, KRONOSPAN
Marek Turčáni, děkan, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou dostupné zde: