V reakci na šíření koronaviru COVID-19 v USA spojuje síly Úřad pro vědecká a technologická pravidla (OSTP) Bílého domu s Národní akademií věd, inženýrství a medicíny (NASEM) k vytvoření nového výboru expertů z oblasti zdravotnictví.

Nově vytvořený Stálý výbor pro objevující se infekční nemoci a zdravotní hrozby 21. století (The Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats) bude dle NASEM připravený rychle reagovat na požadavky federální vlády.

Experti z Výboru by měli radit a asistovat federálním úředníkům při vytváření pravidel a rozhodnutí týkajících se jak COVID-19, tak i budoucích zdravotních hrozeb. Výbor bude dále připravovat strategie založené na skutečných datech, aby rozptyloval šíření „fám, mylných informací a spekulací“.

„COVID-19 je druhem mezinárodní hrozby, která vytváří podmínky pro mylné informace, fámy a paniky, které můžou vést k chybným rozhodnutím,“ uvedl v prohlášení Marcia McNutt, ředitel Národní akademie věd. „Národní akademie jsou připraveny poskytnout poradenství založené na důkazech, aby urychleně a včas ochránily občany USA.“

„Vytváříme přímé propojení s největšími vědeckými kapacitami v oblasti veřejného zdraví,“ řekl ředitel OSTP Kelvin Droegemeier pro AP. Droegemeier se nedávno stal členem „Pracovní skupiny Coronavirus“ Bílého domu, kterou vede americký viceprezident Mike Pence.

V době psaní článku bylo v USA nakaženo koronavirem COVID-19 minimálně 91 osob a šest lidí nemoci podlehlo.

Překlad a redakční úprava původního článku americké redakce: J. S.