Jana Novotná

7. 3. 2020

Celý svět nyní s obavami sleduje šíření nového typu koronaviru, který má původ v čínském městě Wu-chan. Jde o zcela nový kmen koronaviru, který vědci u člověka dosud nezaznamenali.

Jeho oficiální pojmenování zní SARS-CoV-2, pro jeho podobnost s virem SARS (mají zhruba 80% genetickou shodu), a způsobuje onemocnění s názvem COVID-19. Tento virus se může projevit podobnými příznaky jako chřipka, u někoho se nemusí projevovat dokonce vůbec, ale pro lidi s oslabenou imunitou může být smrtelný. „V podstatě je to verze SARSu, která se rychleji šíří, ale způsobuje méně škod,“ konstatoval australský virolog Ian James.

Jak moc je nový koronavirus nebezpečný?

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) 3. března 2020 na tiskové konferenci oznámil, že smrtnost (tzn. procento lidí, kteří nákaze podlehnou) u nového koronaviru je přibližně 3,4 %. Sezónní chřipce přitom podlehne každoročně zhruba 0,1 % lidí.

Profesor Marc Lipsitch z Harvardovy univerzity se domnívá, že nový koronavirus může v následujícím roce nakazit až 40-70 % světové populace. (Pro srovnání, španělská chřipka z let 1918-1919 měla smrtnost přibližně 2 %. Smrtnost u onemocnění SARS je přibližně 9,6 %.)

Procento smrtnosti se zdá být vysoké. Utěšující zprávou však může být, že podle odhadů o mnoha nakažených nevíme, zkrátka proto, že nevykazují žádné symptomy, a proto se ani nedostaví k lékaři. Smrtnost nového koronaviru by tak byla mnohem menší, než v současnosti uvádí WHO. Zástupci ministerstva zdravotnictví USA se například domnívají, že smrtnost nového koronaviru by se mohla pohybovat okolo 1 % nebo i méně.

Jedná se o přirozený, nebo laboratorní vir?

Casey Fleming, generální ředitel společnosti BlackOps Partners, expert na bezpečnostní problematiku a asymetrickou hybridní válku, v rozhovoru pro Epoch Times otevřel několik závažných bezpečnostních otázek, které s novým koronavirem vyvstaly.

Jednou z nich podle Fleminga je, že tento nový virus mohl uniknout z virologické laboratoře ve Wu-chanu. Tato laboratoř je jedinou svého druhu v Číně, která má stupeň 4, což je nejvyšší bezpečnostní stupeň, a zachází s nejnebezpečnějšími patogeny na zemi, jako je SARS, ebola či právě různé kmeny koronavirů. 

Na tom, že nový virus nemusí mít původ ve wuchanském tržišti, jak zní oficiální vysvětlení čínské vlády, nýbrž že mohl uniknout, ať už plánovaně či nešťastnou náhodou, právě z Wuchanského institutu virologie, se shodují i další odborníci a pozorovatelé.

Například Dany Shoham, bývalý vojenský zpravodajský důstojník, který se zabývá biologickou válkou, řekl pro Washington Times: „Některé laboratoře v tomto institutu se pravděpodobně angažovaly, z hlediska výzkumu a vývoje, v čínských (biologických zbraních), přinejmenším nepřímo. … V zásadě může vnější virová infiltrace proběhnout buď jako únik nebo jako nepozorovaná nákaza, kterou vynese někdo z pracovníků dotyčného zařízení ven. Mohl by to být i případ Wuchanského institutu virologie, ale zatím není důkaz o tom, že by taková nehoda nastala.“  

K nehodám tohoto druhu však v Číně již v minulosti došlo – z pekingské laboratoře (která má bezpečnostní úroveň 3) v roce 2004 dvakrát unikl nebezpečný vir SARS, jak o tom informoval The Scientist. Riziko většího rozšíření nemoci se však tehdy podařilo včas eliminovat.

Komentář zamýšlející se nad původem nového koronaviru sepsal pro Epoch Times také expert na Čínu, sociolog Steven W. Mosher. Přečíst si jej můžete zde.

Casey Fleming dále zmiňuje, že může jít o uměle vytvořený virus, který mohl být vyroben jako součást hybridní války. Tvrzení o uměle vytvořeném viru podporuje mimo jiné studie, kterou sepsali vědci z Indian Institute of Technology, Acharya Narendra Dev College a University of Delhi. Autoři studie uvádějí: „V současné době čelíme velké epidemii, zapříčiněné novým koronavirem 2019 (2019-nCoV). Vývoj 2019-nCoV nám dosud není zcela přesně znám. Zjistili jsme 4 vsuvky ve špičatých glykoproteinech (S), které jsou unikátní pro 2019-nCoV a nevyskytují se v žádných dalších koronavirech. Co je důležité, aminokyseliny ve všech čtyřech vsuvkách jsou totožné nebo podobné těm, které se vyskytují v HIV-1 gp120 nebo HIV-1 Gag. (…) Je nepravděpodobné, že by tyto 4 unikátní vsuvky v 2019-nCoV byly náhodného charakteru.“

Indičtí vědci prozatím svou studii stáhli k další revizi s tím, že nechtějí přiživovat konspirační teorie. Kritici této studie mimo jiné tvrdili, že předpokládané vsuvky HIV neumožňují novému koronaviru ochromit lidské imunitní systémy, tak jak to dělá HIV, útokem na bílé krvinky neboli lymfocyty, které bojují s infekcemi. Faktem nicméně je, že podle thajského ministerstva zdravotnictví na nový koronavirus přinejmenším částečně zabírají léky proti HIV.

Podle agentury AFP se čínské seniorce nakažené novým koronavirem v Thajsku dramaticky zlepšil stav poté, co ji tamní lékaři léčili kombinací antivirotik používaných při léčbě chřipky a infekce HIV. Účinnost této léčby zkoumají i lékaři a vědci v Číně. (V současné době také probíhají klinické testy amerického přípravku remdesivir, který vyvinul tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem. Tento přípravek byl původně vyvinut pro boj s ebolou.)

Další indicií ohledně možného laboratorního původu viru by mohla být prohlášení nejvyšších vůdců strany.

Viroložka Peková: koronavirus mohl vzniknout laboratorní cestou a omylem uniknout

Viroložka Soňa Peková vysvětluje, jak mohl nový virus vzniknout a jak se šíří. Nevylučuje možnost, že byl vytvořen laboratorním způsobem, protože tomu odpovídají některé jeho genové charakteristiky. Domnívá se, že mohlo dojít k náhodnému úniku v epicentru nákazy ve městě Wu-chan, kde sídlí laboratoř, která se genetickým inženýrstvím v oblasti virů zabývá…

Co o viru říkají nejvyšší představitelé komunistické strany?

V článku zveřejněném deníkem New York Post je citován čínský prezident Si Ťin-pching, který v reakci na vzniklou epidemii vydal počátkem února prohlášení o tom, že je třeba zavést národní systém kontroly rizik biologické bezpečnosti kvůli „ochraně zdraví lidu“. Laboratorní bezpečnost je podle prezidenta Si otázkou „národní bezpečnosti“.

Čínské ministerstvo pro vědu a technologii krátce nato vydalo novou direktivu, nazvanou: „Instrukce na posílení řízení biologické bezpečnosti v mikrobiologických laboratořích, které zacházejí s pokročilými viry, jako je nový koronavirus.“

Můžeme jen hádat, proč v souvislosti s epidemií hovořil prezident Si o potřebě zavést „systém kontroly rizik biologické bezpečnosti“ a o „laboratorní bezpečnosti“, a proč tutéž výzvu učinilo po něm i čínské ministerstvo pro vědu a technologii.

Podle deníku Yangtze Daily však zástupkyně ředitele wuchanské laboratoře Š’ Čeng-li zveřejnila 2. února prohlášení: „Přísahám na svůj život, že nový koronavirus 2019 nemá nic společného s naší laboratoří. Tento virus je trestem, který na lidstvo seslala příroda, jako odsouzení toho, jakým barbarským způsobem lidstvo žije. Těm z vás, kteří věříte drbům nebo takzvaným vědeckým analýzám nekompetentních výzkumníků, radím, abyste zavřeli klapačky!“

Uživatel sociálních sítí Wu Siao-chua, který je podle svého účtu na WeChat držitelem titulu Ph.D. v oborech souvisejících s biologií, vyzval Š’ k tomu, aby objasnila klíčové otázky, které se týkají podezřelých genových mutací, které se v novém viru nacházejí.

Wu poukázal na to, že tyto mutace nemohou být výsledkem přirozené rekombinace. „Mnoho vědců, včetně samotné Š, věří, že virus musí pocházet od netopýrů, s jedním či dvěma hostiteli viru, aby vysvětlili genové mutace. Na základě současných vědeckých publikací musel virus předtím, než nakazil lidi, přeskočit z krys na primáty. Jak se tohoto kroku – od krys k primátům – obvykle dosáhne? Lze toho dosáhnout jedině laboratorním výzkumem vědců, kteří vloží určitý protein z primátů do krys,“ napsal Wu.

„Osobně jsem provedl stejný typ experimentů s genetickým inženýrstvím. Nemůžete se z toho vyvléknout takovýmto přezíravým postojem. Přijmete tu výzvu a dáte nám nějaké vysvětlení?“ ptal se na síti Wu.

Wu dále popsal praktiky, které se dějí v prostředí čínských biologických laboratoří: „Někteří výzkumníci v těchto laboratořích například chovají laboratorní psy jako domácí mazlíčky. Někteří z nich se zbavují zvířecích mrtvol velice nedbale, protože následování pravidel biologické bezpečnosti a kremace stojí hodně peněz. … A co hůř, někteří kvůli zisku prodávají laboratorní zvířata na zvířecí trhy s tím, že jde o zvířata z divočiny.“

Wuova slova podpořil na svém blogu známý internetový magnát a miliardář Sü Po, který zmínil soudní proces s čínským vědcem a bývalým profesorem Čínské zemědělské univerzity Li Ningem, který se obohacoval právě prodejem pokusných prasat, krav a mléka do lokálních tržišť. Li byl odsouzen na 12 let vězení za zpronevěru.

Dr. Jü-chung Tung, lékařská expertka specializující se na klinický výzkum antivirotik a vedoucí laboratoří společnosti Swiss Biotech, v článku pro Epoch Times dochází k tomuto závěru: „Na základě nedávno zveřejněných vědeckých pojednání má tento nový koronavirus bezprecedentní virologické vlastnosti, které napovídají, že příčinou jeho vzniku mohlo být genetické inženýrství.“

Profesor Žou-ťien Lu z Čínského centra pro kontrolu a prevenci chorob a jeho spoluautoři podle článku komentovali složení viru ve studii uveřejněné v odborném časopise Lancet 30. ledna s tím, že „rekombinace pravděpodobně není příčinou vzniku tohoto viru“. 

V podrobném rozboru vlastností nového koronaviru cituje doktorka Jü-chung Tung výzkum profesora Lu a kolektivu, kteří vycházeli z původní hypotézy, že virus se přenesl na člověka z netopýrů, kteří se prodávali na tržišti s mořskými plody Chua-nan ve Wu-chanu.

Narazili však na několik sporných bodů: „Zaprvé, epidemie byla hlášena koncem prosince 2019, kdy většina druhů netopýrů ve Wu-chanu hibernuje. Zadruhé, na tržišti Chua-nan se žádní netopýři neprodávali. Oproti tomu zde byli na prodej četní živočichové, kteří se nevyskytují ve vodě (včetně savců). Zatřetí, shoda sekvencí mezi 2019-nCoV a jeho blízkými příbuznými bat-SL-CoVZC45 a bat-SL-CoVZXC21 je menší než 90 %. A tedy bat-SL-CoVZC45 a bat-SL-CoVZXC21 nejsou přímými předky 2019-nCoV.“ Virus tedy musel mít ještě nějakého mezihostitele, než se jím nakazil první člověk.

Jon Cohen ve svém článku zveřejněném 31. ledna 2020 v časopise Science uvádí: „Tržiště Chua-nan hrálo roli při šíření 2019-nCoV, ale zda bylo také místem vzniku viru, zůstává nejasné. Mnoho z raných potvrzených případů 2019-nCoV bylo spojeno s tržištěm ve Wu-chanu, ale až 45 % z nich spojení s tímto tržištěm nemělo. Toto zvyšuje pravděpodobnost, že virus přeskočil na člověka někde jinde.“

Studie z 27. ledna provedená pěti řeckými vědci analyzovala vztahy 2019-nCoV a zjistila, že „nový koronavirus ustanovuje novou linii pro téměř polovinu svého genomu a nemá žádné blízké genetické vztahy k jiným virům v rámci podrodu Sarbecovirus“ a má neobvyklý střední segment, který nebyl nikdy předtím zaznamenán u žádného koronaviru. Toto vše naznačuje, že 2019-nCoV je zcela novým typem koronaviru. Studie autorů zavrhuje původní hypotézu, že 2019-nCoV vznikl náhodnou mutací mezi různými koronaviry. Článek zatím neprošel recenzním řízením.

Začátek epidemie a reakce čínské vlády

První zprávy o novém viru se začaly objevovat již v prosinci minulého roku, když skupina wuchanských lékařů upozornila na velký nárůst pacientů s akutním respiračním onemocněním, podobným viru SARS, ve svých nemocnicích.

Čínská vláda zprvu zareagovala tak, jak je pro komunistický režim obvyklé. 33-letý wuchanský doktor, oftalmolog Li Wen-liang a další byli obviněni z šíření poplašných zpráv a donuceni podepsat „doznání“ o své vině. Mezitím čínská internetová služba WeChat začala cenzurovat klíčová slova jako „Wu-chan“, „virus“, „epidemie“, „kamufláž“ apod. Koncem ledna však najednou došlo k nařízení rozsáhlé karantény po celé Číně, během níž bylo zcela uzavřeno jedenáct největších měst. Karanténní opatření se tak dotklo zhruba 100 milionů Číňanů. 

7. února doktor Li Wen-liang v důsledku nákazy koronavirem zemřel a stal se hrdinou čínských internetových sítí. 13. února byli propuštěni tři oficiální straničtí činitelé a starosta Wu-chanu nabídl rezignaci s tím, že „nezvládl situaci“. O místo přišel šéf komunistické strany provincie Chu-pej Ťiang Čchao-liang, předseda komunistů ve Wu-chanu Ma Kuo-čchiang a Čang Siao-ming, který šéfoval kanceláři pro zahraniční styky s Hongkongem a Macaem. Straně se nepodařilo šíření epidemie v místě ohniska účinně zastavit. Nové onemocnění se začalo objevovat také v cizině.

Epidemie podle české sinoložky Olgy Lomové „ukázala, že je systém postavený na vedoucí úloze komunistické strany dysfunkční. Nedokáže totiž pružně reagovat na situace, které jsou ústřednímu vedení nepříjemné a mohou pro něj být hrozbou“.

„Vzpomeňme si na Černobyl – to byla velice podobná situace. Že je ve městě něco v nepořádku, se ve Wu-chanu vědělo už od začátku prosince. Světová zdravotnická organizace sice chválí Čínu, režim ale neinformoval dostatečně rychle svoje vlastní lidi. To je jádro celého problému. Epidemie by nebyla tak strašná, kdyby ještě do konce ledna nebylo trestné o dění vůbec promluvit,“ uvedla Lomová pro iRozhlas.

„Čína není chudá země,“ dodává profesor Steve Tsang, ředitel londýnského institutu SOAS China. „Obecně vzato má funkční vládu. Ale například ředitel zdravotního odboru není motivován, aby v první řadě a především reagoval na veřejnou zdravotní krizi. Je motivován, aby dělal to, co strana chce, a nezahanbil ji.“

Podrobný vývoj událostí od vypuknutí epidemie zachytila nezávislá televize NTD v pořadu Zooming In. Z reportáže vyplývá, že čínská vláda čísla o počtu nakažených a mrtvých značně podhodnocuje a reálná čísla mohou být přinejmenším 10krát větší. Podle odhadů zmíněných v pořadu přibližně 60 procent lidí, kteří zemřeli v důsledku nákazy novým koronavirem, zemřelo doma, aniž by byli vedeni v oficiálních statistikách. Zaměstnanci krematorií jsou přetížení a pracují dnem i nocí, aby dokázali zvládnout nápor mrtvých.

Čína je ovládána komunistickým režimem. Je tedy třeba počítat s tím, že veškeré oficiální informace, které z této země ohledně průběhu nákazy koronavirem vycházejí, podléhají cenzuře čínské vlády. Dokud nebude umožněna svobodná výměna informací ohledně šíření onemocnění v Číně, výzkum nového koronaviru a jeho možné léčby bude přinejmenším velice zpomalen. To představuje riziko nejen pro obyvatele samotné Číny, ale i pro zbytek světa.

Související články

Je koronavirus biologickou zbraní?
Je koronavirus biologickou zbraní?
Koronavirus: Pohřební služby ve Wu-chanu hlásí prudký vzestup kremací. Úřady zřejmě neuvádí pravý počet obětí
Koronavirus: Pohřební služby ve Wu-chanu hlásí prudký vzestup kremací. Úřady zřejmě neuvádí pravý počet obětí
Exkluzivní reportáž: Karanténu ve Wu-chanu porušují tisíce lidí. Utíkají do jiných měst
Exkluzivní reportáž: Karanténu ve Wu-chanu porušují tisíce lidí. Utíkají do jiných měst
Čínské úřady nutí podřízené ničit data o koronaviru
Čínské úřady nutí podřízené ničit data o koronaviru
Čína provádí první transplantace plic pacientům s koronavirem. Nejasný zdroj orgánů a pochybnosti nad účinností „léčby“
Čína provádí první transplantace plic pacientům s koronavirem. Nejasný zdroj orgánů a pochybnosti nad účinností „léčby“
Město v Číně chtělo po studentech a učitelích, aby povinně užívali pochybný lék na koronavirus
Město v Číně chtělo po studentech a učitelích, aby povinně užívali pochybný lék na koronavirus
Město Wu-chan – centrum epidemie – se podílelo na masivních represích věřících
Město Wu-chan – centrum epidemie – se podílelo na masivních represích věřících
Rusko a Čína šíří do světa falešné zprávy o koronaviru, varuje americké ministerstvo zahraničí
Rusko a Čína šíří do světa falešné zprávy o koronaviru, varuje americké ministerstvo zahraničí
Ředitel pohřební služby v Číně: Nemocnice nám posílaly mrtvoly s příčinou smrti „neznámý zápal plic“
Ředitel pohřební služby v Číně: Nemocnice nám posílaly mrtvoly s příčinou smrti „neznámý zápal plic“
Koronavirus řádí i v Severní Koreji. Zemřelo údajně téměř 200 vojáků
Koronavirus řádí i v Severní Koreji. Zemřelo údajně téměř 200 vojáků
Zkresluje Čína čísla nakažených koronavirem? (video – Čína bez cenzury)
Zkresluje Čína čísla nakažených koronavirem? (video – Čína bez cenzury)
„USA nám dluží vysvětlení!“ Komunistická strana Číny stupňuje antiamerickou propagandu ohledně původu koronaviru
„USA nám dluží vysvětlení!“ Komunistická strana Číny stupňuje antiamerickou propagandu ohledně původu koronaviru
Čína: Kdysi rušné nákupní centrum v Čcheng-tu nyní zeje prázdnotou
Čína: Kdysi rušné nákupní centrum v Čcheng-tu nyní zeje prázdnotou
Koronavirus ve světě: Nejvíce jsou zasaženy země s vazbami na čínský režim
Koronavirus ve světě: Nejvíce jsou zasaženy země s vazbami na čínský režim
Stovky čínských firem žádají o miliardové půjčky kvůli koronaviru
Stovky čínských firem žádají o miliardové půjčky kvůli koronaviru
Viroložka Peková: Koronavirus mohl vzniknout laboratorní cestou a omylem uniknout
Viroložka Peková: Koronavirus mohl vzniknout laboratorní cestou a omylem uniknout

Přečtěte si také

Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší
Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší

Navýšení pokut je výrazné, někdy až několikanásobné. Telefonování za volantem, jízda na oranžovou, překročení rychlosti a podobné nešvary tak nyní vytáhnou řidičům z peněženky větší obnosy peněz.

Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?
Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Jsou to různí nano-roboti a nano-senzory. Mezi vědci se uchytil i název chytrý prach.

Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?
Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?

Ve Francii proběhl neobvyklý parlamentní boj za legislativní dodatek týkající se léčby pacientů. Podle kritiků může být použit pro zastrašování kritiků schválených léčiv jakými jsou například mRNA vakcíny proti onemocnění covid-19.

Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize
Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize

Čínské úřady v současné době urychlují konsolidaci a fúze malých a středních finančních institucí ve snaze zmírnit dopady případné finanční krize.

Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii
Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii

Osmiletý chlapec původem z Indie Ašvat Kaušik se zapsal do historie, když se stal nejmladším hráčem, který kdy porazil šachového velmistra v klasické turnajové partii.