Občas slýchám názory, že místa, kde se dějí katastrofy nebo vznikají závažné problémy, jsou zatížená nějakou „nekalou“ minulostí. Někdy je zajímavé hledat takové spojitosti. A právě k takovému výzkumu mě přimělo prohlášení Číňanů, kteří žijí v Anglii.

Řekli, že město Wu-chan, současné centrum epidemie nového koronaviru, bylo centrem takzvaného úřadu 610. Tento úřad skutečně existuje, byl ustaven v roce 1999 generálním tajemníkem komunistické strany Ťiang Ce-minem. Úřad měl za úkol řešit otázku duchovního Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung, někdy uváděný jako Fa-lun-kung), respektive jeho „vyhlazení“ na území Číny.

V roce 1998 čínský režim odhadoval počet příznivců Falun Gongu v Číně na 100 milionů. V roce 1999 jej zakázal a začalo celostátní pronásledování. Určitým centrem řízení represí měl být podle emigrantů právě Wu-chan.

Pokusil jsem se dohledat zdroje, které by mapovaly činnost úřadu 610 ve Wu-chanu, a použil jsem k tomu nejprve stránky nevládní organizace WOIPFG.

Převýchova a pracovní tábory

Zpráva z roku 2003 uvádí, že v čínské provincii Chu-pej, jejímž hlavním městem je právě Wu-chan, od začátku roku 2000 vytvořila ve svých jurisdikcích velký počet míst, kde mělo docházet k takzvané „převýchově“. Lidově se těmto místům přezdívá „centra pro vymývání mozků“.

 Zatýkání lidí praktikujících Falun Gong na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. (明慧分类资料网 )
Zatýkání lidí praktikujících Falun Gong na Náměstí nebeského klidu v Pekingu. (明慧分类资料网 )

Podobný proces „převýchovy“ se v současné době děje ujgurskému etniku v provincii Sin-ťiang. Falun Gong byl ale masivně pronásledován ještě před Ujgury a názory některých analytiků jsou takové, že postup, který čínský režim aplikoval na Falun Gongu, nyní používá na Ujgury.

Od roku 2000 se do represí duchovního hnutí Falun Gong zapojily, podle zmiňované zprávy, místní úřady Veřejné bezpečnosti, prokuratury, soudy a takzvané sousedské komise.

Zpráva nevládní organizace WOIPFG uvádí, že úřady „využívaly všech dostupných nezákonných prostředků“, aby zajistily úspěšnou převýchovu této skupiny čínských obyvatel, které komunistická strana označila jako „zlý kult“ nutný k vyhlazení.

Meditační cvičení Falun Gong se přitom praktikují svobodně v mnoha zemích světa, i v České republice, a vlády ani experti na sekty a náboženská hnutí nehlásí problémy s lidmi, kteří se Falun Gongu věnují. Asociace Falun Gong zveřejnila celou řadu ocenění, které zakladatel Falun Gongu obdržel v USA i jinde za vynikající přínos společnosti. Falun Gong také propaguje morální principy buddhismu a taoismu – pravdivost, soucit a snášenlivost, a odvolává se na tradiční čínskou kulturu, která má pětitisíciletou tradici a kořeny před érou komunismu.

Pokud se příznivci Falun Gongu odmítli podvolit převýchově v centrech, byli následně posíláni do pracovních táborů. Jejich počet se v té době odhadoval na desítky tisíc, pouze v provincii Chu-pej.

Mučení a úmrtí v pracovních táborech

V táboře strávili minimálně jeden rok i více. Policie po propuštění sledovala jejich chování a pokud zaznamenala, že rozdávají letáky na ulicích nebo se stále věnují Falun Gongu, byli opět zatčeni a posláni do pracovního tábora, záchytného centra nebo vězení.

 Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong. (Epoch Times Argentina)
Argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9 dne 17. prosince 2009 v historickém procesu se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři vynesl rozsudek za jejich zodpovědnost ve stále probíhajícím pronásledování milionů praktikujících duchovní disciplíny Falun Gong. (Epoch Times Argentina)

Tento postup represí potvrdil také argentinský soudce Octavio Araoz de Lamadrid z Federálního soudu č. 9, který vedl případ se dvěma bývalými čelními čínskými funkcionáři ve věci jejich přímé účasti na represivní kampani namířené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně.

Jedním z obviněných je bývalý vůdce čínského režimu Tiang Ce-min, podle soudního zápisu souzený za své osobní rozhodnutí spustit pronásledování s cílem „vyhladit Falun Gong“, jak to sám formuloval před nejvyšším vedením Komunistické strany Číny v roce 1999.

Druhým obviněným je Luo Gan, šéf úřadu 610, kterému je pro jeho pověření a praktiky přezdíváno „Čínské gestapo“. Úřad 610 byl Tiang Ce-minem pověřen zakročením proti Falun Gongu a jeho úplnou likvidací.

Na základě důkazů shromážděných během čtyř let vyšetřování soudce Aaroz de Lamadrid v rozsudku vyjádřil, že „…strategie genocidy, jež byla údajně vytvořena, se skládala z široké palety kroků, uspořádaných s naprostým opovržením vůči lidskému životu a lidské důstojnosti. Všechny použité prostředky byly ospravedlňovány určeným cílem  – vyhlazením Falun Gongu. V důsledku toho docházelo v pronásledování dennodenně k týrání, mučení, zmizení, usmrcení, vymývání mozků a psychologickému mučení jeho praktikujících“.

Případy mučení ve Wu-chanu  

Ti, kteří odmítnou převýchovu a jsou podle nevládní organizace WOIPFG v nebezpečí mučení a zneužívání v zadržovacích střediscích nebo pracovních táborech.

Podle zprávy, kterou organizace získala a ověřila v roce 2003, vydaly Politicko-právní výbor a úřad 610 ve městě Wu-chan formální rozkazy k registrováni všech příznivců Falun Gongu a jejich převýchově. Rozkaz dále údajně uváděl, že pokud odmítnou vzdát se víry ve Falun Gong, budou zatčeni a posláni do tříd vymývání mozků pro další „převýchovu“.

Další zpráva z ledna 2005 shrnuje výčet vládních úředníků z Wu-chanu, kteří se na řízení represí podíleli. Ve městě bylo tehdy ověřeno a zdokumentováno 21 úmrtí následovníků Falun Gongu v důsledku mučení.

Existenci represí mapuje také mezinárodní lidsko-právní organizace Amnesty International.

V následujících letech přinášely nevládní a lidsko-právní organizace informace o konkrétních případech, které se udály ve Wu-chanu.

Unikátní fotografie z 24. května 1996, kdy probíhalo skupinové cvičení Falun Gongu ve Wu-chanu. (clearwisdom.net archiv)
Unikátní fotografie z 24. května 1996, kdy probíhalo skupinové cvičení Falun Gongu na sportovním stadionu ve Wu-chanu. (clearwisdom.net archiv) FOTOGALERIE.

Ženská věznice ve Wu-chanu – “peklo na zemi”

Ženská věznice ve městě Wu-chan patří k největším v provincii Chu-pej.

Stránka Minghui.org, která dlouhodobě sleduje vývoj represí hnutí Falun Gong v Číně od roku 2000, zveřejnila celou řadu výpovědí vězeňkyň, které byly v zařízení internovány, protože se věnovaly Falun Gongu.

Jedním z případů je paní Ču Si-sia (Zhu Xixia) z města Ta-jie v provincii Chu-pej. Ve věznici byla podle její výpovědi přinucena spolknout neznámé drogy, po nichž ji silně bolela hlava, měla zpomalené myšlení a stala se velice emocionálně labilní. Její výpověď potvrdily další bývalé vězeňkyně, které uvádějí, že vedení vězení používá léky k tomu, aby následovníky Falun Gongu zlomilo. Některé případy vyústily k závažným následkům a dlouhodobému poškození nervového systému.

Paní Cchuej Chaj údajně mučena v ženská věznici ve městě Wu-chan, 2014.

Paní Ču Si-sia dále vypověděla, že byla ve vězení opakovaně bita nebo připoutána ke dveřím, kde musela stát několik dní. Samozřejmě zde logicky musela po tu dobu vykonávat i osobní potřebu a nebylo jí dovoleno odejít na toaletu.

Další výpověď o zkušenostech z této věznice přinesla paní Ču Jü-lanová (Zhu Yulan), která pochází přímo z města Wu-chan a ve věznici, kam byla poslána za její praktikování Falun Gongu, strávila 4 roky.

Byla zatčena v říjnu 2015 za to, že se na ulici pokoušela vysvětlit lidem, co je Falun Gong a proč ho čínský režim pronásleduje. Čínská státní média totiž od roku 1999 šíří o Falun Gongu celou řadu očerňujících zpráv. Následovníci této metody pro rozvoj těla a mysli (cvičení a meditace) se proto snaží propagandě čelit občanskou angažovaností, rozšiřují letáky a materiály, které objasňují důvody represí a podstatu metody Falun Gong.

Podobně jako v předchozím případě vypověděla, že byla nucena násilím opakovaně pozřít neznámé drogy. V důsledku dlouhodobých účinků drog její tělesná hmotnost rychle klesala a měla pocit slabosti. Vězeňský lékař údajně o praktikách věděl, ale zavíral nad nimi oči.

Ilustrační foto: Záběr z ženské věznice ve městě Wu-chan, provincie Chu-pej, Čína 2011. (Screenshot / CHINASMACK.COM)

Další výpovědi popisují případ paní Čchu Linové (Chu Lin – 48 let), která byla odsouzena v roce 2002 a v ženské věznici mučena, svlékána do naha a bita a vystavována spánkové deprivaci. Dvě vězeňkyně vypověděly, že po neuvěřitelně krutém bití byla z vězení odvezena.

Nebudeme podrobně popisovat další případy, například paní Cchuej Chaj z dubna 2014 a další současnější případy, které se dají dohledat na stránkách Minghui.org.

Další zjištění

Po publikování článku se dále objevily zprávy o tom, že ve městě Wu-chan fungovalo několik institucí, které se přímo podílely na „převýchově“ následovníků Falun Gongu. Mezi ně patří například Právní vzdělávací institut provincie Chu-pej, Drogové rehabilitační centrum Shizishan, Pracovní tábor Hewan, vězení Qinduankou, Vězeňská stanice Hongshan.

Podle stránky Minghui.org, která zveřejnila článek od jednoho z obyvatel města Wu-chan, ve městě fungovala nebo fungují různá převýchovná a zadržovací centra. Lidé pronásledovaní čínským režimem jsou také posíláni do místních psychiatrických léčeben.

Úřad 610 ve Wu-chanu v minulosti pořádal národní konferenci pro všechny pobočky úřadu v Číně. Vláda provincie Chu-pej také ve městě pořádala vzdělávací kurzy pro pracovníky Úřadu 610 z celé provincie.

„Centrum pro vymývání mozků“ ve Wu-chanu bylo údajně čínskými úřady jmenováno národním modelovým zařízením a jeho metody byly propagovány jako efektivní postupy převýchovy.

Článek byl upraven 10. února 2020

TIP: Náboženská svoboda v Číně: Slyšení před předsedou kongresu USA, 2004