Redakce Epoch Times

1. 5. 2020

Komentář

Když se letos začal virus Komunistické strany Číny (běžně známý jako wuchanský virus nebo nový koronavirus) rychle šířit, Komunistická strana Číny (KS Číny) skutečnou situaci v zemi zatajovala, a způsobila tak světu nevyčíslitelné ztráty.

Epidemie se předvídat nedá, ale způsob, jakým se tento virus šíří, naznačuje, že má svůj cíl a účel: vyhledává čínskou komunistickou stranu, aby ji odstranil a spolu s ní odstraňuje i její spojence.

Doposud se virus KS Číny rozšířil do drtivé většiny zemí světa, nakaženo bylo přes 3 miliony lidí a více než 212 tisíc jich zemřelo – tedy za předpokladu, že vezmeme počet obětí v Číně uváděný státními úřady jako pravdivý. Ve skutečnosti je mnoho Číňanů přesvědčeno o tom, že skutečný počet obětí v ČLR je minimálně desetkrát vyšší.

Vlády a národy zemí, které čelí vysokým ztrátám na životech a hospodářské krizi, se musí naléhavě zamyslet nad vztahem mezi epidemií a komunistickou stranou a nad tím, co by měli jednotlivci a země učinit, aby se epidemii vyhnuli a zachránili se.

Historie komunistické strany je neodmyslitelně spjata s válčením, hladomory, epidemiemi a smrtí. Redakční série Epoch Times „Devět komentářů ke komunistické straně“ zdůrazňuje, že „podstatou komunismu je zlý přízrak“, jehož konečným cílem je zničit lidstvo. Čínská komunistická strana je posledním představitelem zlého přízraku komunismu na světě.

Bez podpory řady zemí a nadnárodních společností, špičkových technologických gigantů a velkých finančních skupin by se komunistická strana Číny nemohla tak rychle rozvinout do silného hegemona schopného vyzvat i Spojené státy.

Sedmdesát let tyranie KS Číny způsobilo smrt 80 milionů Číňanů, zničení tradiční čínské kultury a morálky. V posledních 30 letech, od masakru pro-demokratických studentů na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, po pokračující pronásledování praktikujících Falun Gongu, které započalo v roce 1999, až po současné utlačování a šikanování Ujgurů, ale také obyvatel po celé Číně, přineslo násilí a dezinformace komunistické strany (nejenom Číně, ale celému světu) řadu katastrof.

Po téměř 40 let používala komunistická strana Číny ekonomické pobídky jako návnadu, aby infiltrovala a korumpovala jiné země. Pod rouškou globalizace, Konfuciových institutů a iniciativy Nové Hedvábné stezky a prostřednictvím různých oblastí, jako je politika, ekonomika, kultura, vzdělávání, věda a technika, se KS Číny snaží šířit komunistickou ideologii, odlákat lidi pryč z cesty stanovené nebesy a vést je ke zrazení Boha. Takto chce dosáhnout svého konečného cíle zničení lidstva, zatímco hovoří o celosvětovém míru.

Když země a regiony zlákané ekonomickými zájmy zvýšily spolupráci s KS Číny, netušily, že společně s tím přijde i smůla a neúspěch. Jak se virus KS Číny šíří po světě, dopadá zejména na státy, města, organizace a jednotlivce, kteří jsou s KS Číny úzce svázáni.


Podívejte se na náš dokumentární film: Když přichází mor


New York jako americké epicentrum

K 30. dubnu se ve Spojených státech podle statistik americké Univerzity Johna Hopkinse vyskytlo více než jeden milion potvrzených případů COVID-19 a přes 60 tisíc úmrtí. Počet potvrzených případů nákazy ve státě New York představuje jednu třetinu národního součtu a téměř polovinu všech obětí v USA.

Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In America
Americká vlajka na budově burzy New York Stock Exchange v New Yorku, 9. dubna 2020. (Kena Betancur / Getty Images)

Od té doby, co prezident Richard Nixon v roce 1972 navštívil Čínu, poskytovaly Spojené státy čínským komunistům kritickou podporu v různých formách v oblastech politiky, vojenských záležitostí, diplomacie, ekonomiky, financí, vzdělávání a vědy a techniky. Později, když Spojené státy pomohly Číně stát se členem Světové obchodní organizace (WTO), umožnily KS Číny přístup do mezinárodního společenství a způsobily, že se do Číny přelilo obrovské množství západního kapitálu a know-how, což z ní učinilo „světovou továrnu“.

Americké politické kruhy a think tanky věří, že Spojené státy pomohly postavit Čínu na nohy a obohatily čínský režim. K přehodnocování toho, jaký k němu zaujmout postoj a k následné změně politického kurzu, dochází pouze v posledních několika letech.

Bez pomoci Spojených států a podpory řady nadnárodních společností, špičkových technologických gigantů a velkých finančních skupin by se KS Číny nemohla tak rychle rozvinout z režimu na pokraji hospodářského kolapsu do silného hegemona schopného vyzvat i Spojené státy.

Jako světová metropole č. 1 je město New York světovým centrem ekonomiky, finančnictví, obchodu a médií. Je také sídlem Organizace spojených národů (OSN) a má velký vliv na globální politiku, vzdělávání a zábavu. Vzhledem ke svému zvláštnímu postavení a vlivu hrál New York hlavní roli při pomáhání KS Číny, aby dosáhla svých agend a prosadila vlastní zájmy.

Wall Street, který představuje americký finanční kapitál, dával Pekingu „transfúzi“ po mnoho let a stal se finančním kmotrem, který pomáhá čínskému komunistickému režimu prodloužit jeho život.

Tyto faktory učinily z New Yorku hlavní cíl útoku viru KS Číny.

Ničivá situace v Íránu

Čínský režim považuje Írán za důvěrného bratra ve zbrani. Zatímco oficiální údaje o epidemii z Íránu nejsou tak vysoké jako údaje z některých jiných zemí, analytici se domnívají, že íránské počty nakažených a obětí musejí být silně podhodnoceny. Podobně jako KS Číny íránský autoritářský režim pravděpodobně skrývá skutečný rozsah epidemie ve snaze „udržet společenský pořádek“.

V zemi bylo nakaženo mnoho vysoce postavených činitelů a řada z nich zemřela, včetně prvního íránského viceprezidenta nebo náměstka ministra zdravotnictví.

KS Číny podporuje Írán již léta a nabízí mu ekonomickou pomoc a zbraně. Dokonce poskytla Íránu klíčovou technologii pro vývoj jaderných zbraní, čímž ohrozila demokratické země. Za posledních 10 letech investoval Peking do Íránu obrovské množství peněz a stal se jeho největším obchodním partnerem. Čínská komunistická strana otevřeně porušuje sankce vůči Íránu a dováží ze země velké množství ropy.

Írán je pro Novou hedvábnou stezku, projekt, který KS Číny spustila v roce 2013, důležitým geografickým a strategickým centrem, z něhož může Čína pronikat do Evropy, Asie a Afriky.

Evropské země

Kromě Číny a Íránu má z národů s vyšším počtem případů nakažených (5 000 nebo více) nejvyšší relativní počet nakažených (466 na 100 000 lidí) Španělsko, s více než 225 000 případy nákazy a více než 23 tisíci úmrtími. Byli nakaženi tři blízcí příbuzní předsedy vlády Pedra Sáncheze a místopředsedy vlády.

Silná vlna epidemie vyslala Španělsku vážné varování – byla to prokomunistická politika vlády, co zemi uvrhlo do neštěstí.

Španělsko bylo první zemí EU, která po masakru na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989 učinila vůči KS Číny přátelská gesta.

Sánchez se navíc rozhodl navázat užší vztahy s čínským režimem poté, co nastoupil do úřadu v roce 2018. Nejen, že znovu potvrdil „strategické partnerství“ s KS Číny, ale také vychválil Novou Hedvábnou stezku. Když byla komunistická strana různými zeměmi kritizována za utajování epidemie, Sánchez jí opakovaně vyjadřoval podporu.

Itálie je nejvíce zasaženou zemí v Evropě. Hlavní příčinou je blízký vztah mezi italskou vládou a čínskou komunistickou stranou. Itálie je členem skupiny G-7 a rozvinutou a demokratickou zemí. Navzdory opozici svých spojenců vytvořila v březnu 2019 komplexní strategické partnerství s čínským režimem a stala se první zemí EU, která se upsala projektu Nové Hedvábné stezky.

V Itálii je 74 měst, která mají partnerství s různými čínskými městy. Patří sem také Lombardie, která se řadí k regionům s nejvyššími počty nakažených a zemřelých a města jako Milán, Benátky a Bergamo.

Velké evropské země, jako Velká Británie, Francie a Německo jsou nyní také zasaženy pandemií. Tamní obyvatelé utrpěli obrovské ztráty a virus dokonce dostihl i britského premiéra.

Co mají tyto země společného, ​​je nadbíhání čínskému režimu, zejména v posledních letech. Příkladem může být technologie 5G od společnosti Huawei, kterou KS Číny používá k infiltraci. Velká Británie, Francie i Německo ignorovaly varování USA a dali společnosti zelenou.

Oblasti s nejhoršími ohnisky v daných zemích – Londýn ve Velké Británii, Oise ve Francii a Severní Porýní-Vestfálsko v Německu – také utvořily přátelské vztahy s čínskou komunistickou stranou.

koronavirus čína
Existuje lék na virus Komunistické strany Číny – řekněte jí NE. (Epochtimes.cz)

Rozsah epidemie v sousedních zemích Číny se různí

Ve srovnání s evropskými a americkými zeměmi je situace v oblastech kolem pevninské Číny jasnějším odrazem vztahu mezi rozsahem epidemie a čínskou komunistickou stranou.

Japonsko, Jižní Korea, Hongkong a Tchaj-wan jsou blízkými sousedy Číny. Počty infikovaných lidí v Hongkongu a na Tchaj-wanu jsou mnohem nižší než v Japonsku a Jižní Koreji. Klíčový rozdíl je v postojích těchto zemí vůči KS Číny.

V současné době má Japonsko a Jižní Korea více než 10 000 potvrzených případů nákazy. V Hongkongu a na Tchaj-wanu, které mají velmi silné obchodní a hospodářské vztahy s pevninskou Čínou, jsou počty potvrzených případů pouze 1 037 a 429. Prvotní případy v Hongkongu byly přitom dovezeny z pevninské Číny. Mezi později infikovanými osobami byli lidé z řad pořádkové policie a provládních pracovníků. Převážná většina případů na Tchaj-wanu byla nakažena v zahraničí.

Od navázání diplomatických vztahů s čínským režimem v roce 1992 Jižní Korea postupně upevňovala hospodářské a obchodní vztahy s Čínou. Poté, co se současná vláda dostala k moci, zvýšila míru interakce s KS Číny a navýšila bilaterální investice.

Přestože vztah mezi japonskou vládou a KS Číny není vřelý, velké množství japonských firem v Číně investuje, a tím pádem na režim spoléhají a předávají mu zásadní zdroje. Japonsko a čínský režim uzavřely na provinčních a městských úrovních 256 partnerství. Tyto oblasti také patří k těm, které byly epidemií viru KS Číny zasaženy nejsilněji.

Ačkoli Hongkong a Tchaj-wan mají velmi úzké hospodářské a obchodní vztahy s pevninskou Čínou, lidé v Hongkongu a na Tchaj-wanu nejsou zaslepeni finančními zájmy. Občané Hongkongu zahájili v roce 2019 mohutné protesty proti kontrole metropole ze strany čínského režimu a aby se mu postavili, dokonce riskovali vlastní životy.

Brutální potlačení hongkongských protestů ukazuje pravou tvář KS Číny a probudilo také obyvatele Tchaj-wanu. Letošní lednové zvolení pro-demokratické prezidentky ukázalo, že Tchajwanci si chtějí udržet odstup od komunistické strany. Výsledky prezidentských voleb Tchaj-wan zachránily.

Tchajwanci tak nyní nemusejí být doma zavření v karanténě a nebyla pozastavena ani ekonomika země. Počet nakažených a zemřelých na COVID-19 na Tchaj-wanu patří mezi nejnižší na světě. Klíč k tchajwanskému úspěchu v boji s epidemií spočívá v nedůvěře vůči KS Číny a v odmítnutí slepě následovat Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou KS Číny ovládá.

Epidemická situace v Hongkongu a na Tchaj-wanu odhaluje tajemství úspěchu prevence a svépomoci během pandemie viru KS Číny: Odolat viru lze pouze odmítnutím čínské komunistické strany.

Účinný lék na virus KS Číny

Velké rány vždy přicházejí najednou a poté v určitém okamžiku zmizí beze stopy. Historické záznamy ukazují, že každý mor měl jasný cíl.

Typickým příkladem byl dýmějový mor na konci dynastie Ming. Přechod z dynastie Ming na dynastii Čching, také známý jako mandžuské dobytí Číny, byl desetiletým obdobím bitev mezi armádami dynastií Ming a Čching (řízenou klanem Mandžuů v severovýchodní Číně) a armádou Li C’-čchenga plnou rolnických rebelů.

Dýmějový mor v tomto období postihl pouze armádu dynastie Ming, přičemž armád Čchingů a Li C’-čchenga se nedotkl. Zde vidíme, že příchod epidemie není náhodný a je spolupůsobením běhu historie.

Epidemie viru KS Číny byla vyvolána zločiny čínského režimu a kvůli utajování komunistické strany se rozšířila po celém světě. Šíření viru vykazuje jasný vzorec: selektivně se zaměřuje na KS Číny a je zaměřen na její odstranění, jakož i na odstranění těch, kdo jsou prokomunističtí nebo mají úzké vazby na čínský režim.

Všechny regiony mimo Čínu, které jsou virem těžce zasaženy, jsou ty, které udržují s KS Číny blízké vztahy, ty, které Čínu podporují z hlediska obchodu a investic, nebo ty, které pomáhaly režimu zlepšovat jeho mezinárodní obraz. Stejně tak virem snáze onemocní jedinci, kteří jsou příznivci čínské komunistické strany.

Ve skutečnosti tento vzorec šíření pomáhá poukázat na cestu, kterou by se každý národ a všichni lidé na světě měli vydat. Je to cesta, která přímo souvisí s duchovní stránkou všech bytostí.

Nedávno se vyskytlo několik případů, kdy se lidé zázračně zotavili z viru KS Číny poté, co komunistickou stranu upřímně odsoudili. Některé případy se dostaly i do médií.

V březnu se virem nakazili tři klíčoví politici třetí největší španělské strany Vox: Santiago Abascal, předseda Vox, Javier Ortega Smith, generální tajemník, a druhá nejvýznamnější postava ve straně, Macarena Olona, ​​členka kongresu zastupitelů Voxu.

Všichni tři se jako zázrakem zotavili z nemoci krátce poté, co důrazně odsoudili čínskou komunistickou stranu. Na zasedání EU navrhla strana Vox usnesení proti KS Číny a WHO. Na zasedání domácího parlamentu Vox požádala o mezinárodní vyšetřování čínského režimu za jeho roli při rozšíření epidemie.

Letos v únoru se Dánka Connie Brixová nakazila virem KS Číny během své cesty do Španělska. V březnu se její stav zhoršil. Poté, co se Brixová dozvěděla o utajování epidemie ze strany čínské komunistické strany, vztekle spílala KS Číny za to, že způsobila zkázu po celém světě. O dva dny později její příznaky zmizely a ona se uzdravila.

V pevninské Číně byl pacient, který se nakazil virem KS Číny, ale když komunistickou stranu odsoudil za to, že epidemii utajovala a za její další zločiny, uzdravil se a všechny jeho příznaky zcela zmizely.

Stejný pacient byl ale následně oklamán propagandou KS Číny a začal si myslet, že to byl zdravotní systém komunistické strany, co ho zachránilo a byl komunistické straně vděčný. V důsledku toho se u něho virus opět projevil – přišel relaps a jeho test byl znovu pozitivní.

Tyto pravdivé příběhy nám říkají, že pochopení KS Číny a postoj vůči ní určují, zda bude člověk vůči viru imunní. Odmítnutí a odsouzení komunistické strany je účinným lékem proti viru.

Naopak podpora čínského režimu, jeho schvalování nebo navázání úzkého partnerství s KS Číny pravděpodobně virus přivolají. Někteří mohou dokonce zažít relaps, pokud se rozhodnou, že budou režim podporovat a stranit mu.

Všichni toužíme uprostřed této globální pandemie po míru a zdraví. Tváří v tvář této náhlé katastrofě se jasně ukázala omezení moderních technologií a metod managementu. Nezapomínejme prosím, že nebesa se o lidstvo starají tisíce let.

Chovejte úctu k nebesům, udržujte si vnitřní dobrotu, zamyslete se nad svými činy a odmítněte Komunistickou stranu Číny – představitele toho největšího zla. Takto vás budou nebesa chránit. Toto je nejlepší ochrana pro lidstvo.

Pokud někoho postihlo to neštěstí, že se virem KS Číny nakazil, navrhujeme, aby upřímně pronesl slova „pryč s Komunistickou stranou Číny“, a možná se stane zázrak.

Distancování se od čínské komunistické strany a její odsouzení může pomoci každému jednotlivci, organizaci nebo zemi zmírnit nebo dokonce zabránit útokům viru. Mohou pak očekávat dobrou budoucnost.

K pandemii došlo kvůli čínskému režimu a situace se změní tehdy, až lidé změní svůj postoj vůči Komunistické straně Číny. Z různých důvodů se někteří lidé zdráhají toto prohlášení přijmout a uvěřit mu a také se zdráhají tomuto vážnému problému čelit.

Z obavy o zdraví lidstva a ze smyslu pro zodpovědnost bychom rádi odhalili pravdu a nechali z ní těžit více lidí, aby se tak viru mohli zbavit. Doufáme, že všichni laskaví lidé přečkají tuto katastrofu v bezpečí.

Redakční rada, 30. dubna 2020

Přeloženo z původního článku americké redakce.

Související články