Pandemie viru Komunistické strany Číny, známého také jako nový koronavirus, může trvat až do roku 2022, uvádí nová zpráva americké vědecké instituce. Výzkumníci přišli se třemi možnými scénáři.

Rozbor možného vývoje nemoci COVID-19 připravili vědci z CIDRAP, Střediska pro výzkum nakažlivých chorob při University of Minnesota, pod vedením  lékařské ředitelky střediska, doktorky Kristine A. Mooreové. Podíleli se na něm i epidemiologové z univerzit na Harvardu a v Tulane. 

Podle jejich odhadů, s ohledem na poslední chřipkové epidemie, bude současná pandemie trvat 18 – 24 měsíců a neustane, dokud se jí nenakazí 60–70 procent světové populace.

Odborníci sestavili tři možné scénáře, jak se bude virus vyvíjet. První varianta je, že po současné vlně přijde série menších, opakovaných vln, k nimž dojde v létě a následně pak v období jednoho až dvou let s tím, že epidemie postupně opadne někdy v roce 2021.

Vlny se mohou geograficky lišit v závislosti na opatřeních, které dané regiony zaujmou. Tyto vlny si mohou v následujících 12-24 měsících vyžádat znovuzavedení ochranných opatření, jako zákazy vycházení, nošení roušek nebo dodržování bezpečného odstupu.

Druhý scénář hovoří o tom, že po současné vlně COVID-19 přijde na podzim nebo v zimě vlna větší a následně ještě jedna, popřípadě více menších vln, které budou trvat v průběhu roku 2021. Tento vzorec je podobný pandemii španělské chřipky v roce 1918.

Třetí a poslední scénář vykresluje situaci, kdy po první vlně bude následovat dlouhotrvající a pomalý přenos nákazy s občasnými výskyty, ale nepůjde o vlny. Tento vzorec může být zeměpisně velmi rozdílný podle toho, jaká opatření státy zavedou.

V tomto třetím případě by se nemusela vracet žádná opatření, protože počet nakažených a mrtvých by nebyl až tak významný. „I když tento třetí vzorec se u minulých pandemií chřipky nevyskytl, u COVID-19 tato možnost zůstává,“ uvedli vědci.

Zároveň napsali, že se musíme „připravit na přinejmenším dalších 18–24 měsíců výrazné aktivity COVID-19, kdy na rozličných zeměpisných místech periodicky vzplanou ohniska (nákazy).“

S tím, jak bude virus v lidské populaci obíhat, měla by opadat i jeho síla, tak jak jsme to viděli u jiných méně patogenních koronavirů, uklidňují odborníci. Vakcína podle nich bude k dispozici nejdříve někdy v roce 2021.

Zpráva promlouvá také k politikům, které vybízí, aby veřejnosti jasně vyjádřili, že tato pandemie jen tak nezmizí a že se lidé musí v nejbližších dvou letech připravit na možné návraty viru Komunistické strany Číny.

Doktor Mike Osterholm, jeden z autorů zprávy, prohlásil pro CNN, že „tahle věc nepřestane, dokud nenakazí 60 – 70 procent lidí“. Názor, že COVID—19  brzy zmizí, podle něj „popírá mikrobiologii“.