Redakce Epoch Times

8. 11. 2020

Částečně aktualizováno 3. ledna 2021. Kompletní přehled (v angličtině) naleznete zde.

3. listopadu Američané volili svého prezidenta. I když výsledky voleb již certifikovalo všech 50 států, v těch klíčových ještě pořád probíhají právní spory. The Epoch Times budou tento článek o stavu prezidentských voleb průběžně doplňovat o nové informace.

The Epoch Times nebudou prohlašovat za vítěze voleb žádného z kandidátů, dokud nebudou výsledky úředně potvrzeny a dokud se nevyřeší právní spory. Více zde.

Klíčové body stavu prezidentských voleb:

  • Právní spory probíhají v Pensylvánii, Michiganu, Arizoně, Wisconsinu, Georgii a v Novém Mexiku.
  • S žádosti o posouzení se na Nejvyšší soud USA obrátily tři volební žaloby z Pensylvánie, jeden případ z Michiganu, dva z Wisconsinu, dva z Arizony a dva z Georgie.

Přehled klíčových žalob a přepočtů

Pensylvánie

Aktivní případy

Donald J. Trump for President v. Kathy Boockvar (U.S. Supreme Court: 20-845)

Trumpův tým podal 21. prosince žalobu napadající tři rozhodnutí Nejvyššího soudu Pensylvánie, s tvrzením, že došlo k „nezákonným změnám“ zákonů o poštovním hlasování „před prezidentskými volbami 2020 a po nich“. Tým tvrdí, že rozhodnutí soudu jsou v rozporu s článkem II ústavy USA a s rozhodnutím Nejvyššího soud USA v případě Bush v. Gore. Žalující se domáhají „všech přiměřených nápravných opatření“, včetně zneplatnění volitelů pro Joea Bidena a jmenování nových volitelů legislativním sborem Pensylvánie.

21. 12. 2020: Trumpův tým podal žádost. Případ byl zařazen do soupisky 23. prosince.

30. 12. 2020: Boockvarová podala oponenturu k požadavku o revizi případu (pdf).

31. 12. 2020: Trumpův tým podal odpověď k oponentuře Boockvarové (pdf).


Republican Party of Pennsylvania v. Boockvar et al (20-542) – U.S. Supreme Court

Pensylvánští republikáni žádají Nejvyšší soud v zemi o posouzení nařízení Nejvyššího soudu Pensylvánie, které ukládá volebním úředníkům povinnost akceptovat absenční hlasy do tří dnů po 3. listopadu. Republikáni argumentují, že prodloužení lhůty soudem je v rozporu s ústavou, protože rozhodnutí o prodloužení lhůty náleží zákonodárcům, a ne soudům. Nejvyšší soud již dříve zamítl dva požadavky republikánů v tomto případě: jeden k zastavení rozhodnutí státního Nejvyššího soudu a druhý k urychlenému projednání návrhu na přezkoumání věci samé. Nicméně někteří členové soudu projevili zájem zabývat se případem. V současné době se uvažuje o přezkoumání případu

4. 11. 2020: Trumpův tým podává návrh k připojení se k námitce podané k Nejvyššímu soudu.

6. 11. 2020: Soudce Nejvyššího soudu USA Samuel Alito vydal prozatímní příkaz Pensylvánii k oddělení hlasů, které byly obdrženy po volebním dni. Případ je v řešení.

9. 11. 2020: Několik států s republikánským vedením zaslalo na Nejvyšší soud dopisy podporující žalobu, která žádá Nejvyšší soud o zneplatnění rozhodnutí na prodloužení lhůty pro korespondenční hlasy.


Kelly et al v. Commonwealth of Pennsylvania (Commonwealth: 620 MD 2020; State Supreme Court: 68 MAP 2020; U.S. Supreme Court: 20A98 & 20-810)

Republikánský zákonodárce a několik republikánských kandidátů do Kongresu podalo žalobu proti Pensylvánii ve snaze buď zastavit certifikaci výsledků voleb, nebo vyčlenit z celkového počtu hlasy zaslané poštou. Žaloba eventuálně žádá soud, aby nařídil Valnému shromáždění Pensylvánie, aby vybralo státní volitele.

21. 11.: Žalobci podali žádost o přezkum u apelačního státního soudu (pdf).

25. 11.: Pensylvánská soudkyně nařídila státním úředníkům, aby necertifikovali výsledky voleb 2020, až dokud její soud nepodnikne slyšení ohledně volebního klání 27. 11. Pensylvánská státní tajemnice Kathy Boockvarová a další státní činitelé se odvolávají proti rozhodnutí u státního Nejvyššího soudu.

25. 11.: Slyšení naplánované na 27. 11. bylo odloženo vzhledem k podanému odvolání u státního Nejvyššího soudu.

27. 11.: Žalobci urgují státní Nejvyšší soud, aby ponechal v účinnosti předběžnou blokaci certifikace voleb 2020.

28. 11.: Pensylvánský Nejvyšší soud rozhodl (per curiam) o zrušení přechodné blokace certifikace volebních výsledků. Soud také zamítl případ s odůvodněním, že skupina republikánů podala stížnost příliš pozdě.

1. 12.: Žalobci požádali o přezkoumání u Nejvyššího soudu USA.

2. 12.: Žalující strana žádá Nejvyšší soud Pensylvánie, aby pozastavil rozhodnutí, které umožňuje úředníkům dokončit certifikaci volebních výsledků, zatímco se s případem odvolává k Nejvyššímu soudu USA (pdf).

3. 12.: Soudce Nejvyššího soudu USA, Samuel Alito, požádal obviněné reagovat na mimořádnou žádost do 8. prosince.

8. 12.: Nejvyšší soud USA zamítl žádost o soudní zákaz (pdf). Právní zástupce žalujících řekl, že podá samostatnou žádost o posouzení případu.

11. 12.: Žalující podali žádost o posouzení Nejvyššímu soudu USA a apelovali na přijetí případu (pdf). Žádost byla zařazena do soupisky případů 15. prosince.

Neaktivní případy

Donald J. Trump For President, Inc. v. Boockvar (4:20-cv-02078; Appeals Court: 20-3371)

Trumpův volební tým podal žalobu u soudu v jurisdikci Middle District of Pennsylvania dožadující se soudního nařízení k zákazu certifikace volebních výsledků ve státě s odůvodněním, že státní volební úředníci “nevedli volební proces správně” a proces sčítání hlasů byl “zahalen rouškou tajemství”.

9. 11. 2020: Podání žaloby.

12. 11. 2020: Představitelé Pensylvánie a Demokratického národního výboru požádali federálního soudce o zamítnutí žaloby.

17. 11. 2020: Soud v případu vyslechl ústní argumenty týkající se zamítnutí.

18. 11. 2020: Soudce nařídil stranám podat nové argumenty a návrhy k obhajobě a vyjasnění jejich stanovisek a argumentů v případu.

21. 11.: Federální soudce zamítl žalobu Trumpova týmu.

23. 11.: Odvolací soud U.S. Third Circuit Court of Appeals zaručil urychlené přezkoumání případu poté, co se Trumpova kampaň proti rozhodnutí odvolá.

27. 11.: Odvolací soud Third Circuit zamítl požadavek Trumpova týmu, aby mu bylo umožněno upravit svou stížnost, a požadavek o vydání soudního zákazu (pdf). Právníci Trumpovy kampaně Rudy Giuliani a Jenna Ellisová naznačili, že se chystají proti rozhodnutí odvolat u Nejvyššího soudu USA.


In Re: Canvass of absentee and mail-in ballots (89-93 EM 2020)

Trumpův tým podal pět jednotlivých žádostí k posouzení rozhodnutí Volební rady okresu Filadelfie k započítání hlasů, které se jeví jako chybné nebo obsahující neregulérnost kvůli neuvedení jména nebo adresy voličů na místě k tomu určeném na obálce. V případu jde o více než 8 300 hlasů v okrese.

13. 11. 2020: Soud zamítl všech pět žádostí a pobídl Trumpův tým k odvolání se u odvolacího soudu.

17. 11. 2020: Volební rada okresu Filadelfie požádala Nejvyšší soud Pensylvánie, aby se zhostil případu, s odůvodněním, že případ je důležitý a ohrožuje možnost Rady certifikovat výsledky v rámci termínu (pdf).

18. 11. 2020: Nejvyšší soud Pensylvánie souhlasil s převzetím případu (pdf).

23. 11. 2020: Nejvyšší soud Pensylvánie potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance (pdf).

20. 12. 2020: Trumpův tým se s tímto a s dalšími 2 souvisejícími případy obrátil na Nejvyšší soud USA (pdf).


Donald J. Trump for President, Inc. et al v. Boockvar (602 M.D. 2020)

Trumpův tým podal žalobu, ve které se domáhá, aby státní tajemnice Boockvarová a 67 okresů následovalo původní termín pro poskytnutí chybějícího identifikačního prokázání se voličů, kteří jej neposkytli u původních hlasovacích lístků. Boockvarová dle žaloby prodloužila původní deadline 9. listopadu o tři dny.

4. 11. 2020: Podání žaloby.

5. 11. 2020: Pensylvánský soudce vydal příkaz, aby všechny okresy separovaly lístky obdržené mezi 10. a 12. listopadem od těch, jejichž chybějící ověření bylo získáno 9. listopadu nebo dříve. Tyto separované hlasy nemohou být započteny, pokud tak soud nesvolí.

12. 11. 2020: Soudkyně nařídila státu nezapočítávat separované hlasy s odůvodněním, že Boockvarová „neměla statutární pravomoc“ k vydání oné instrukce ke změně termínu.


Metcalfe v. Wolf (636 MD 2020)

Skupina republikánů podala 7. prosince žalobu, ve které se domáhá soudního rozhodnutí k zabránění certifikace volebních výsledků guvernéru Tomovi Wolfovi a volebním úředníkům. Žaloba se také domáhá zabránění úředníkům „hlasovat ve Sboru volitelů, protože volební výsledky nejsou přesné“. Tvrdí, že volby 2020 „obsahovaly plno porušení volebních zákonů Pensylvánie“, kterých se měli dopustit „především volební úředníci demokratických okresů“, a mnohých neregulérností souvisejících s nakládáním s korespondenčními hlasy.

7. 12. 2020: Podání žaloby (pdf).

9. 12. 2020: Soud případ zamítl.


In Re: Canvassing Observation (Commonwealth Court: 1094 CD 20; Supreme Court: 425 EAL 2020/30 EAP 2020)

Trumpův volební tým podal odvolání proti rozhodnutí nižšího státního soudu v Pensylvánii a požádal soud Commonwealth of Pennsylvania, aby zastavil počítání hlasů, dokud nebude republikánským pozorovatelům poskytnut odpovídající přístup.

4. 11. 2020: Podání odvolání vůči rozhodnutí nižšího soudu (pdf).

5. 11. 2020: Odvolací soud v Pensylvánii rozhodl ve prospěch Trumpova týmu (pdf) a vyzval volební úředníky, aby se odvolali.

9. 11. 2020: Nejvyšší státní soud oznámil, že se bude odvoláním volebních úředníků zabývat (pdf).

11. 11. 2020: Volební úředníci dodali Nejvyššímu státnímu soudu podklady. (pdf)

13. 11. 2020: Trumpův tým dodal podklady k Nejvyššímu státnímu soudu (pdf). A stejně tak i Demokratická strana Pensylvánie (pdf).

17. 11. 2020: Nejvyšší soud Pensylvánie rozhodl v poměru 5:2 ke zvrácení rozhodnutí odvolacího soudu. Většina rozhodla, že státní volební kodex nespecifikuje minimální odstup pozorovatelů dohlížejících na počítání hlasů a tedy rozhodnutí splňuje právní náležitosti.


Donald J. Trump for President v. Montgomery County Board of Elections (Trial court: 18680; Commonwealth Court: 1171 CD 2020)

Trumpův tým zažaloval Volební radu okresu Montgomery s požadavkem na zastavení počítání korespondenčních hlasů, které nesplňují volební požadavky. Tým tvrdí, že volební představitelé započítali hlasy, na jejichž vnější obálce nebyl kompletně vyplněn podpis voliče, adresa a datum. V čase podání žaloby identifikoval tým kolem 600 takových hlasů.

5. 11. 2020: Podána žádost (pdf).

13. 11. 2020: Žádost byla soudem nižší instance zamítnuta (pdf) a bylo nařízeno oněch 592 hlasů započítat.

16. 11. 2020: Trumpův tým se odvolal ke státnímu soudu (pdf).

19. 11. 2020: Trumpův tým stáhl odvolání (pdf). Soud případ uzavřel.


Donald J. Trump for President v. Philadelphia County’s Board of Elections (20-cv-05533)

Trumpův štáb zažaloval Volební radu okresu Filadelfie ve snaze získat mimořádný soudní příkaz k zastavení počítání hlasů ve Filadelfii.

5. 11 2020: Federální soudce žádost zamítl.

Wisconsin

Aktivní případy

Feehan v. Wisconsin Elections Commission (District Court: 2:20-cv-01771; Appeal Court: 20-3396; U.S. Supreme Court)

Právnička Sidney Powellová podala 1. prosince žádost, ve které se domáhá decertifikace a zneplatnění nekalých hlasů ve Wisconsinu vzhledem k obviněním z volebních podvodů.

1. 12. 2020: Podání žaloby (pdf). Powellová rovněž podala mimořádný návrh na soudní zákaz (pdf).

6. 12. 2020: Soudce zmítl žádost Demokratického národního výboru k připojení se k případu.

9. 12. 2020: Soud zamítl případ (pdf).

12. 12. 2020: Tým Powellové podal žádost o posouzení Nejvyššímu soudu USA.

29. 12. 2020: Nejvyšší soud USA zaevidoval případ.

30. 12. 2020: Tým Powellové požádal soud o konsolidaci všech 4 souvisejících případů podaných advokátkou za republikánské volitele.


Trump v. Biden (Trial: 2020CV007092; Wisconsin Supreme Court: 2020AP2038)

Prezident Trump a viceprezident Pence rozporují přepočet hlasů v okresech Milwaukee a Dane.

3. 12. 2020: Podání žaloby (pdf).

11. 12. 2020: Soudce případ zamítl. Právní zástupce Trumpova týmu se odvolal.

11. 12. 2020: Nejvyšší soud Wisconsinu potvrdil, že se případem bude zabývat.

14. 12. 2020: Nejvyšší soud Wisconsinu žalobu zamítl s odůvodněním, že jeden z argumentů je neopodstatněný a další tři byly podány pozdě (pdf).

29. 12. 2020: Trump podal žádost o posouzení případu Nejvyššímu soudu USA (pdf).

Neaktivní případy

Trump v. The Wisconsin Elections Commission (District: 2:20-cv-01785; Appeal: 20-3414)

Prezident Donald Trump podal žalobu proti starostům a volebním úředníkům ve Wisconsinu. Obviňuje je z „nezákonných a protiústavních“ činů. Prezident žádá soud, aby uznal početná „porušení ústavy obžalovanými“ a poslal případ k wisconsinskému zákonodárnému sboru k odpovídající nápravě podle ústavy.

2. 12. 2020: Podání žaloby.

10. 12. 2020: Konalo se soudní slyšení.

12. 12. 2020: Federální soudce případ zamítl. Trump podal oznámení o odvolání se.

24. 12. 2020: Federální odvolací soud potvrdil rozhodnutí federálního soudce 7. okrsku.


Wisconsin Voters Alliance v. WI Elections Commission (2020AP001930)

Wisconsinská neziskovka a přes dvě desítky voličů podaly žalobu vůči wisconsinské volební komisi u státního Nejvyššího soudu s žádostí o blokaci certifikace volebních výsledků kvůli údajným neregulérnostem. V žalobě se uvádí, že přes 10 000 hlasů republikánů nebylo započítáno; přes 10 000 hlasovacích lístků republikánů bylo vyžádáno a vyplněno jinými lidmi; a navíc bylo započítaných kolem 100 000 ilegálních hlasů. Žaloba také obsahuje výčet údajných nezákonných činů představitelů Wisconsinu, které měly vést k započtení výrazného počtu nezákonných hlasů, např. nedodržování státních zákonů, které požadují po voliči prokázat se foto-identifikací při žádání o absenční či korespondenční volební lístky.

24. 11. 2020: Podání žaloby.


Trump v. Evers (2020AP001971 – OA)

Trumpův štáb podal 1. prosince žalobu u Nejvyššího soudu Wisconsinu s tvrzením, že existují jasné důkazy o ilegální aktivitě, která pozměnila výsledek prezidentských voleb. Údajné nezákonné činy měly ovlivnit 221 000 hlasů.

1. 12. 2020: Podání žaloby (pdf).

3. 12. 2020: Nejvyšší soud Wisconsinu odmítl přijmout případ s odůvodněním, že dle státního zákona se napadením výsledků voleb musí zabývat nejdříve státní obvodní soud (pdf).


Langenhorst v. Pecore (1:20-cv-01701)

16. 11. 2020: Žalující strana případu Langenhorst v. Pecore dobrovolně požádala o zamítnutí žaloby a soudce případ ukončil.


Přepočet hlasů

4. 11. 2020: Trumpův volební tým oznámil, že požádá o přepočet hlasů ve Wisconsinu.

7. 11. 2020: Justin Clark, zástupce vedoucího Trumpova štábu, 7. listopadu oznámil, že jeho tým bude iniciovat přepočet.

18. 11. 2020: Trumpův tým potvrdil, že oficiálně požádá o přepočet ve vybraných okresech. Na pokrytí nákladů bude muset vynaložit 3 miliony amerických dolarů.

20. 11. 2020: Částečný přepočet ve Wisconsinu započal. Jeho ukončení se očekává 1. prosince.

30. 11. 2020: Částečný přepočet ve Wisconsinu je kompletní.

Georgia

Pearson v. Kemp (District: 1:20-cv-04809; Appeals: 20-14480; U.S. Supreme Court)

Právnička Sidney Powellová zastupuje skupinu republikánů, kteří se dožadují zneplatnění volebních výsledků v Georgii s tvrzením, že v procesu voleb se udály „masivní podvody“, obzvláště v souvislosti s elektronickým volebním systémem. Žaloba cituje expertní analýzu, dle které bylo započítáno min. 96 600 hlasů nezákonně.

25. 11. 2020: Podání žaloby (pdf).

27. 11. 2020: Žalující podali návrh na soudní zákaz (pdf).

1. 12. 2020: Soudce posunul slyšení plánované na 4. prosince (pdf).

2. 12. 2020: Federální odvolací soud vyhověl žádosti žalujících urychlit odvolání, poté, co Powellová podala mimořádné žádosti u jedenáctého obvodu. Powellová se dožadovala celostátního nařízení k znemožnění smazání nebo pozměnění volebních strojů Dominion poté, co byla tato možnost uznána ve třech okresech.

4. 12. 2020: Jedenáctý obvod zamítl žádost Powellové s odůvodněním, že její přijetí není v jejich jurisdikci (pdf). Soudce povolil postoupení případu na okrskový soud.

7. 12. 2020: Federální soud zamítl případ s odůvodněním, že žalující nemají pro žalobu právní postavení.

11. 12. 2020: Tým Powellové podal mimořádnou žádost pro přijetí případu k Nejvyššímu soudu USA.

15. 12. 2020: Nejvyšší soud USA případ zaevidoval.

30. 12. 2020: Tým Powellové požádal soud o konsolidaci všech 4 souvisejících případů podaných advokátkou za republikánské volitele.


Wood v. Raffensperger (District: 1:20-cv-04651; Appeals: 20-14418; U.S. Supreme Court: 20-799)

Právník Lin Wood žaluje státního tajemníka Georgie a volební představitele ve snaze zastavit certifikaci volebních výsledků s tvrzením, že volební pravidla neústavně změněná státními představiteli mohla vést ke zneplatnění absenčních hlasů.

13. 11. 2020: Podána žaloba.

16. 11. 2020: Podána doplněná žaloba (pdf).

19. 11. 2020: Federální soudce zamítl požadavek k zablokování certifikace výsledků ve státě. Soudce rozhodl, že Wood postrádal právní postavení individuálního voliče, aby napadl volební postupy Gerogie.

24. 11. 2020: Woodovi právníci podali mimořádné odvolání k soudu jedenáctého obvodu.

25. 11. 2020: Odvolací soud vyhověl Woodově žádosti o urychlené posouzení případu.

5. 12. 2020: Soud jedenáctého obvodu potvrdil rozhodnutí federálního soudce z 19. listopadu. Wood 6. prosince naznačil, že se odvolá k Nejvyššímu soudu USA.

11. 12. 2020: Nejvyšší soud USA zařadil odvolání do soupisky. Žádost byla podána 8. prosince.


Favorito v. Cooney (State Court: 2020CV343938)

Skupina voličů Georgie požaduje „forensní inspekci“ poštovních hlasů v okrese. Poté, co si Garland Favorito, pozorovatel počítání, všiml abnormalit volebních výsledků, nahlásil to státním úředníkům a požádal o otevřený záznam pro interní upload výsledků. Další žalující uvádí řadu volebních neregulérností během sčítání a auditu hlasů.

23. 12. 2020: Žádost podaná k vrchnímu soudu okresu Fulton (pdf).

slyšení je plánované na 4. ledna.

Neaktivní případy

Trump v. Raffensperger (2020CV343255; Georgia Supreme Court: S21M0561)

Trumpova kampaň napadla volby v Georgii 4. prosince s tvrzením, že několik volebních úředníků v Georgii se dopustilo „opakovaného porušení volebních zákonů“, které „představovalo neuplatnění řádně uzákoněného rámce zákonodárců pro provádění voleb a pro výběr volitelů, v rozporu se zákony Georgie a ústavou Spojených států“. Tým žádá soud, aby rozhodl o zneplatnění hlasů nezpůsobilých voličů během voleb 3. listopadu, zneplatnil výsledky voleb a kromě jiných nápravných opatření nařídil nové prezidentské volby ve státě.

4. 12. 2020: Podání napadení voleb (pdf).

11. 12. 2020: Trump požádal Nejvyšší soud Georgie o přezkoumání případu.

12. 12. 2020: Nejvyšší soud Georgie případ zamítl.


Boland v. Raffensperger (2020CV343018)

Registrovaný volitel Paul Boland podal žalobu vůči st. tajemníkovi Rafenspergerovi s žádostí o decertifikaci volebních výsledků, dokud nebude provedeno šetření stížností na hlasování nerezidentů a laxnost ověřování podpisů. V žalobě se uvádí, že 20 312 hlasů bylo odvoleno nerezidenty Georgie.

30. 11. 2020: Podání žaloby (pdf).

8. 12. 2020: Soudce případ zamítl (pdf).


John Wood v. Raffensperger (2020CV342959)

Amistad Project organizace Thomas More Society podal žalobu jménem Johna Wooda, prezidenta Georgia Voters Alliance, v níž žádá, aby soud anuloval volební výsledky kvůli významným obviněním z volebních neregulérností. V žalobě se tvrdí, že do výsledků voleb bylo započítáno přes 150 000 nezákonných hlasů (především nerezidentské a duplované hlasy) a také že nebylo započítáno 40 000 právoplatných hlasů.

25. 11. 2020: Amistad Project podal žalobu (pdf).

8. 12. 2020: Soudce zamítl žádost a případ uzavřel.


Prosazení volebního zákona a zajištění hlasů přijatých po 19:00 3. listopadu 2020

Trumpův volební tým a Republikánská strana Georgie podaly žalobu v Georgii s tvrzením, že hlasy těch, kteří nevolili, byly nekorektně započítány po termínu voleb.

4. 11. 2020: Podána žaloba.

5. 11. 2020: Soudce v Georgii 5. listopadu žalobu zamítl.


Aktualizace k přepočítávání hlasů

6. 11. 2020: Státní tajemník Georgie oznámil, že ve státě se budou hlasy přepočítávat.

11. 11. 2020: Státní tajemník Georgie oznámil, že stát provede manuální přepočet všech hlasů.

13. 11. 2020: Největší přepočet hlasů v historii USA začal. Úřad státního tajemníka Georgie instruoval okresní volební představitele, aby dokončili audit do 18. listopadu 23:59 hod. Nejpozdější termín pro certifikaci výsledků je do 20. listopadu. Trumpův tým zpochybňuje proces přepočtu, protože nezahrnuje porovnávání podpisů.

19. 11. 2020: Georgie dokončila celostátní ruční přepočet výsledků voleb 2020 a potvrdila původní výstup strojového počítání. Trumpův tým výsledky rozporuje s tvrzením, že ruční přepočet nezahrnoval proces ověřování podpisů a „jednoduše započítal všechny nelegální hlasy“.

21. 11. 2020: Trumpův tým požádal o nový přepočet s odvoláním se na ověřování podpisů.

24. 11. 2020: Volební pracovníci začali se strojovým přepočtem cca 5 milionů hlasů napříč státem.

4. 12. 2020: Všech 159 okresů nahlásilo výsledky.

7. 12. 2020: Úřad st. tajemníka certifikoval přepočtené hlasy s Joem Bidenem coby vítězem.

Arizona

Bowyer v. Ducey (Trial court: 2:20-cv-02321-DJH; Appeals Court: ; U.S. Supreme Court: 20-858)

Právnička Sidney Powellová podala federální žalobu 2. prosince, ve které se v souvislosti s volebními podvody v Arizoně domáhá decertifikace volebních výsledků, zneplatnění nezákonných hlasů a také uchování zařízení a volebních dat pro provedení inspekce. V žalobě se tvrdí, že ve státě bylo započítáno přes 412 000 nezákonných hlasů. Powellová v případě zastupuje skupinu žalujících, z nichž většinu tvoří republikánští volitelé a členové republikánské strany.

2. 12. 2020: Podání žaloby (pdf) i podnětu k dočasnému soudnímu příkazu (pdf).

5. 12. 2020: Soudkyně naplánovala slyšení pro vyslechnutí argumentů k podnětu na 8. 12. Powellová žádá soud o rozšíření času slyšení z 1 hodiny na 3, aby svědci mohli prezentovat důkazy.

6. 12. 2020: Soudkyně zamítla požadavek na 3 hodinové slyšení.

9. 12. 2020: Soudkyně případ zamítla (pdf). Žalující pro Epoch Times uvedli, že se odvolají.

11. 12. 2020: Tým Powellové podal na Nejvyšší soud USA mimořádnou žádost o posouzení případu.

29. 12. 2020: Nejvyšší soudu USA žádost zaevidoval.

30. 12. 2020: Tým Powellové požádal soud o konsolidaci všech 4 souvisejících případů podaných advokátkou za republikánské volitele.


Ward v. Jackson, et al. (State Court: CV2020-015285; State Supreme Court: CV20-0343-AP/EL; U.S. Supreme Court: 20-809)

Předsedkyně arizonských republikánů Kelli Ward podala 24. listopadu návrh na zahájení řízení ve věci inspekci obálek a podpisů na poštovních hlasech. Wardová tvrdí, že v některých oblastech okresu Maricopa se vyskytl neobvyklý počet duplikovaných hlasů a také, že ověřovaní poštovních hlasů nebylo dostatečně zabezpečené.

24. 11. 2020: Podání návrhu na zahájení řízení.

2. 12. 2020: Žalující podává návrh na vynucení si inspekce (pdf).

4. 12. 2020: Po dvou dnes slyšení arizonský soudce zamítá požadavek žalující (pdf) s odůvodněním, že důkazy neprokázaly podvod nebo pochybení. Soudce také shledal, že míra chybovosti byla nízká a neovlivnila výsledek voleb. Wardová signalizovala, že se odvolá k Nejvyššímu státnímu soudu.

7. 12. 2020: Nejvyšší soud Arizony přijal odvolání.

8. 12. 2020: Nejvyšší soud Arizony zamítl požadavek Wardové a potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance.

11. 12. 2020: Wardová oznámila, že Republikánská strana Arizony se odvolá k Nejvyššímu soudu USA.

15. 12. 2020: Nejvyšší soud USA případ zaevidoval (pdf).

Neaktivní případy

Stevenson v. Ducey (CV2020-096490)

Členové Arizona Election Integrity Association napadli 4. prosince volební výsledek dožadujíc se jeho decertifikace. Žaloba uvádí, že volebním úředníkům byly distribuované soukromé finanční zdroje s účelem “diktovat” úředníkům jak volby řídit. V žalobě se také tvrdí, že chybovost absenčního hlasování překročila nízkou hranici, že přes 240 000 hlasů bylo započítáno nezákonně a že přes 130 000 legálních hlasů nebylo započteno.

4. 12. 2020: Podání žaloby (pdf).

7. 12. 2020: Petenti dobrovolně případ stáhli. (pdf).


Aguilera v. Fontes et al (CV2020-014562)

Dva občané Arizony podali žalobu proti státním úředníkům, v níž se domáhali kompenzace za porušení jejich volebního práva, kdy volební úředníci dle nich nenásledovali správnou volební proceduru. Laurie Aguilera tvrdila, že jí bylo odepřeno právo volit, protože jí nevydali nový hlasovací lístek poté, co počítací stroj její hlas zamítl. Dovocan Drobina tvrdil, že sčítací technika jeho hlas řádně nezapočítala.

12. 11. 2020: Podání žaloby.

20. 11. 2020: Státní soudce žalobu zamítl.


Arizona Republican Party v Fontes et al (CV2020-014553)

Republikánská strana Arizony podala žalobu vůči představitelům okresu Maricopa, s žádostí o manuální přepočet hlasů okrskem namísto volebních center. Dle manuálu státního tajemníka musí volební úředníci po každých všeobecných volbách provést audit s ručním přepočtem určitého počtu lístků v okrscích. V letošních volbách okres Maricopa ustavil v okrese “volební centra” namísto zavedené praxe volebních míst pro voliče v jejich okrscích. Volebních center bylo podstatně méně v porovnání s volebními místy v okrscích. Proto se republikáni dožadují namátkové kontroly v okrscích namísto ve volebních centrech.

13. 11. 2020: Podána žaloba.

19. 11. 2020: Státní soudce případ zamítl (pdf).


Donald J. Trump for President, Inc. et al vs Hobbs et al (CV2020-014248)

Trumpův volební tým a Národní republikánský výbor podaly žalobu kvůli zamítnutým hlasům v okrese Maricopa. V žalobě se tvrdí, že hlasy odevzdané osobně nebyly započteny coby výsledek nesprávného poučení volebních pracovníků.

7. 11. 2020: Podána žaloba.

13. 11. 2020: Republikáni tuto žalobu stáhli.

16. 11. 2020: Soud případ zamítl.


Aguilera v. Fontes et al (CV2020-014083)

Trumpův volební tým a Národní republikánský výbor požádaly arizonského soudce o svolení k připojení se k žalobě, ve které se tvrdí, že volební zařízení v metropoli Phoenix nebylo schopno zaznamenat hlasy voličů, vyplněné okresem vydanými fixy Sharpie.

4. 11. 2020: Podána žaloba.

5. 11. 2020: Trumpův volební tým a Národní republikánský výbor požádaly arizonského soudce o svolení k připojení se k žalobě.

7. 11. 2020: Právníci, kteří žalobu podali, oznámili, že ji stahují.

Nevada

Law et al v. Whitmer (20 OC 00163 1B)

Kandidáti na volitele Nevady, kteří se zavázali prezidentu Donaldu Trumpovi, napadli 17. listopadu volby v jejich státě s tvrzením, že u prezidentských voleb 2020 došlo k neregulérnostem, nestandardním praktikám a podvodům. Protest byl podán u soudu v Carson City a dožaduje se vyhlášení Trumpa coby vítěze v Nevadě anebo anulování voleb. Žalující tvrdí, že volební přístroje použité napříč státem nejsou spolehlivé, že pozorovatelům byl zamítnut přístup k duplikačnímu procesu sčítání, a také tvrdí, že skrze programy pro původní obyvatele Ameriky se vyskytlo kupování hlasů.

17. 11. 2020: Podání volebního protestu (pdf).

23. 11. 2020: Obžalovaní podali žádost o zamítnutí žaloby (pdf).

4. 12. 2020: Státní soudce v Carson City žalobu zamítl s odůvodněním, že žalující dostatečně neprokázali, že došlo k odevzdání a započítání nelegálních hlasů, a že by legální hlasy započteny nebyly (pdf). ˇalující strana oznámila, že se odvolá.

8. 12. 2020: Vyšší soud Nevady potvrdil rozhodnutí soudce nižší instance k zamítnutí žaloby (pdf).


Stokke v. Cegavske (2:20-cv-02046)

Třetí strana v Nevadě podala žalobu s několika obviněními. Dožaduje se v ní změny procedury ověřování hlasů pro zpracovávané hlasy.

5. 11. 2020: Podání žaloby.

6. 11. 2020: Federální soudce zamítl žádost pro předběžné opatření nebo dočasný soudní příkaz k zablokování použití stroje na ověřování podpisů. Od té doby nebyly v případě podniknuty žádné další kroky.

24. 11. 2020: Právní zástupci žalujících podali dobrovolnou žádost o rozpuštění případu.


Kraus v. Cegavske (20-oc-001421B)

Trumpův tým a Republikánská strana Nevady žalují volební představitele v Las Vegas a domáhají se okamžitého zastavení počítání hlasů, dokud nebudou mít dobrovolníci Trumpova týmu možnost pozorovat proces zblízka.

23. 10. 2020: Podání žaloby (pdf).

29. 10. 2020: Státní soudce zamítl žalobu s možností Trumpova štábu odvolat se ke státnímu Nejvyššímu soudu.

10. 11. 2020: Trumpův štáb upustil od žaloby, poté, co se s představiteli státu domluvil na větším počtu pozorovatelů.

Michigan

Aktivní případy

King v. Whitmer (District Court: 2:20-cv-13134; U.S. Supreme Court: 20-815)

Právnička Sidney Powellová podala žalobu na michiganský federální soud jménem skupiny republikánů s tvrzením, že došlo k „rozsáhlým volebním podvodům“ a porušení státních volebních zákonů u voleb 3. listopadu. Tvrdí, že k podvodu došlo prostřednictvím „znepokojivého, zákeřného a neuváženého triku“ s volebními lístky, které vedly ve státě k vedení demokratického kandidáta Joe Bidena. Podvod měl být provedený neviditelně prostřednictvím elektronického volebního systému.

25. 11. 2020: Podání žaloby u federálního soudu (pdf).

7. 12. 2020: Federální soud rozhodl o zamítnutí případu s odůvodněním, že obvinění jsou domněnky a spekulace (pdf).

8. 12. 2020: Právní zástupci žalujících se odvolali na obvodní soud.

11. 12. 2020: Tým Powellové podal žádost k Nejvyššímu soudu USA.

13. 12. 2020: Tým Powellové podal dopis žádající Nejvyšší soud USA o povolení k zaevidování nových důkazů.

15. 12. 2020: Nejvyšší soud USA zaevidoval případ.

28. 12. 2020: Obžalovaní podali žádost o zamítnutí (pdf).

30. 12. 2020: Tým Powellové požádal soud o konsolidaci všech 4 souvisejících případů podaných advokátkou za republikánské volitele (pdf).

Neaktivní případy

Cheryl A Costantino v City of Detroit (20-014780-AW)

U obvodního soudu v okresu Wayne byla podána žaloba (pdf) pro údajný volební podvod v procesu počítání hlasů. V žalobě se tvrdí, že okresní představitelé voleb umožnili různá podvodná zpracování hlasů, včetně navádění volebních pracovníků k antedatování lístků a neověřování podpisů korespondenčních lístků. Několik svědků podalo čestná prohlášení potvrzující údajný volební podvod. Žalující strany, dva zpochybňovatelé voleb, se domáhají prozatímního soudního zákazu počítání hlasovacích lístků. Soudce 11. listopadu vyslechl argumenty a požádal soud o blokování certifikace volebních výsledků, nařízení auditu a o ochranné nařízení.

9. 11. 2020: Podána žaloba.

11. 11. 2020: Soudce vyslechl argumenty a požádal soud o blokování certifikace volebních výsledků, nařízení auditu a o ochranné nařízení.

13. 11. 2020: Soudce zamítl požadavek žalující strany, která se dožadovala nařízení pro provedení auditu voleb a pozdržení certifikace výsledků.

16. 11. 2020: Žalující strana se odvolala proti rozhodnutí soudce z 13. 11. Odvolací soud státu Michigan zamítl odvolání žalující strany.

17. 11. 2020: Žalující se odvolali proti rozhodnutí Odvolacího soudu Michiganu na Nejvyšší státní soud Michiganu.


Donald J. Trump for President, Inc. v. Benson (1:20-cv-01083) – U.S. District Court Western District of Michigan Southern Division

Trumpův tým podal žalobu u federálního soudu na Jocelyn Bensonovou a další úředníky za rozsáhlé volební neregulérnosti a přestupky v okresu Wayne. V žalobě se také domáhá rozhodnutí ohledně sčítacího zařízení a softwaru, kvůli zprávám o jeho vadnosti.

11. 11. 2020: Podána žaloba.

17. 11. 2020: Demokratický národní výbor a Demokratická strana Michiganu intervenují u soudu s požadavkem na zamítnutí případu (pdf).

19. 11. 2020: Trumpův štáb oznámil stažení žádosti poté, co dva republikáni Volební rady okresu Wayne odvolali jejich hlasování pro certifikaci volebních výsledků v okrese (pdf).


Donald J. Trump for President, Inc. v. Benson (20-000225-MZ) – Michigan Court of Claims

Trumpův volební tým podal žalobu v Michiganu na zastavení počítání hlasů, dokud nebudou mít republikánští pozorovatelé možnost adekvátního přístupu k monitorování.

4. 11. 2020: Podána žaloba.

5. 11. 2020: Michiganský soudce požadavek Trumpova týmu zamítl (pdf).

6. 11. 2020: Trumpův tým zaslal odvolacímu soudu návrh na revizi případu. Michiganský odvolací soud si 9. listopadu vyžádal chybějící dokumenty.

Nové Mexiko

Aktivní případy

Donald J. Trump for President, Inc v. Toulouse Oliver (1:20-cv-01289)

Žaloba Trumpova týmu uvádí, že st. tajemnice Nového Mexika, Maggie Toulouse Oliver, porušila st. volební zákony tím, že umožnila voličům vracet absenční hlasy prostřednictvím „sběrných boxů“ umístěných mimo volební místa. Domáhá se pozdržení certifikace volebních výsledků státu anebo alternativně žádá soud o nařízení legislativnímu sboru státu jmenovat volitele. Tým také požaduje separaci hlasů vhozených do sběrných boxů a prošetření každého místa k posouzení zda byly dodrženy státem dané procedury.

14. 12. 2020: Podání žaloby (pdf).

Původní článek newyorské redakce naleznete zde.

Související články

Přečtěte si také

„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku
„Dotklo se to mého srdce,“ říká o pražské premiéře Shen Yun psychoterapeutka s kořeny v Mongolsku

První večerní představení souboru Shen Yun v Kongresovém centru přilákalo více než jeden a půl tisíce diváků. Po představení chválili zajímavé příběhy jednotlivých představení, patentované digitální velkorozměrové kulisy, nádherné barvy a výkony tanečníků.

Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?
Agrární komora hlásí posun, ministr Výborný podporu – ale odmítá ultimáta. Rozhodne se o protestu v pondělí?

Po včerejší tiskové konferenci, kdy agrárníci dali ministru zemědělství a vládě pět požadavků, hlásí Agrární komora posun. V pondělí se bude ještě radit, a eventuálně se rozhodne o protestu předběžně avizovaném na 7. března v Praze.

Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu
Jiří Hynek, nový kandidát Svobodných do europarlamentu, o obstrukcích vůči českému obrannému průmyslu

Bývalý kandidát na prezidenta Jiří Hynek půjde do eurovoleb za Svobodné. Jako prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu pozoruje v Evropě obstrukce západních zemí vůči českému obrannému průmyslu. A jaké má výtky vůči samotné EU?

Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii
Jak odbourat všechny bariéry pro „co nejsnazší vstup vakcín na český trh“. Seminář o vakcinační strategii

Na půdě Senátu diskutovali zástupci Sněmovny, Senátu a vakcinologické společnosti a zdravotních pojišťoven o vakcinační strategii a současné situaci v systému povinného očkování. Nabízíme videozáznam semináře...

Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích
Více než miliarda lidí je obézních, nejhorší situace je v ostrovních zemích

Na světě je více než miliarda obézních osob, uvedl server BBC News s odkazem na studii publikovanou v odborném časopise The Lancet.