Aktualizováno 22. listopadu 2020

3. listopadu Američané volili svého prezidenta. Nicméně ani ke dnešnímu dni, 22. listopadu, nejsou výsledky voleb úředně potvrzeny, protože v klíčových státech, které nakonec rozhodnou, se hlasy přepočítávají anebo jsou v nich podány žaloby napadající validitu výsledků. The Epoch Times budou tento článek o stavu prezidentských voleb průběžně doplňovat o nové informace.

The Epoch Times nebudou prohlašovat za vítěze voleb žádného z kandidátů, dokud nebudou výsledky úředně potvrzeny a dokud se nerozřeší právní spory. Více zde.

Klíčové body, které ovlivňují stav prezidentských voleb:

  • Právní spory probíhají v Pensylvánii, Michiganu a v Nevadě.
  • Ve Wisconsinu požádal Trumpův volební tým o přepočítání hlasů ve vybraných okresech.
  • Stát Georgie ukončil přepočítávání volebních hlasů. Trumpův tým žádá o nový přepočet, včetně ověřování podpisů.

Přehled žalob a přepočtů


Pensylvánie

Republican Party of Pennsylvania v. Boockvar et al (20-542) – U.S. Supreme Court

Pensylvánští republikáni žádají Nejvyšší soud v zemi o posouzení nařízení Nejvyššího soudu Pensylvánie, které ukládá volebním úředníkům povinnost akceptovat absenční hlasy do tří dnů po 3. listopadu. Republikáni argumentují, že prodloužení lhůty soudem je v rozporu s ústavou, protože rozhodnutí o prodloužení lhůty náleží zákonodárcům, a ne soudům. Nejvyšší soud již dříve zamítl dva požadavky republikánů v tomto případě: jeden k zastavení rozhodnutí státního Nejvyššího soudu a druhý k urychlenému projednání návrhu na přezkoumání věci samé. Nicméně, někteří členové soudu projevili zájem zabývat se případem. V současné době se uvažuje o přezkoumání případu

4. 11. 2020: Trumpův tým podává návrh k připojení se k námitce podané k Nejvyššímu soudu.

6. 11. 2020: Soudce Nejvyššího soudu USA Samuel Alito vydal prozatímní příkaz Pensylvánii k oddělení hlasů, které byly obdrženy po volebním dni. Případ je v řešení.

9. 11. 2020: Několik států s republikánským vedením zaslalo na Nejvyšší soud dopisy podporující žalobu, která žádá Nejvyšší soud o zneplatnění rozhodnutí na prodloužení lhůty pro korespondenční hlasy.


Donald J. Trump For President, Inc. v. Boockvar (4:20-cv-02078)

Trumpův volební tým podal žalobu u soudu v jurisdikci Middle District of Pennsylvania dožadující se soudního nařízení k zákazu certifikace volebních výsledků ve státě s odůvodněním, že státní volební úředníci „nevedli volební proces správně“ a proces sčítání hlasů byl „zahalen rouškou tajemství“.

9. 11. 2020: Podání žaloby.

12. 11. 2020: Představitelé Pensylvánie a Demokratického národního výboru požádali federálního soudce o zamítnutí žaloby.

17. 11. 2020: Soud v případu vyslechl ústní argumenty týkající se zamítnutí.

18. 11. 2020: Soudce nařídil stranám podat nové argumenty a návrhy k obhajobě a vyjasnění jejich stanovisek a argumentů v případu.


In Re: Canvass of absentee and mail-in ballots (89-93 EM 2020)

Trumpův tým podal pět jednotlivých žádostí k posouzení rozhodnutí Volební rady okresu Filadelfie k započítání hlasů, které se jeví jako chybné nebo s neregulérností kvůli neuvedení jména nebo adresy voličů na místě k tomu určeném na obálce. V případu jde o více než 8 300 hlasů v okrese.

13. 11. 2020: Soud zamítl všech pět žádostí a pobídl Trumpův tým k odvolání se u odvolacího soudu

17. 11. 2020: Volební rada okresu Filadelfie požádala Nejvyšší soud Pensylvánie, aby se zhostil případu, s odůvodněním, že případ je důležitý a ohrožuje možnost Rady certifikovat výsledky v rámci termínu (pdf).

18. 11. 2020: Nejvyšší soud Pensylvánie souhlasil s převzetím případu (pdf).


Donald J. Trump for President, Inc. et al v. Boockvar (602 M.D. 2020)

Trumpův tým podal žalobu, ve které se domáhá, aby státní tajemnice Boockvarová a 67 okresů následovalo původní termín pro poskytnutí chybějícího identifikačního prokázání se voličů, kteří jej neposkytli u původních hlasovacích lístků. Boockvarová dle žaloby prodloužila původní deadline 9. listopadu o tři dny.

4. 11. 2020: Podání žaloby.

5. 11. 2020: Pensylvánský soudce vydal příkaz, aby všechny okresy separovaly lístky obdržené mezi 10. a 12. listopadem od těch, jejichž chybějící ověření bylo získáno 9. listopadu nebo dříve. Tyto separované hlasy nemohou být započteny, pokud tak soud nesvolí.

12. 11. 2020: Soudkyně nařídila státu nezapočítávat separované hlasy s odůvodněním, že Boockvarová „neměla statutární pravomoc“ k vydání oné instrukce ke změně termínu.


In Re: Canvassing Observation (Commonwealth Court: 1094 CD 20; Supreme Court: 425 EAL 2020/30 EAP 2020)

Trumpův volební tým podal odvolání proti rozhodnutí nižšího státního soudu v Pensylvánii a požádal soud Commonwealth of Pennsylvania, aby zastavil počítání hlasů, dokud nebude republikánským pozorovatelům poskytnut odpovídající přístup.

4. 11. 2020: Podání odvolání vůči rozhodnutí nižšího soudu (pdf).

5. 11. 2020: Odvolací soud v Pensylvánii rozhodl ve prospěch Trumpova týmu (pdf) a vyzval volební úředníky, aby se odvolali.

9. 11. 2020: Nejvyšší státní soud oznámil, že se bude odvoláním volebních úředníků zabývat (pdf).

11. 11. 2020: Volební úředníci dodali Nejvyššímu státnímu soudu podklady. (pdf)

13. 11. 2020: Trumpův tým dodal podklady k Nejvyššímu státnímu soudu (pdf). A stejně tak i Demokratická strana Pensylvánie (pdf) .

17. 11. 2020: Nejvyšší soud Pensylvánie rozhodl v poměru 5:2 ke zvrácení rozhodnutí odvolacího soudu. Většina rozhodla, že státní volební kodex nespecifikuje minimální odstup pozorovatelů dohlížejících na počítání hlasů a tedy rozhodnutí splňuje právní náležitosti.


Donald J. Trump for President v. Montgomery County Board of Elections (Trial court: 18680; Commonwealth Court: 1171 CD 2020)

Trumpův tým zažaloval Volební radu okresu Montgomery s požadavkem na zastavení počítání korespondenčních hlasů, které nesplňují volební požadavky. Tým tvrdí, že volební představitelé započítali hlasy, na jejichž vnější obálce nebyly kompletně vyplněné podpis voliče, adresa a datum. V čase podání žaloby identifikoval tým kolem 600 takových hlasů.

5. 11. 2020: Podána žádost (pdf).

13. 11. 2020: Žádost byla soudem nižší instance zamítnuta (pdf) a bylo nařízeno oněch 592 hlasů započítat.

16. 11. 2020: Trumpův tým se odvolal ke státnímu soudu (pdf).


Donald J. Trump for President v. Philadelphia County’s Board of Elections (20-cv-05533)

Trumpův štáb zažaloval Volební radu okresu Filadelfie ve snaze získat mimořádný soudní příkaz k zastavení počítání hlasů ve Filadelfii.

5. 11 2020: Federální soudce žádost zamítl.

Wisconsin

Langenhorst v. Pecore (1:20-cv-01701)

16. 11. 2020: Žalující strana případu Langenhorst v. Pecore dobrovolně požádala o zamítnutí žaloby a soudce případ ukončil.


Přepočet hlasů

4. 11. 2020: Trumpův volební tým oznámil, že požádá o přepočet hlasů ve Wisconsinu.

7. 11. 2020: Justin Clark, zástupce vedoucího Trumpova štábu, 7. listopadu oznámil, že jeho tým bude iniciovat přepočet.

18. 11. 2020: Trumpův tým potvrdil, že oficiálně požádá o přepočet ve vybraných okresech. Na porytí nákladů bude muset vynaložit 3 miliony amerických dolarů.

Georgie

Wood v. Raffensperger (1:20-cv-04651)

Lin Wood, právník Trumpova volebního týmu, žaluje státního tajemníka Georgie a volební představitele ve snaze zastavit certifikaci volebních výsledků s tvrzením, že volební pravidla neústavně změněná státními představiteli mohla vést ke zneplatnění absenčních hlasů.

13. 11. 2020: Podaná žaloba.

16. 11. 2020: Podaná doplněná žaloba (pdf).

19. 11. 2020: Federální soudce zamítl požadavek k zablokování certifikace výsledků ve státě. Soudce rozhodl, že Wood postrádal právní postavení individuálního voliče, aby napadl volební postupy Gerogie.


Prosazení volebního zákona a zajištění hlasů přijatých po 19:00 3. listopadu 2020

Trumpův volební tým a Republikánská strana Georgie podaly žalobu v Georgii s tvrzením, že hlasy těch, kteří nevolili, byly nekorektně započítány po termínu voleb.

4. 11. 2020: Podána žaloba.

5. 11. 2020: Soudce v Georgii 5. listopadu žalobu zamítl.


Aktualizace k přepočítávání hlasů

6. 11. 2020: Státní tajemník Georgie oznámil, že ve státě se budou hlasy přepočítávat.

11. 11. 2020: Státní tajemník Georgie oznámil, že stát provede manuální přepočet všech hlasů.

13. 11. 2020: Největší přepočet hlasů v historii USA začal. Úřad státního tajemníka Georgie instruoval okresní volební představitele, aby dokončili audit do 18. listopadu 23:59 hod. Nejpozdější termín pro certifikaci výsledků je do 20. listopadu. Trumpův tým zpochybňuje proces přepočtu, protože nezahrnuje porovnávání podpisů.

19. 11. 2020: Georgie dokončila celostátní ruční přepočet výsledků voleb 2020 a potvrdila původní výstup strojového počítání. Trumpův tým výsledky rozporuje s tvrzením, že ruční přepočet nezahrnoval proces ověřování podpisů a „jednoduše započítal všechny nelegální hlasy“.

21. 11. 2020: Trumpův tým požádal o nový přepočet s odvoláním se na ověřování podpisů.

Arizona

Aguilera v. Fontes et al (CV2020-014562)

Dva občané Arizony podali žalobu proti státním úředníkům, v níž se domáhali kompenzace za porušení jejich volebního práva, kdy volební úředníci dle nich nenásledovali správnou volební proceduru. Laurie Aguilera tvrdila, že jí bylo odepřeno právo volit, protože jí nevydali nový hlasovací lístek poté, co počítací stroj její hlas zamítl. Dovocan Drobina tvrdil, že sčítací technika jeho hlas řádně nezapočítala.

12. 11. 2020: Podání žaloby.

20. 11. 2020: Státní soudce žalobu zamítl.


Arizona Republican Party v Fontes et al (CV2020-014553)

Republikánská strana Arizony podala žalobu vůči představitelům okresu Maricopa, s žádostí o manuální přepočet hlasů okrskem namísto volebních center. Dle manuálu státního tajemníka musí volební úředníci po každých všeobecných volbách provést audit s ručním přepočtem určitého počtu lístků v okrscích. V letošních volbách okres Maricopa ustavil v okrese „volební centra“ namísto zavedené praxe volebních míst pro voliče v jejich okrscích. Volebních center bylo podstatně méně v porovnání s volebními místy v okrscích. Proto se republikáni dožadují namátkové kontroly v okrscích namísto ve volebních centrech.

13. 11. 2020: Podána žaloba.

19. 11. 2020: Státní soudce případ zamítl (pdf).


Donald J. Trump for President, Inc. et al vs Hobbs et al (CV2020-014248)

Trumpův volební tým a Národní republikánský výbor podaly žalobu kvůli zamítnutým hlasům v okrese Maricopa. V žalobě se tvrdí, že hlasy odevzdané osobně nebyly započteny coby výsledek nesprávného poučení volebních pracovníků.

7. 11. 2020: Podána žaloba.

13. 11. 2020: Republikáni tuto žalobu stáhli.

16. 11. 2020: Soud případ zamítl.


Aguilera v. Fontes et al (CV2020-014083)

Trumpův volební tým a Národní republikánský výbor požádaly arizonského soudce o svolení k připojení se k žalobě, ve které se tvrdí, že volební zařízení v metropoli Phoenix nebylo schopno zaznamenat hlasy voličů, vyplněné okresem vydanými fixy Sharpie.

4. 11. 2020: Podána žaloba.

5. 11. 2020: Trumpův volební tým a Národní republikánský výbor požádaly arizonského soudce o svolení k připojení se k žalobě.

7. 11. 2020: Právníci, kteří žalobu podali, oznámili, že ji stahují.

Nevada

Law et al v. Whitmer et al

Kandidáti na volitele Nevady, kteří se zavázali prezidentu Donaldu Trumpovi, napadli 17. listopadu volby v jejich státě s tvrzením, že u prezidentských voleb 2020 došlo k neregulérnostem, nestandardním praktikám a podvodům. Protest byl podán u soudu v Carson City a dožaduje se vyhlášení Trumpa coby vítěze v Nevadě anebo anulování voleb. Žalující tvrdí, že volební přístroje použité napříč státem nejsou spolehlivé, že pozorovatelům byl zamítnut přístup k duplikačnímu procesu sčítání, a také tvrdí, že skrze programy pro původní obyvatele Ameriky se vyskytlo kupování hlasů.

17. 11. 2020: Podání volebního protestu (pdf).


Stokke v. Cegavske (2:20-cv-02046)

Třetí strana v Nevadě podala žalobu s několika obviněními. Dožaduje se v ní změny procedury ověřování hlasů pro zpracovávané hlasy.

5. 11. 2020: Podání žaloby.

6. 11. 2020: Federální soudce zamítl žádost pro předběžné opatření nebo dočasný soudní příkaz k zablokování použití stroje na ověřování podpisů. Od té doby nebyly v případě podniknuty žádné další kroky.


Kraus v. Cegavske (20-oc-001421B)

Trumpův tým a Republikánská strana Nevady žalují volební představitele v Las Vegas a domáhají se okamžitého zastavení počítání hlasů, dokud nebudou mít dobrovolníci Trumpova týmu možnost pozorovat proces zblízka.

23. 10. 2020: Podání žaloby (pdf).

29. 10. 2020: Státní soudce zamítl žalobu s možností Trumpova štábu odvolat se ke státnímu Nejvyššímu soudu.

10. 11. 2020: Trumpův štáb upustil od žaloby, poté, co se s představiteli státu domluvil na větším počtu pozorovatelů.

Michigan

Cheryl A Costantino v City of Detroit (20-014780-AW)

U obvodního soudu v okresu Wayne byla podána žaloba (pdf) pro údajný volební podvod v procesu počítání hlasů. V žalobě se tvrdí, že okresní představitelé voleb umožnili různá podvodná zpracování hlasů, včetně navádění volebních pracovníků k antedatování lístků a neověřování podpisů korespondenčních lístků. Několik svědků podalo čestná prohlášení potvrzující údajný volební podvod. Žalující strany, dva zpochybňovatelé voleb, se domáhají prozatímního soudního zákazu počítání hlasovacích lístků. Soudce 11. listopadu vyslechl argumenty a požádal soud o blokování certifikace volebních výsledků, nařízení auditu a o ochranné nařízení.

9. 11. 2020: Podána žaloba.

11. 11. 2020: Soudce vyslechl argumenty a požádal soud o blokování certifikace volebních výsledků, nařízení auditu a o ochranné nařízení.

13. 11. 2020: Soudce zamítl požadavek žalující strany, která se dožadovala nařízení pro provedení auditu voleb a pozdržení certifikace výsledků.

16. 11. 2020: Žalující strana se odvolala proti rozhodnutí soudce z 13. 11. Odvolací soud státu Michigan zamítl odvolání žalující strany.

17. 11. 2020: Žalující se odvolali proti rozhodnutí Odvolacího soudu Michiganu na Nejvyšší státní soud Michiganu.


Donald J. Trump for President, Inc. v. Benson (1:20-cv-01083) – U.S. District Court Western District of Michigan Southern Division

Trumpův tým podal žalobu u federálního soudu na Jocelyn Bensonovou a další úředníky za rozsáhlé volební neregulérnosti a přestupky v okresu Wayne. V žalobě se také domáhá rozhodnutí ohledně sčítacího zařízení a softwaru, kvůli zprávám o jeho vadnosti.

11. 11. 2020: Podána žaloba.

17. 11. 2020: Demokratický národní výbor a Demokratická strana Michiganu intervenují u soudu s požadavkem na zamítnutí případu (pdf).

19. 11. 2020: Trumpův štáb oznámil stažení žádosti poté, co dva republikáni Volební rady okresu Wayne odvolali jejich hlasování pro certifikaci volebních výsledků v okrese (pdf).


Donald J. Trump for President, Inc. v. Benson (20-000225-MZ) – Michigan Court of Claims

Trumpův volební tým podal žalobu v Michiganu na zastavení počítání hlasů, dokud nebudou mít republikánští pozorovatelé možnost adekvátního přístupu k monitorování.

4. 11. 2020: Podána žaloba.

5. 11. 2020: Michiganský soudce požadavek Trumpova týmu zamítl (pdf).

6. 11. 2020: Trumpův tým zaslal odvolacímu soudu návrh na revizi případu. Michiganský odvolací soud si 9. listopadu vyžádal chybějící dokumenty.

Původní článek newyorské redakce naleznete zde.