Podle údajů shromážděných americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) (zdroj) se v okresech Spojených států s nejvyšší mírou proočkovanosti proti onemocnění covid-19 v současné době vyskytuje více případů pozitivních testů na virus SARS CoV 2, než v okresech s nejnižší mírou proočkovanosti. V USA se provádí takzvaný Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs). [1]

V 500 okresech, kde bylo očkováno 62 až 95 % obyvatel, bylo v uplynulém týdnu zjištěno v průměru více než 75 případů pozitivních testů na 100 000 obyvatel. Zatímco v 500 okresech, kde bylo očkováno 11 až 40 % obyvatel, bylo v průměru zaznamenáno asi 58 případů na 100 000 obyvatel.

Údaje jsou zkreslené tím, že CDC z důvodu ochrany osobních údajů potlačuje údaje za okresy s velmi nízkým počtem zjištěných případů (jeden až devět). Deník The Epoch Times vypočítal průměrné počty případů tak, že předpokládal, že v okresech s potlačenými čísly bylo v průměru po pěti případech.

Nejméně očkované okresy měly zpravidla mnohem menší počty infekcí (pozitivních testů), v průměru měly méně než 20 000 obyvatel. Nejvíce očkované okresy měly v průměru více než 330 000 obyvatel. Početnější okresy však neměly větší pravděpodobnost vyššího počtu případů.

Dokonce i při porovnání okresů s podobným počtem obyvatel měly ty s největším počtem očkování tendenci mít vyšší výskyt případů než ty, které uváděly nejméně očkování.

Mezi okresy s počtem obyvatel 1 milion a více mělo 10 nejvíce očkovaných okresů o více než 27 % vyšší výskyt případů infekcí než 10 nejméně očkovaných. V okresech s počtem obyvatel od 500 000 do 1 milionu mělo 10 nejvíce očkovaných okresů téměř o 19 % vyšší výskyt případů než 10 nejméně očkovaných.

V okresech s počtem obyvatel od 200 000 do 500 000 mělo 10 nejvíce očkovaných okresů přibližně o 55 procent vyšší výskyt případů než 10 nejméně očkovaných okresů.

V okresech s počtem obyvatel od 100 000 do 200 000 byl rozdíl více než 200 % [sic].

U okresů s menším počtem obyvatel je srovnání stále obtížnější, protože velká část údajů byla potlačena.

Dalším problémem je, že prevalence testování na infekci není jednotná. Okres může mít papírově nízký počet případů, protože jeho obyvatelé jsou testováni méně často.

Zdá se, že masivní nárůst infekcí v zimním období v posledních týdnech polevil. Podle údajů CDC se počet zjištěných infekcí snížil na méně než 30 000 denně z vysokých hodnot přesahujících 800 000 denně v polovině ledna. Sedmidenní průměr aktuálně hospitalizovaných osob klesl 1. dubna na přibližně 11 000 z téměř 150 000 v lednu.

Nejnovější vlna covidu-19 je připisována variantě viru omicron, která je přenosnější, ale méně virulentní [2]. Zdá se, že tato varianta je také schopnější překonat jakoukoli ochranu poskytovanou vakcínami, i když podle CDC vakcíny stále snižují riziko závažného onemocnění.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


Poznámky:

[1] Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs) je typ virového diagnostického testu na virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. NAAT detekují genetický materiál (nukleové kyseliny). NAAT pro SARS-CoV-2 specificky identifikují sekvence RNA (ribonukleové kyseliny), které tvoří genetický materiál viru. (zdroj)

[2] Virulence je individuální vlastnost viru, která vyjadřuje stupeň onemocnění, které způsobuje. Virulence se určuje například podle schopnosti mikroba vyvolat onemocnění či v rámci něho usmrtit hostitele. Kmeny, které mají nízkou virulenci, téměř nezpůsobují onemocnění. (Zdroj: VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. [s.l.]: Neptun, 2001.)