Jestli chceme mít generaci slušně vychovaných dospělých, je třeba učit děti slušnému chování. Učit je umění praktické etikety – vědět, jak a proč se chovat – přináší celoživotní výhody, které budou předávat svým vlastním dětem.

Vypněte telefon

Patricia Rossiová, autorka knihy „Etiketa pro každý den“, navrhla zakázat u stolu používání telefonů a veškeré další elektroniky. To znamená žádné hovory, zprávy, hry ani čtení. Toto pravidlo podporuje konverzaci u jídla, což je další aspekt správného chování. Když jsou děti doma nebo v autě, musí respektovat ostatní tím, že nebudou mluvit nahlas a nebudou rozptylovat pozornost. Samozřejmě, aby rodiče podpořili slušné chování a dávali dobrý příklad, musí toto pravidlo dodržovat také.

Nácvik základních pravidel stolování

Rossiová doporučuje naučit děti, aby si při usedání ke stolu dávaly do klína ubrousek a aby ho podle potřeby používaly. Naučte je používat ke krájení jídla nůž, nikoliv vidličku. Polévka se ze lžíce nesrká. Pokud je jídlo horké, nechte ho vychladnout, místo abyste na něj foukali. Nikdy nemluvte s plnými ústy a podávejte si jídlo kolem stolu, nikoliv přes něj.

Buďte přejícní a tolerantní

Nikdo nemá rád všeználky, proto naučte své děti respektovat své kamarády a spolužáky tak, že budou mít radost, když druhé dítě dá gól, dostane nejlepší známky nebo prostě jen chce vyprávět svůj příběh. To má vedlejší přínos v tom, že je naučíte věnovat pozornost druhým. Lidé všech věkových kategorií oceňují někoho, kdo aktivně naslouchá a účastní se rozhovoru. Naučte je, že je dobré dát prostor i ostatním dětem.

Pomáhejte a buďte dochvilní

Týmová práce se nehodí jen při sportu. Naučte své děti pomáhat v domácnosti s úkoly jako je vynášení odpadků, pomoc při plnění myčky, pomoc na zahradě nebo krmení a koupání domácích mazlíčků. Učte je, jak je důležité projevovat úctu k ostatním tím, že budou chodit načas do školy i na schůzky s kamarády, že se včas dostaví ke stolu na společné obědy či večeře a na další akce. Tím, že se budou chovat k druhým s úctou, získají ji od nich také.

Buďte zdvořilí

Aniž bychom snižovali důležitost toho, abyste své děti učili dávat si pozor na cizí lidi, je třeba, aby se naučily chovat se k ostatním slušně. Příkladem mohou být sousedé, které možná neznáte jménem, ale často je vídáte, pošťák, doručovatelé, pokladní v obchodě s potravinami a další. Poděkovat druhým s úsměvem a srdečným „dobrý den“, „prosím“ nebo „děkuji“ je často odměněno opětovaným úsměvem a druhé osobě to může zlepšit náladu na celý zbytek dne.

Z anglického originálu newyorské redakce The Epoch Times přeložil O. H.