V rámci konference Velké covidové mlčení, která shrnula tři roky „koronavirové krize“ a rekapitulovala tragický způsob, jakým jsme se jako společnost vypořádávali s pandemií, promluvili odborníci z různých sfér, od medicíny až po ekonomiku. Za oblast školství reflektoval dobu covidovou Mgr. Petr Vrána, ředitel základní a mateřské školy v Troubkách.

Podle něj za pandemie byly školy ty, kdo „slepě a nekriticky“ přijímaly všechna absurdní opatření, která přicházela z ministerstev školství a zdravotnictví. Žáci i učitelé byli rozděleni na dvě kategorie, nemohlo se zpívat, nemohlo se cvičit, „ze škol se stala očkovací a testovací centra“.

„K tomu všemu přispěla atmosféra strachu, která byla živena médii, politiky i privilegovanými odborníky a celá tato strategie pokračuje podle mého názoru dodnes pod heslem ,Stokrát opakovaná lež se stává pravdou‘,“ uvedl na konferenci Vrána.

V jeho škole se odvážili jít poněkud jinou cestou, která tolerovala i názory odlišné od rétoriky vlády a od mainstreamu. „Kdo se nechtěl testovat, tak se netestoval, a kdo se nerouškoval, rovněž mu to bylo umožněno.“ Vrána také nabádal rodiče žáků, aby si před očkováním zjistili co nejvíc informací.

Dopady na děti

Troubský ředitel vyjmenoval také dopady, jaké si covidové „šílenství“ vyžádalo na dětech. „Vidíme, že děti jsou úzkostné, mají deprese, narůstají nám poruchy příjmu potravy, děti mají sebevražedné sklony a bohužel nám narostla i statistika realizovaných sebevražd.“

Některé školy byly tak kreativní, že si vytvořily vlastní interní pravidla, která byla dokonce přísnější, než jim přikazovala mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, zmínil pedagog.

Zároveň se pozastavil na faktem, že každý, kdo si troufá vyslovit jiný názor na otázku očkování nebo pandemických opatření, je stále očerňován a označován za dezinformátora.

„Troufám si říct, že jsem ty dezinformace v dané době poznal, protože jsem nenaletěl, že ,tečka‘ bude tečkou za koronavirem, že ten, kdo se naočkuje, se nenakazí a nenakazí ani nikoho dalšího, nebo že dokonce docílíme jakési kolektivní imunity,“ prohlásil na konferenci Vávra.

„Stále častěji se ptám sám sebe i svého okolí, jestli ještě žijeme v demokracii, jestli tohle ještě diskuze a jestli je to situace, do které jsme se chtěli v osmdesátém devátém roce dostat,“ zauvažoval školský ředitel a dodal, že východiskem do budoucna může být jedině odborná debata o dopadech pandemických opatření na školství a hledání řešení, která budou vycházet z chyb, jichž jsme se jako společnost dopustili.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanovisko The Epoch Times.