Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu otevřel diskusi u kulatého stolu, které se zúčastnili zástupci projektu Sinopsis, Univerzity Karlovy nebo Hudsonova Institutu. Hlavním tématem byla problematika napětí v Indo-Pacifiku, které vzniká kvůli vojenské expanzi Číny do této oblasti.

Řečníci upozorňovali na rizika spojená s dodavatelskými řetězci, které závisejí na obchodu s Čínou, což souvisí s otázkou dodávek materiálů, léků a výrobků dovážených z Číny nebo vyráběných v Číně.

Důležitým bodem je podle expertů také válka na Ukrajině, která souvisí také s napětím kolem možné invaze Čínského režimu na Tchaj-wan.

Kulatý stůl s názvem Česká republika, Evropa a Indo-Pacifik: Geostrategické přeuspořádání probíhá pod záštitou senátora Pavla Fischera, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Při obchodu s Čínou je třeba si dávat pozor, aby nedošlo k závislosti na Číně ve strategických oblastech, které by mohl čínský režim využít ke strategické výhodě nebo oslabování,“ říká tchajwanský velvyslanec Liang Ruy Ke.

Satoru Nagao uvedl, že čínský režim přistoupí k invazi na Tchaj-wan ve chvili, když si bude jistý úspěchem invaze bez ohledu na, to kdy taková situace nastane. Satoru Nagao je japonským vědeckým pracovníkem Hudsonova Institutu. Jeho kolega Takaši Hosoda, vědecký pracovník Karlovy univerzity v Praze, vyzdvihl především důležitost mezinárodní spolupráce.

„Indopacifický region se v posledních několika letech stal významnou oblastí, na kterou se soustředí pozornost v rámci evropských zájmů, zejména pokud jde o spolupráci s demokratickými partnery, jako jsou například Japonsko, Austrálie, Indie, Tchaj-wan a země jihovýchodní Asie,“ říká senátor Pavel Fischer.

Podle Fischera situace v Indopacifiku „předpokládá kolektivní obranu sdílených demokratických hodnot
proti expanzionismu autoritářských mocností,“ což je v současné době zejména Čína.

Česká republika považuje podle předsedy zahraničního výboru prosazování konceptu Indo-Pacifiku v Evropě za „svou prioritu“ v Radě Evropy.

V Indo-Pacifiku se nachází více než polovina světového obyvatelstva, oblast má podle expertů „zásadní význam“ pro strategické zájmy a bezpečnost. Za klíčovou považují účastníci diskuse „spolupráci demokratických partnerů se zeměmi v tomto regionu,“ což má podle nich „zásadní význam“.

Podle senátora Fischera je problémem Číny mimo jiné také nucená nebo otrocká práce a pracovní podmínky, které odpovědné instituce Evropské unie přehlížejí a „zavírají před ní oči“, přitom je to jedna z oblastí mezinárodního obchodu, na kterou by se dalo na čínský režim vyvíjet nátlak a dosáhnout určité nápravy.