Bílý dům v rámci svého programu boje proti změně klimatu předložil návrh na „možné nasazení“ radikálních technik, jako je umělé blokování slunečního záření, a to navzdory varování odborníků, že takové iniciativy mohou mít na planetu ničivé účinky.

Cílem modifikace slunečního záření (MSZ), známé také jako solární geoinženýrství, je zabránit tomu, aby sluneční záření urychlovalo údajné oteplování planety.

„Skleníkové plyny ohřívají klima tím, že blokují část odcházejícího dlouhovlnného záření, které by jinak bylo vyzařováno do vesmíru,“ uvádí se ve zprávě (pdf), kterou 30. června zveřejnil Úřad Bílého domu pro vědeckou a technologickou politiku. „Naopak, MSZ ochlazuje klima tím, že odráží větší množství přicházejícího slunečního (krátkovlnného) záření zpět do vesmíru… MSZ nabízí možnost významného ochlazení planety v časovém horizontu několika let.”

Ačkoli by takové umělé ochlazování mohlo „zvrátit mnoho negativních důsledků změny klimatu“, zpráva připouští, že tento vývoj může mít „důsledky, kterým v současné době dostatečně nerozumíme“.

Dokument připouští, že výzkumný program by mohl Spojeným státům pomoci připravit se na „možné nasazení“ MSZ prostřednictvím veřejných nebo soukromých subjektů.

Důsledky emisí skleníkových plynů MSZ ale neodstraní. Například „MSZ nezmírní většinu dopadů okyselování oceánů … ani neeliminuje tendenci zhoršování kvality ovzduší spalováním fosilních paliv“.

Zpráva rovněž varuje před několika možnými negativními důsledky MSZ. Může vyvolat změny teplot ve stratosféře, zvýšení hladiny moří, okyselení oceánů a změnu srážkových poměrů. Může také ovlivnit suchozemskou vegetaci, biologickou rozmanitost, ekosystémy, produkci plodin a korálové útesy.

V otevřeném dopise zveřejněném v lednu loňského roku vyzvala skupina vědců a akademiků k uzavření mezinárodní dohody o nepoužívání slunečního inženýrství s tím, že taková dohoda „zabrání další normalizaci a rozvoji riskantního a málo pochopeného souboru technologií, které se snaží záměrně řídit příchozí sluneční světlo v měřítku planety“. Varovali i před jeho vojenským zneužitím.

Mezi signatáři jsou Frank Biermann z nizozemského Institutu pro udržitelný rozvoj Copernicus, Melissa Leachová z Institutu rozvojových studií na univerzitě v Sussexu ve Velké Británii a David Schlosberg z australské University of Sydney.

„Solární geoinženýrství není nezbytné. V současném kontextu není ani žádoucí, etické nebo politicky zvládnutelné. Vzhledem k tomu, že normalizace výzkumu solárního geoinženýrství postupuje rychlým tempem, je třeba vyslat silný politický signál k zablokování těchto technologií. A toto poselství musí přijít brzy.“

Metody MSZ a implementace

Dokument Bílého domu podrobně popisuje několik metod zavádění iniciativ MSZ. Jednou z metod je injektáž stratosférického aerosolu (SAI), která zahrnuje zvýšení množství aerosolů ve stratosféře, aby odrážely sluneční paprsky od Země. Tento efekt se podobá tomu, k čemu dochází při sopečných erupcích, po nichž následuje ochlazení planety.

Další metodou je zjasňování mořských mraků, jehož účelem je odrážet sluneční světlo zpět.

I když Bílý dům dokument zveřejnil, v doprovodném prohlášení z 30. června uvedl, že zpráva „nenaznačuje změnu politiky nebo činnosti administrativy Bidena a Harrisové“.

Naopak, „tato zpráva naplňuje pověření Kongresu a v současné době se neplánuje vytvoření komplexního výzkumného programu zaměřeného na modifikaci slunečního záření“.

Zprávu vydal Úřad Bílého domu pro vědeckou a technologickou politiku v reakci na pověření Kongresu obsažené v zákoně Consolidated Appropriations Act 2022, který se týká MSZ.

Snahy o zavedení geoinženýrství slunečního záření již probíhají. V loňském roce vypustil startup s názvem Make Sunsets meteorologické balony schopné vypouštět do zemské atmosféry reflexní částice síry, což by teoreticky mělo potenciálně ochlazovat planetu.

V rozhovoru pro MIT Technology Review generální ředitel společnosti Make Sunsets Luke Iseman uvedl, že očekává, že za to, co společnost dělá, bude označován za „bondovského padoucha“, ale trvá na tom, že změna klimatu je hrozbou.

Před bezmyšlenkovitým zaváděním solárních geoinženýrských projektů varují i další odborníci. David Keith, přední odborník na tuto problematiku, ve svém blogu z roku 2018 vysvětlil, že „solární geoinženýrství je rozsáhlá modifikace klimatu, která má ze své podstaty globální důsledky, jež je obtížné kvantifikovat i po nasazení“.

Překlad a redakční zkrácení původní zprávy americké redakce: Juraj Skovajsa