V Evropě se spotřeba antidepresiv za posledních 20 let více než zdvojnásobila. V roce 2020 se do první desítky spotřebitelů propracovala také Česká republika, v níž se od roku 2000 zvýšilo užívání antidepresiv o neuvěřitelných 577 %. Statistiku zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

V 18 zkoumaných evropských zemích se spotřeba antidepresiv zvýšila o 147 % a podle stránky Euronews.com nejvyšší nárůst zaznamenala Česká republika, a to o zmiňovaných 577 %.

V Portugalsku podle stejné statistiky vzrostla spotřeba antidepresiv o 304 %, ve Spojeném království o 256 %, ve Španělsku o 208 % a v Německu o 200 %.

Zatímco trh s antidepresivy a jejich výrobci zažívají vzestup výdělků, mentální zdraví v evropské populaci, zdá se, chřadne, nebo se pouze zvyšuje počet případů, kdy se při mentálních obtížích lidé uchylují k užívání antidepresiv.

Podle některých průzkumů přispěla ke zhoršení psychiky epidemie wuhanského koronaviru, a to zejména atmosféra, která kolem šíření viru vznikla ve společnosti. Negativně přispěly také lockdowny a řada vládních „opatření“, které prohloubily deprese obzvláště u mladší generace.

Zatímco někteří sázejí na dlouhodobé budování psychického zdraví vyváženým životním stylem – stravou, cvičením a dobrými mezilidskými vztahy, jiní se částečně uchylují k užívání alkoholu a drog, které jsou však značně problémové při pracovním nasazení.

Při velkém psychickém pracovním vytížení, kdy není možné užívat drogy, které by měly vliv na pozornost nebo pracovní výkon, se dle zkušeností z praxe zejména lidé pracující v kancelářích uchylují k užívání antidepresiv, které jim umožní pracovat a zároveň snižovat psychické napětí.

Antidepresiva jsou však finančně nákladná a mají vedlejší účinky.

Paradoxní je, že například zpráva World Happiness Report, která vychází z údajů průzkumu Gallup, zmiňuje Island jako druhou nejšťastnější zemi na světě, a zároveň se Island dnes podle zprávy OECD stal „zemí s nejvyšší spotřebou antidepresiv v Evropě“.

Níže nabízíme v souvisejících článcích několik tipů, jak si budovat dobré duševní zdraví a spolu s tím i dobrou imunitu. Přejeme hodně zdraví.