Jaroslav Pešta

5. 1. 2024

Komentář

Vidíme to z ledových jader, když vrtáme do ledu. Máme chemické otisky, které nám ukazují, jaká byla teplota. A máme zachycené malé množství vzduchu. Můžeme dokázat, že když došlo k přirozenému oteplení, zhruba 650 až 6000 let poté došlo k nárůstu oxidu uhličitého. Není to oxid uhličitý, který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně,” míní australský profesor Ian Plimer.

Akvizicí Twitteru za strany Elona Muska se začaly ve veřejném prostory objevovat informace, které byly dříve filtrovány algoritmy na sociálních sítích. Jedním z takových hlasů, jenž se stal na Muskově platformě X virálním, patří renomovanému australskému profesorovi geologie Ianu Plimerovi.

Ian Plimer. (The Sydney Institute)

Celý život strávil zkoumáním hornin a sedimentů, a proto své názory neopírá o předpoklady, ale o fakta. Profesor Plimer je autorem 12 knih, více než 150 výzkumných prací a je editorem Encyklopedie geologie. Nerost plimerit nese jeho jméno.

V češtině mu zatím vyšla kniha „Konec poplašných zpráv o modré planetě”. Jeho tvrzení v otázce klimatu staví politiku EU na hlavu.

Pojďme se nyní podívat na to, co Ian Plimer vlastně říká, než bude odejit do internetového gulagu.

Vliv CO2 na oteplování: Záměna příčiny a následku

„Nemám názory, ale prokazatelná fakta. Tato fakta jsou potvrzená a opakovatelná. Nikdo dosud nedokázal, že lidské emise oxidu uhličitého způsobují globální oteplování,” vysvětluje na úvod profesor Plimer a dodává, že v otázce změny klimatu dochází k záměně příčiny a následku.

Vyšší koncentrace CO2 v atmosféře není podle Plimera příčinou oteplování, ale jeho následkem. „Tento jev je znám více než dvě stě let z chemie a známe ho všichni – když necháme zteplat pivo nebo šampaňské, můžeme pozorovat, jak bublinky bublají. Jde o takzvanou inverzní rozpustnost oxidu uhličitého. Vidíme to z ledových jader, když vrtáme do ledu. Máme chemické otisky, které nám ukazují, jaká byla teplota. A máme zachycené malé množství vzduchu. Můžeme dokázat, že když došlo k přirozenému oteplení, zhruba 650 až 6000 let poté došlo k nárůstu oxidu uhličitého. Není to oxid uhličitý, který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně,” shrnuje profesor Plimer.

Britská vědecká Královská společnost zveřejnila výsledky analýzy, z níž rovněž vyplývá, že teplota Země začala stoupat ještě před zvýšením koncentrace CO2 v atmosféře a že to je příčina nárůstu CO2, a ne naopak, jak naznačují klimatické modely.

„Všechny důkazy z analýzy naznačují jednosměrný, potenciálně kauzální vztah mezi teplotou jako příčinou a CO2 jako následkem,“ uvádí analýza. Vědci jsou přesvědčeni, že změnu klimatu nelze připsat pouze lidskému faktoru. Takový koncept navíc nevysvětluje 4,5 miliardy let klimatických změn. Autoři poznamenávají, že přirozené změny CO2 způsobené rostoucími teplotami jsou třikrát větší než 4 % (emisí CO2) produkované lidmi.

Ve světle těchto zjištění bude jediným výsledkem politickými představiteli řízené deindustrializace Evropy, téměř nulový vliv na klima a přesunutí průmyslu do Číny a dalších zemí, kde komíny budou kouřit o to více a ještě k tomu méně ekologicky.

Nemluvě o tom, že odevzdáváme klíče od naší prosperity režimu Komunistické strany Číny. Nebude to poprvé, kdy se centrálně řízený socialistický projekt (nyní green deal) mine účinkem a jediným skutečně měřitelným výsledkem bude zchudnutí obyvatel.

Nejvíce CO2 v atmosféře bylo během doby ledové…

„Šest ze šesti velkých dob ledových začalo v době, když jsme měli v atmosféře více oxidu uhličitého než nyní. Obsah oxidu uhličitého v atmosféře se změnil z více než 20 % na současnou úroveň 0,04%, což je v geologickém čase opravdu málo (500x méně). Kdybychom ho snížili na polovinu, veškerý rostlinný a živočišný život by zemřel,“ uvádí profesor Pilmer na platformě X.

Otázka, zda se planeta otepluje, nebo ne, závisí zcela na tom, kdy provádíme měření. „Posledních 4000 let se ochlazujeme. Pokud vám lidé řeknou, že se otepluje, zeptejte se jich, kdy začali měřit. Podíváme-li se na posledních 38 let, nedošlo k žádné změně teploty. Když se podíváte na posledních 150 let, měli jsme tři období oteplování a tři období ochlazování s celkovým oteplením 0,6 stupnů Celsia. Teplota stoupla proto, že jsme vyšli z malé doby ledové. Myslíte si, že se bude oteplovat nebo ochlazovat po době ledové? Samozřejmě, že se začne oteplovat. Pokud vezmete měření ze středověkého oteplování, od té doby jsme se ochladili asi o pět stupňů. Když vezmete měření z římského oteplování, ochladili jsme se asi o pět stupňů,“ uvádí Pilmer.

„Vybudovali jsme celé toto impérium na něčem, co nelze dokázat. Ve skutečnosti můžete dokázat pravý opak. Celý ten nápad s globálním oteplováním vyvolaným člověkem nemá nic společného s životním prostředím, píše Pilmer a přičítá prosazování teorie katastrofy způsobené globálním oteplováním spíše postranním politickým a byznysovým úmyslům určitých jedinců, kteří teorii využívají k vlastním cílům, nehledě na to, zda stojí na vědeckých základech nebo ne.

Skutečné důvody změny klimatu

Profesor Plimer v rozhovoru pro australský Spectator objasňuje, co podle něho stojí za změnami klimatu:V měřítku desítek milionů let nebo více je zemské klima řízeno deskovou tektonikou. V měřítku stovek tisíc let je zemské klima řízeno orbitálními cykly, které přibližují nebo vzdalují Zemi od Slunce. V měřítku tisíců let až desetiletí je zemské klima řízeno změnami energie vyzařované ze Slunce.”

„Žádné oteplování v minulosti nebylo způsobeno nárůstem oxidu uhličitého v atmosféře. Žádné ochlazení v minulosti nebylo způsobeno poklesem atmosférického oxidu uhličitého. Šest ze šesti posledních dob ledových bylo zahájeno v době, kdy byl atmosférický oxid uhličitý na Zemi mnohem vyšší než v současnosti. Ke zvýšení teploty atmosféry dochází dříve, než se zvýší obsah oxidu uhličitého v atmosféře.”

Politika uhlíkové neutrality – Net Zero

(deeangelo60141735 / Envato)

Mnoho států nyní zavádí politiku uhlíkové neutrality (net zero), aby omezily emise CO2 do roku 2050. Profesor Plimer kritizoval krok Irska, státu, kde přikročili k porážce 200 000 kusů dobytka ve snaze splnit klimatické cíle snižování CO2 a uvedl, že v případě snah o dosažení „uhlíkové neutrality“ se jedná o další zavádějící slogan, jelikož jsme již nyní v oblasti emisí na nule.

„Můžeme spočítat počet stromů pomocí satelitů a udělali jsme to na celé planetě. Můžeme změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolňuje spalováním uhlí a zpracováním ropy. Lze změřit, kolik oxidu uhličitého se uvolní tavením, protože víme, kolik tun kovu se vyprodukuje. A zjistili jsme, že planeta je již na čisté nule. Vegetace pohlcuje více oxidu uhličitého, než lidé vyprodukují, takže jsme již na čisté nule. To vytváří vědecký problém – odkud pochází přebytečný oxid uhličitý? Pochází z oceánů. Zhruba 3 % všech emisí CO2 na planetě Zemi pochází od lidí. Zbytek pochází z oceánů, část z dýchání savců a část pochází ze sopek,” uvádí profesor Pilmer.

Konkrétněji: „Podíl CO2 v atmosféře představuje pouze 0,04% a z toho se člověk podílí pouze třemi procenty (reálně tedy cca 0,0012% a z toho je podíl Evropy pouze osm procent, reálně tedy 0,000096%…). Zbylých 97% CO2 pochází z oceánů, sopečné činnosti a podobně. Abychom mohli prokázat, že 3% CO2 pocházejícího z lidské činnosti mění klima, museli bychom rovněž prokázat, že těch 97% CO2 z nelidské činnosti klima nemění. Konec hry! Máme co do činění se lží,” poukazuje Plimer na slabá místa teorie o globálním oteplování způsobeného lidskou produkcí CO2.

Podíváme-li se na tato čísla, nemůžeme se ubránit dojmu, že západní „elity” likvidují místní ekonomiky a uvádějí obyvatele Evropy do chudoby ve jménu boje s naprostou chimérou – globálním oteplováním.

Nejde jen o likvidaci průmyslu. Emisních povolenky šroubují ceny energií nahoru, což se promítá do navýšení cen veškerého zboží a služeb a podporuje růst inflace, která zase požírá lidem úspory. S rostoucí inflací rovněž souvisí navýšení úrokových sazeb u hypoték.

Ceny klasických aut se spalovacími motory mají stoupnout, jelikož budou dotovat ceny elektromobilů. Jsme svědky bezprecedentního zchudnutí obyvatel kdysi vyspělého Západu. Aby toho nebylo málo, předsedkyně Evropské komise Leyenová požaduje investovat do takzvané zelené transformace nikoli miliardy, ale biliony euro z kapes daňových poplatníků.

Neexistuje vědecký konsensus ohledně globálního oteplování

Ekonomka Markéta Šichtařová k tématu globálního oteplování uvádí, že „Green Deal není nástrojem na zastavení klimatických změn, ale na ničení průmyslu. A nejenom průmyslu, ale i zemědělství, tedy civilizačních výdobytků. Je to nástroj, který potenciálně může vést k ekonomickému úpadku. Může vést k hladovění a do budoucna může být stejně nebezpečný jako byl třeba komunismus.”

Ve videu na Facebooku Šichtařová rovněž upozornila na fakt, že nemůže existovat žádný vědecký konsensus ohledně globálního oteplování a klimatické krize, jelikož více než 1600 vědců podepsalo Světovou klimatickou deklaraci, ve níž uvádějí, že žádná klimatická nouze neexistuje. Mezi signatáři pochopitelně nechybí ani jméno Iana Plimera.

Čtyři hlavní materiály pro život

„Celý tento byznys nemá nic společného s vědou, nemá nic společného s životním prostředím a má vše společné s mocí nevolených lidí,” míní profesor Plimer a dodává, že „moderní svět potřebuje k přežití čtyři hlavní materiály. První je ocel a k výrobě oceli potřebujeme uhlí. Druhým je beton a k výrobě betonu potřebujeme hodně energie na výrobu cementu. Pálíme vápenec a břidlici, abychom vyrobili cement a zahříváme ho plynem, což uvolňuje oxid uhličitý do atmosféry, stejně jako při výrobě oceli.”

„Třetí hlavní složkou moderní civilizace jsou hnojiva, jež vyrábíme ze směsi plynu a vzduchu, což opět uvolňuje trochu oxidu uhličitého do atmosféry. Výsledkem jsou hnojiva, která nás udržují naživu. A čtvrtou hlavní složkou moderního světa jsou plasty, které se vyrábějí z fosilních paliv. Lidé si zřejmě neuvědomují, že fosilní paliva nám poskytují jídlo. Pokud bychom neměli naftu, nemohli bychom orat, osít a vyplevelit pole, nemohli bychom sklízet úrodu a vozit potraviny do měst.”

„Bez fosilních paliv bychom hladověli. Uhlí nás vytrhlo z ochromující chudoby předindustriálních časů. Poté nás znovu pozvedla ropa. Kdybychom neměli syntetická hnojiva, polovina lidí na světě by neměla jídlo,“ vysvětluje profesor Pilmer a volá po tom, aby se lidé zamysleli nad tím kam povedou slepé boje proti využívání fosilních paliv. Podle Plimera je také třeba se dívat na následky, nejenom na naivní teorie o boji proti oteplování, ale na to kam vede cesta, po níž jsme se vydali.

Podobně se vyjádřil i Patrick Moore, jeden ze zakladatelů Greenpeace: „Záznamy jasně ukazují, že svět se otepluje přibližně od roku 1700, tedy 150 let předtím, než jsme začali používat fosilní paliva. Moore označil démonizaci CO2 za „naprosto směšnou“. Dodal, že CO2 je základem veškerého života na Zemi a jeho koncentrace v atmosféře je dnes i přes nárůst nižší, než byla po velkou většinu existence života…Jejich kampaně (levicových aktivistů) proti fosilním palivům, jaderné energii, CO2, plastům atd. jsou zavádějící a mají lidi přimět k tomu, aby si mysleli, že svět skončí, pokud neochromíme naši civilizaci a nezničíme naši ekonomiku.”

Věděli jste například o tom, že velcí producenti zeleniny pumpují CO2 do skleníků, aby měli lepší úrodu? Pravděpodobně jste o tom neslyšeli, jelikož se to nehodí do současného „konsenzu” o globálním oteplování, a proto se o tom nepíše.

Závěrem

Ať už s názory profesora Plimera souhlasíte nebo ne, asi se shodneme na tom, že o politických rozhodnutích v otázce změny klimatu, jež mohou potenciálně uvrhnout Evropu a celý vyspělý Západ do chudoby, by měla probíhat veřejná diskuse.

Místo toho jsme však svědky snah Evropské komise umlčet jakékoliv kritické názory. Pokud vám není budoucnost Evropy a České republiky lhostejná, to nejmenší, co pro to můžete udělat, je jít v červnu k volbám do Evropského parlamentu.

Přeložil a okomentoval Jaroslav Pešta

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka
Ministerstvo zdravotnictví skartuje dokumenty ke kauze Metacrill, říká advokátka

Na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který povolil k užívání látku METACRILL jako estetického implantátu, se chystá žaloba. Pacienti hlásí poškození zdraví. Ministerstvo skartuje související dokumenty...

Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO
Koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí Knotek z ANO

Europoslanec Knotek obvinil ministra zemědělství, že tahá české farmáře za nos, a vládní koalici z toho, že instruovala své poslance v Evropském parlamentu, aby nepodpořili zavedení cel na ukrajinské zboží.

Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň
Termín eurovoleb v ČR byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, oficiálně tím začala kampaň

Termín voleb do Evropského parlamentu, které se v Česku budou konat 7. a 8. června, byl v úterý vyhlášen ve Sbírce zákonů. Oficiálně tím začala volební kampaň s povinnostmi pro kandidující strany a uskupení.

Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura
Z eurokandidátky Spolu odstoupil na žádost ODS a TOP 09 lidovec Hayato Okamura

Kandidátka Spolu do červnových evropských voleb není opět kompletní. Kvůli dohodě mezi ODS, lidovci a TOP 09, že nebudou na zadních místech výrazné osobnosti, odstoupil od kandidatury poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura.

V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu
V Paříží byla z vlaku ukradena taška s bezpečnostními plány pro olympiádu

Z vlaku na pařížském nádraží Gare du Nord bylo ukradeno zavazadlo s počítačem a dvěma USB disky s bezpečnostními plány policie pro letní olympijské hry, které se letos budou konat ve francouzské metropoli.