Reinhard Werner

16. 5. 2024

Reforma takzvaných norem GAEC, kterou v pondělí v Bruselu přijala Rada EU, má snížit byrokracii a ulehčit zemědělcům. Pro zástupce svazů však zjednodušení nejde dostatečně daleko a ekologické lobbistické organizace se považují za opomenuté.

V pondělí 13. května zástupci členských států v Radě EU uvolnili cestu k reformě společné zemědělské politiky (SZP). Ta má zemědělcům přinést úlevy, pokud jde o environmentální předpisy. Za tímto účelem bylo změněno šest z devíti tzv. norem GAEC. Komise EU iniciovala tento balíček 15. března v reakci na protesty zemědělců. Německo se v Radě zdrželo hlasování.

Zemědělcům je umožněno obdělávat bývalou neobdělávanou půdu způsobem šetrným k životnímu prostředí

Jak uvádí Euractiv, balíček zemědělských reforem se skládá z nařízení a aktu v přenesené pravomoci, který již přijal Parlament EU. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (DZES) (neboli GAEC, pozn. překl.) je standard, který musí být splněn, aby bylo možné získat zemědělské dotace.

Jedním z hlavních bodů reformy je ukončení povinného neproduktivního využívání čtyř procent vlastní půdy. Neobdělávaná půda může být napříště obhospodařována třemi různými způsoby, aniž by byl ohrožen nárok na dotace. Jedinou podmínkou je, že se nebudou používat přípravky na ochranu rostlin.

Pokud chtějí členské státy dosáhnout většího množství úhorů, mohou si vytvořit vlastní pobídkové programy. Zemědělci nesmí utrpět žádnou ztrátu příjmů. Kromě toho mají být malé farmy o rozloze menší než deset hektarů vyňaty z kontrol a sankcí. Takové farmy obhospodařují pouze 9,6 procent veškeré zemědělské půdy v EU – ale dostávají 65 procent dotací.

Neshody ohledně nařízení o střídání plodin na národní úrovni

Jak píše Agrar heute, dochází také k uvolnění v oblasti protierozní ochrany, minimálního půdního pokryvu, střídání plodin a orby při opětovném osetí ekologicky citlivých travních porostů. V posledně jmenovaném případě opatření předpokládá zásah proti poškození travních porostů predátory nebo invazními druhy.

Členské státy mohou rovněž rozhodnout o dalších výjimkách z pravidel GAEC v případě poškození zemědělské půdy způsobeného přírodními katastrofami. Jednotlivé členské státy jsou nyní odpovědné za sladění a provádění nových rámcových ustanovení v praxi.

V Německu je na 22. května naplánováno zvláštní zasedání ministrů zemědělství jednotlivých spolkových zemí. Kontroverzní je zejména způsob, jakým má být rozvolněno nařízení o střídání plodin. Spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir chce zachovat rozmanité střídání plodin, zatímco zemské svazy zemědělců nechtějí, aby bylo povinné.

Některé výhody platí pro zemědělce i zpětně

Ustanovení balíčku mají platit minimálně do konce platnosti současného rámce SZP v roce 2027. O některé výhody budou moci zemědělci žádat dokonce zpětně od začátku roku.

Protagonisté reformy, jako je belgický ministr zemědělství David Clarinval, označují reorganizaci za „konkrétní výsledek našeho úsilí o snížení byrokracie“. Zemědělské organizace EU COPA a COGECA reagovaly na balíček pozitivně.

Nařízení však vyvolávají nespokojenost organizací zabývajících se ochranou životního prostředí. Přibližně 140 nevládních organizací v pondělním dopise označilo přístup Evropské komise za „oportunistický ústup“ od cílů Zelené dohody. Kromě toho byly opomenuty demokratické zásady.

Ekologické organizace se považují za obětní beránky

V každém případě je časový úsek mezi návrhem Evropské komise a formálním přijetím Radou na poměry EU nápadně krátký. Mnohé nasvědčuje tomu, že na pozadí protestů zemědělců a možného vysokého podílu hlasů pro krajní pravici bylo cílem balíček prosadit ještě před volbami do EU.

Marilda Dhaskaliová z BirdLife Europe hovoří o „uspěchané a špatně promyšlené kapitole reformy zemědělské politiky“. Ochrana životního prostředí je podle ní „vhodným obětním beránkem pro skutečné problémy, kterým zemědělci čelí“. V dopise nevládní organizace kritizují také skutečnost, že nebyly zohledněny problémy, jako jsou nekalé obchodní praktiky a levný dovoz ze zemí mimo EU.

Ekologické organizace nebyly jediné, které kritizovaly zmírnění předpisů týkajících se brownfieldů. Ty mají mimo jiné sloužit k ochraně krajiny, druhové ochraně a ochraně vod. Myslivecké organizace také varovaly před „postupnou ztrátou biologické rozmanitosti“.

Šéf DBV Rukwied hovoří o „prvním kroku“

Zástupci zemědělců naopak hovoří o pouhé minireformě. Také němečtí zemští ministři vidí ve snižování byrokracie příliš málo výsledků. V samotném Německu se toho událo jen málo. Spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir dosud ignoroval více než 200 návrhů na zjednodušení.

Kromě toho stále není vyhlídka na navýšení rozpočtu pro stávající ekologické předpisy na národní úrovni. Ani odpovídající požadavky na mléčné farmy s pasoucími se hospodářskými zvířaty, ani implicitní předpisy pro přestavby stodol nejsou pokryty odpovídajícími návrhy financování.

Také Joachim Rukwied, vedoucí Německého svazu zemědělců, vidí pouze „naléhavě potřebnou počáteční úlevu“. Vyzval německou vládu, aby zavedla požadavky v poměru 1 : 1. Po jmenování nové Evropské komise musí být učiněny i další kroky, které zemědělcům ulehčí.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři
Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři

24. května vyvrcholilo jedno z největších letošních cvičení Pozemních sil Armády ČR s názvem Joint Fires 2024. Kromě něj se naše armáda zapojila v květnu i do několika mezinárodních cvičení.

Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny
Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny

Spojené státy a Evropská unie (EU) vyjádřily obavy z nadměrné výrobní kapacity Číny v různých odvětvích, od oceli a hliníku až po lithiové baterie, nové energetické produkty, elektromobily a solární panely.

Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident
Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident

Tisíce lidí dnes oslavily s českým národním hokejovým týmem v Praze zisk titulu mistrů světa.