Čínská ekonomika a její role v globálním kontextu

Čínská ekonomika a její role v globálním kontextu

Bezprecedentní růst čínského hospodářství byl draze vykoupen znečištěním životního prostředí a s tím spojenými dopady na zdraví obyvatel, vzrůstající sociální nerovností či prohloubení propasti mezi venkovem a městy. Hospodářské a průmyslové centrum na východě země pro svůj ekonomický růst hojně využívá zdrojů z periferních oblastí – z Tibetu, Ujgurska a vnitřního Mongolska...