Bowen Xiao

3. 1. 2021

Prezidentské volby v USA 2020

Výbor senátu USA uspořádal 16. prosince 2020 veřejné slyšení. Zazněla na něm řada svědectví o „nesrovnalostech“ v průběhu nedávných voleb a údajných případech volebních podvodů, ke kterým došlo v některých státech USA ve prospěch prezidentského kandidáta Joea Bidena. Někteří účastníci slyšení vyjádřili znepokojení nad změnami federálních volebních zákonů, které úředníci některých států provedli na poslední chvíli a dalšími problémy, které považují za protiústavní.

Republikánští senátoři se domnívají, že k podvodům skutečně došlo, a že je pro zachování demokracie nezbytný upřímný pohled na rostoucí množství důkazů. Senátoři ospravedlnili mandát pro uspořádání slyšení tím, že mnoho Američanů má v současné době podobné obavy. Průzkum POLITICO / Morning Consult, který se uskutečnil po volbách v USA, zjistil, že 70 procent republikánů nevěří tomu, že letošní volby byly svobodné a spravedlivé. Důvěra ve volby však podle průzkumu vzrostla na straně demokratů.

Demokratičtí senátoři s pořádáním slyšení nesouhlasili a veřejně jej kritizovali. Někteří z nich prohlásili, že americký lid „už promluvil“ a republikáni „chrlí dezinformace“. Soudy podle nich stáhly mnoho žalob zpochybňujících výsledky voleb. Svědci, včetně politiků, jako je senátor Rand Paul (republikáni), však poukázali na to, že drtivá většina soudních žalob byla zamítnuta z procedurálních důvodů, nikoliv na základě kvality nebo hmotné podstaty obvinění z uskutečnění podvodu.

Senátor Ron Johnson (republikáni), předseda Senátního výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti, ve svém úvodním prohlášení uvedl, že ačkoli volitelé udělili demokratickému kandidátovi Joeovi Bidenovi 306 hlasů, „velké procento americké veřejnosti nevěří tomu, že listopadové volební výsledky jsou legitimní“.

„Skutečnost, že naše poslední dvě prezidentské volby nebyly přijaty velkým procentem americké veřejnosti jako legitimní, je vážným problémem, který ohrožuje naši republiku,“ uvedl Johnson na prvním státním slyšení, prošetřujícím záležitosti volebních podvodů.

Podle úředníků, svědků, informátorů a datových odborníků došlo během voleb v roce 2020 k určité míře podvodů a jiných nesrovnalostí, avšak míra uskutečněných podvodů je sporná.

Otázkou je, „zda mohla úroveň podvodů změnit výsledek voleb,“ uvedl Johnson.

Senátor Gary Peters (demokraté) z Výboru pro vnitřní bezpečnost uvedl, že současné právní spory týkající se volebních výsledků „podkopávají vůli lidu, zbavují voliče volebního práva a zasévají semínka nedůvěry“.

Proslovy svědků

Pensylvánský poslanec Francis X. Ryan senátorům ve svém svědectví (pdf) sdělil, že státní systém poštou zasílaných volebních lístků v letošních volbách „byl tak plný nedůsledností a nesrovnalostí, že se na spolehlivost poštovních hlasovacích lístků nelze spolehnout“.

Ryan dále poznamenal, že nařízení pensylvánského volebního tajemníka z 23. října 2020 uvedlo, že se na poštou zaslaných volebních lístcích nemusejí ověřovat podpisy, „čímž se s voliči, kteří se k volbám dostavili osobně, zacházelo odlišně než s těmi, kteří volili poštou, a odstranila se tím důležitá ochrana proti možnému volebnímu zločinu“.

Ryan také hovořil o vzorci nesrovnalostí ve státem publikovaných datech, přičemž si všiml, že v datovém souboru vydaném 4. listopadu 2020 na stránkách státního volebního úřadu (Commonwealth PA Open Data) je uvedeno, že bylo rozesláno více než 3,1 milionu hlasovacích lístků.

Ale o dva dny dříve „2. listopadu 2020 zveřejnili informaci, že bylo rozesláno pouze 2,7 milionu hlasovacích lístků,“ řekl Ryan. „Tento nesoulad, který tvoří přibližně 400 000 hlasovacích lístků mezi daty z 2. a 4. listopadu, dosud nebyl objasněn.“ Úředníci by museli během dvou dnů dokázat rozeslat 400 tisíc hlasovacích lístků na 400 tisíc adres.

Jako svědek promluvil také Jesse Binnall, jeden z právníků kampaně prezidenta Donalda Trumpa. Řekl senátnímu výboru, že „volby byly nevyhnutelně plné podvodů a naše horká linka nikdy nepřestala zvonit“.

„Více než 42 000 lidí hlasovalo několikrát,“ uvedl Binnall ve své svědecké výpovědi (pdf). „Naši odborníci dokázali to číslo určit na základě seznamu současných voličů, ve kterém porovnávali data voličů s ostatními voliči a hledali stejná jména, ​​adresy a data narození.“

„Takto se to stalo. 3. srpna 2020, po urychleném zvláštním zasedání, provedli nevadští zákonodárci drastické změny ve volebním zákoně státu. Přijali zákon známý jako AB4,“ uvedl Binnall v souvislosti se státním zákonem, který zmírnil omezení týkající se poštou zaslaných hlasovacích lístků.

Binnall uvedl, že snahy jeho výzkumného týmu v Nevadě čelily řadě překážek. Když chtěly získat důkazy pro podání soudních žalob, setkaly se s odmítnutím příslušných volebních úředníků.

Našemu týmu „nebyly poskytnuty uložené papírové hlasovací lístky, které měly zajistit transparentnost“ řekl Binnall. „V celém státě Nevada jsme se od volebních úředníků dočkali nulové transparentnosti“. Binnall v Nevadě podal žalobu na tisíce hlasovacích lístků, kterou tamní soudce zamítl 4. prosince 2020.

Další svědek, nezávislý právní zástupce Ken Starr, vypověděl, že změny volebních zákonů v Pensylvánii, které byly uskutečněné na poslední chvíli před volbami, byly porušením ústavy.

„Ústava hovoří zcela jasně, že je výsadou státních zákonodárců určit, jaká jsou tato pravidla a zákony,“ řekl Starr senátnímu Výboru pro vnitřní bezpečnost. „A to bylo v Pensylvánii, musím říci, zjevně porušeno, a možná i jinde.“

Svědek Christopher Krebs, který řídil výbor Ministerstva vnitra nazvaný Agentura pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury (CISA), prohlásil 12. listopadu 2020, že jsou „nejbezpečnější v americké historii“. Poté byl Donaldem Trumpem odvolán z funkce. Ve svém svědectví během senátního slyšení uvedl, že obvinění z manipulace se zařízením použitým při volbách jsou nepodložená, nebezpečná, „a slouží pouze ke zmatení, vyděšení a nakonec k podkopání důvěry ve volby“.

Během slyšení řekl senátor Paul, že během voleb „došlo k podvodu“ a že „volby byly v mnoha ohledech ukradeny a jediný způsob, jak to napravit, je v budoucnu posílit zákony“.

Republikánští volitelé v Pensylvánii, Georgii, Michiganu, Wisconsinu, Arizoně, Nevadě a Novém Mexiku odevzdali 14. prosince alternativní hlasy pro prezidenta Donalda Trumpa, naproti tomu certifikovaní demokratičtí volitelé ve stejných státech hlasovali pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena.

Od volebního dne prezident Trump a skupiny třetích stran podali právní výzvy týkající se výsledků voleb v šesti amerických státech (přehled vývoje soudních sporů). Žádná z těchto snah dosud nebyla u soudu úspěšná, včetně výzvy podané generálními prokurátory 20 států USA k Nejvyššího soudu. Tuto právní žalobu podal stát Texas a podpořilo ji dalších 19 republikánských generálních prokurátorů.

Na tomto článku se podílel Jack Phillips.

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil a upravil M. K.

Související články