Americký úřad pro občanství a přistěhovalectví (USCIS) v pátek oznámil, že Bidenova administrativa zahajuje mezirezortní snahu učinit z milionů přistěhovalců žijících ve Spojených státech americké občany.

Prezident Joe Biden požádal prostřednictvím exekutivního příkazu federální úřady, aby pracovaly na „uvítacích strategiích, které podporují integraci, začlenění a občanství“. Americký úřad pro občanství a imigraci v pátek oznámil plán agentury na „prolomení překážek na cestě k americkému občanství“ a podporu naturalizace* pro imigranty, kteří na ni mají nárok.

Federální kampaň bude aktivně nabírat způsobilé přistěhovalce a zruší mnohá pravidla naturalizace, která zavedla Trumpova administrativa, aby o ni mohlo požádat více lidí.

„Noví občané, posílení pravomocemi a odpovědností, které americké občanství přináší, činí náš národ lepším. Tato strategie zajistí, aby uchazeči o občanství mohli usilovat o naturalizaci prostřednictvím jasného a koordinovaného procesu,“ uvedl ministr vnitra Alejandro N. Mayorkas v tiskové zprávě s cílem „podpořit naturalizaci u všech, kteří na ni mají nárok“.

Administrativa rovněž podporuje dva legislativní návrhy demokratů: American Dream and Promise ActFarm Workforce Modernization Act, které by vytvořily cestu k občanství pro přibližně 11 milionů lidí, pokud by návrhy prošly Senátem.

V nedávném oznámení se vyzývá několik federálních institucí, včetně amerického ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, ministerstva zahraničí, ministerstva práce, ministerstva bydlení a rozvoje měst, ministerstva obrany, ministerstva spravedlnosti, ministerstva pro záležitosti veteránů, ministerstva zemědělství a správy sociálního zabezpečení, aby se staly součástí meziagenturní pracovní skupiny pro naturalizaci.

Kampaň se podle Bidenovy administrativy zaměří nejen na osoby s legálním trvalým pobytem, z nichž mnohé již ve Spojených státech pobývají řadu let, ale „osloví také lidi v dřívější fázi jejich imigračního procesu, aby se dostala k těm, kteří jednoho dne mohou získat nárok na naturalizaci“.

„USCIS je i nadále odhodlán umožnit přistěhovalcům usilovat o občanství spolu s právy a příležitostmi, které jsou s ním spojeny. … Není většího důkazu o síle Ameriky než naše ochota povzbuzovat ostatní, aby se k nám připojili jako občané USA, když společně pracujeme na budování dokonalejšího svazku,“ uvedla úřadující ředitelka USCIS Tracy Renaudová.

„Těšíme se na práci, která nás čeká při přijímání a podpoře začínajících Američanů a při jejich vybavování nástroji, které potřebují k tomu, aby byli úspěšní na své cestě za občanstvím, a nejen na ní,“ dodala Renaudová.

Kampaň USCIS bude zahrnovat celou řadu iniciativ zaměřených na přistěhovalce, komunity a vzdělávání, aby dosáhla svého cíle a oslovila miliony přistěhovalců, včetně zvyšování povědomí o občanství v rámci osvětových kampaní, úsilí na sociálních médiích, cílené oslovování občanských přistěhovaleckých organizací pracujících s nově příchozími, oslovování komunit se skupinami, jako jsou zemědělští dělníci nebo správa sociálního zabezpečení. Kampaň rozšíří osvětu na místa, jako jsou knihovny, muzea a zaměstnavatelé. Úřad dále uvedl, že přeloží materiály do více jazyků a zvýší počet školení o občanství.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


* Naturalizace je právní úkon nebo proces, kterým může osoba, která není občanem dané země, získat občanství nebo státní příslušnost této země.