Podle nedávno zveřejněné zprávy University College London může mít úbytek osobních návštěv u lékaře ve Velké Británii od začátku pandemie wuchanského koronaviru za následek 10 000 zbytečných úmrtí v důsledku rakoviny.

Výzkumníci z této univerzity uvedli, že pokles počtu naléhavých doporučení od praktických lékařů v roce 2020 ve Spojeném království vedl k přibližně 40 000 pozdním diagnózám rakoviny. Tato zpoždění v kombinaci s delší léčbou ze strany Národní zdravotní služby (NHS) v důsledku pandemie znamenají, že tisíce lidí zemřou na rakovinu „podstatně dříve“, uvádí se ve zprávě.

Studie zjistila, že více než 60 % lidí, kterých se univerzita v průzkumu dotázala, se během pandemie obává mluvit se svým praktickým lékařem o „drobných zdravotních problémech“. Před rozšířením wuchanského koronaviru se přibližně 80 % schůzek s lékaři konalo osobně, ale v červenci se uskutečnilo pouze 57 % konzultací „tváří v tvář“, uvádí zpráva.

„Bezprostředním důsledkem pandemie bylo zpoždění včasné diagnostiky. Dokonce ani před pandemií se britské výsledky nevyrovnaly těm nejlepším na světě,“ uvedl podle deníku The Telegraph spoluautor zprávy David Taylor, profesor z University College London.

„Existují důkazy, že každý měsíc zpoždění léčby může zvýšit riziko předčasného úmrtí o sedm procent,“ dodal. „Něco z toho je způsobeno tím, že se pacienti nedostavují, obávají se, že budou na obtíž svému praktickému lékaři, něco z toho je způsobeno obtížným přístupem.“

V říjnu 2020 uvedla zpráva analytické společnosti Dr. Foster, která se zabývá zdravotní péčí, že pokyny NHS, podle nichž by obyvatelé měli „zůstat doma, chránit NHS, zachránit životy“, loni odradily pacienty od vyhledání lékařské péče.

Ředitel pro strategii a analýzu společnosti Dr. Foster Tom Binstead k této zprávě loni uvedl: „Celkově analýza naznačuje, že dlouhodobé dopady pandemie budou pravděpodobně dalekosáhlé a v budoucnu může dojít k nárůstu poptávky v důsledku zmeškaných diagnóz a odložených zákroků.“

„Rakoviny, které nebyly v důsledku krize odhaleny nebo nebyly léčeny, mohou nyní vyžadovat vyšší úroveň léčby, nebo dokonce mohou být neléčitelné.“

Mluvčí NHS sdělil 21. září deníku The Telegraph a dalším zpravodajským agenturám, že během pandemie agentura upřednostňovala osoby, které vyhledaly péči kvůli rakovině.

Služby pro léčbu rakoviny jsou na „úrovni před pandemií“, zatímco poslední měsíční údaje naznačují, že „více než 200 000 osob bylo odesláno na kontroly a více než 27 000 zahájilo léčbu“, uvedl mluvčí.

Deník Epoch Times se obrátil na NHS s žádostí o komentář.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.