Kdo by netoužil po harmonii, zdraví, štěstí, lásce? My duchovně hledající mluvíme také často o propojení a o jednotě. Víme vůbec, o čem je řeč?

Na otázku, co je to harmonie, mi nejlépe odpovídá tradiční čínská medicína, když definuje, co je to zdraví.

Základem dobrého zdraví-harmonie organismu-je rovnováha mezi energiemi jin a jang. Pokud je energetická rovnováha narušena, bývá prvotní příčinou vzniku onemocnění. 

Podle tradiční čínské medicíny je svět tvořen primární substancí čchi , která má dvě složky – jin a jang. Vzájemné kombinace, vztahy, zákonitosti a nespočetné proměny mezi jinem a jangem jsou podstatou všech věcí a dějů, vesmíru, nebe i země, a není místo, kde by se nevyskytovaly. Smísením jinu a jangu vzniká pět prvků. Když se vzájemně setkává pět prvků, mohou se přeměňovat, a také vzniká samotný život. Ovlivňují vesmír, přírodu i člověka.

Výstižně vysvětlené tyto termíny jsem našla na webu Diochi.cz:

„Pět prvků je látkou (hmotou) jin-jangu, jin-jang je čchi (energií) pěti prvků; energie bez hmoty by se nemohla ustálit, hmota bez energie by se nemohla pohybovat.“

Právě teorie pěti prvků a jinu a jangu vysvětlují zákonitosti života a dávají nápovědu, jak dosáhnout a docílit harmonie.  Síly jinu a jangu a pěti prvků se vzájemně rodí, vyživují, kontrolují a ovládají, aby nakonec vytvořily jeden úžasně a dokonale fungující celek – jednotu. A když je něčeho příliš, dostane se to do nadvlády a škodí to? Pak je zapotřebí různými způsoby to, co se dostalo do nadvlády vypudit – někdy i drastickými způsoby (tělo zvrací, má horečky, průjmy…).

Naše fyzická těla si vesměs umí s různými ataky škodlivin poradit, když jim v tom nebráníme a neoslabujeme-li je znovu a znovu tím, co jim škodí.  Ale plíživě přichází něco, co může být nad naše síly, jestli zavčasu nesebereme všechny své zbytky sil. Temné a destruktivní energie toho světa se mohou dostat do absolutní nadvlády, jestli nevezmeme v rámci kontroly otěže do vlastních rukou a nepřevezme-li vládu nad svými životy. Každý z nás sám za sebe, ale zároveň ve prospěch celku.

Stejně, jak postupujeme při uzdravování těla, které postihla nemoc, můžeme postupovat i při uzdravování společnosti.

Těžiště léčby leží v podpoře a regulaci imunitního systému (sama třeba nemám možnost přímo zasáhnout, ale můžu podpořit ty, kteří na uzdravení pracují), v podpoře vitální síly a detoxikaci, ve správném vyživení organismu a v pochopení, jaké vzorce myšlení a emocionálních zátěží vedly ke vzniku dané nerovnováhy (strach a panika, kterou vyvolávají dnešní události, můžeme vyměnit za informace, které skutečně vedou k nápravě a posilnění a uzdravení společnosti – viz. můj předchozí článek Proč se to neučí ve školách?).