Rozhovor s Yuchien Yuan, violoncellistkou souboru Shen Yun Performing Arts

Když virtuoska Yuchien Yuan mluví o hudbě a violoncellu, je naplněna klidem a vděčností. Hudba je tím, co ji doprovází celý život.

„Miluji jeho zvuk – rezonující spodní tóny a ten rozsah. Je tak krásný, že mi kolegové z orchestru často říkají, samozřejmě žertem: ‚Ach, kéž bych se místo toho [mého nástroje] učil/a na violoncello‘,“ říká Yuan.

V našem moderním světě, který je tak přeplněný hlukem, vás zvuk violoncella přiměje zastavit se a poslouchat, zamýšlí se paní Yuan. „Když hraji, opravdu se do hry ponořím. Občas přijdou i chvíle, kdy jsem v depresi – ale pak hraji a mám pocit, že i když bych v životě nic neměla, pokud mám cello, mám se dobře.“

Virtuoska vnímá nejen svůj hudební talent, ale i samotnou přítomnost hudby ve svém životě jako velký dar, kterým jí obdařil Bůh. „Když hraji, mám možnost sundat si masku, masku, kterou nosím v této lidské společnosti, a ukázat, kdo jsem – své pravé já. Při hře na violoncello mohu lidem předat ryzost, laskavost a ušlechtilost. Hudba není jen práce nebo řemeslo, ale dar, o který bych se chtěla podělit s celým světem.“

„Prostřednictvím hudby mám možnost setkávat se a komunikovat s posluchači různého původu z celého světa a sdílet s nimi své pocity a svůj pohled na umění a kulturu, a také přinášet do světa trochu krásy,“ dodala virtuoska.

Tato skvělá umělkyně odehrála během několika let v orchestru umělecké společnosti Shen Yun Performing Arts mnoho představení na nejlepších světových scénách. Procestovala celý svět a vystupovala v těch nejslavnějších divadlech.

„Energie každého představení je obrovská. Všichni jsou obklopeni polem čisté energie, bez jakýchkoliv chaotických a zbloudilých myšlenek. Hektičnost a chaos každodenního života úplně zmizí. Zmizí a není tu nic než hudba,“ říká paní Yuan. „Mám pocit, že z toho vlastně mám víc já než publikum.“

Co dokáže hudba

„Umění je usilování o krásu,“ říká virtuoska. „Myslím si, že umění je velmi silný prostředek nebo médium. Je jako jazyk, díky němuž mohou lidé jasně pochopit, co jim chcete sdělit, a také dokáže vyjádřit to, co je nepopsatelné.“

„Existují věci, které nelze popsat nebo prožít prostřednictvím slov, ale umění je dokáže vyjádřit. Jako umělec se člověk musí neustále zlepšovat a zdokonalovat své dovednosti a schopnosti. Cílem je ukázat to, co nelze vyjádřit slovy,“ vysvětluje Yuan.

„Krásné věci, které jsou za hranicí všednosti – věci neviditelné a nehmotné – a podělit se o ně s ostatními v tomto složitém světě, abychom do jejich života vnesli něco, co je o něco čistší a srdečnější.“

„Kdybychom do našeho chaotického světa vnesli více krásy, čisté krásy, myslím, že by se tím povznesl i náš život – duchovní rozměr nás všech,“ míní virtuoska. „Myslím, že to je ta úžasná věc, kterou může umělec pro společnost udělat.“

Yuan vystupovala s Shen Yun ve více než 1400 představeních na pěti kontinentech. Shen Yun je světoznámým tanečně-hudebním souborem, který si dal za úkol oživit 5 000 let starou čínskou kulturu, jež byla inspirována nebesy, a která byla téměř zničena za vlády komunismu. Starověká Čína proslula jako Nebeská říše – místo, kde vedle sebe žili lidé a božské bytosti.

Úkolem virtuosky a orchestru je prostřednictvím zvuku „dokreslit“ scény na jevišti: nebeské paláce a říše, velkolepé císařské dvory slavných čínských dynastií a rozsáhlé stepi či členité krajiny.

Tradiční čínská kultura obsahuje ve své podstatě témata, jako jsou konfuciánské ctnosti laskavosti, spravedlnosti, slušnosti, moudrosti a věrnosti, a myšlenku harmonie mezi nebem, zemí a lidstvem. Je to velice hluboká kultura oplývající filozofií a literaturou. A takovou hloubku potřebuje mít i hudba Shen Yun.

Zvuk Nebeské říše

Orchestr Shen Yun se nepodobá žádnému jinému v tom smyslu, že jsou v něm trvale obsazeny tradiční čínské nástroje jako pipa (čínská loutna) a erhu (smyčcový dvoustrunný nástroj). Čínské zvuky a melodie se hladce prolínají s nástroji západního orchestru a hudebníci tak dokonale harmonizují hudbu Východu a Západu.

„Nejde jen o napodobení tónů čínských nástrojů, ale o zachycení podstaty různých čínských etnických stylů, včetně mongolského a tibetského etnika, národa Yi, Miao, Dai a dalších etnických skupin v Číně,“ vysvětluje virtuoska. „Musíte znát jejich kulturu a hudební specifika a vědět, co chce každá hudební skladba prezentovat. Nejde jen o povrchní radost, hněv, smutek, ale o zdroj těchto emocí.“

Violoncellistka uvedla jako příklad taneční číslo z roku 2019 o císaři Kchang-sim z dynastie Čching, nejdéle vládnoucím císaři v čínských dějinách, který je známý tím, že za jeho vlády panoval mír a pořádek. Díky znalosti tohoto období a života císaře virtuoska pochopila, že šlo o období prosperity a jak se asi cítily členové císařského dvora, a mohla tak tyto vnitřní vrstvy přenést do svého hudebního vyjádření.

„Po letech příprav jsem si také hodně rozšířila své znalosti z oblasti humanitních věd,“ říká paní Yuan. Podle virtuosky je to další aspekt, který jí violoncello přineslo do života a za který je vděčná.

Při poznávání historických osobností se také naučila mnoho o tom, jak žili starověcí lidé, a má pocit, že by si z toho mohla hodně vzít i moderní společnost. „Věci jako jejich morálka, duchovní hodnoty a vzájemný respekt, který v kultuře převládal. Toto a mnoho dalších věcí – to je opravdu dobré kulturní dědictví a stojí za to ho znovu objevovat.“

Překlad původního článku: J. S.


Představení Shen Yun – Praha, Brno 2022

Soubor Shen Yun Performing Arts vystoupí v brněnském Janáčkově divadle 14. a 15. května 2022 a v pražském Kongresovém centru 28. a 29. května 2022.

Vstupenky na představení můžete zakoupit zde.