Analýza zpráv

Ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus údajně přiznal jednomu z vysoce postavených evropských politiků, že virus způsobující covid-19 s největší pravděpodobností pochází z laboratoře ve Wu-chanu. Deník Daily Mail uvádí, že Tedros toto přiznání učinil s odkazem na katastrofální nehodu v laboratoři. (zdroj)

Toto odhalení přichází v návaznosti na vyšetřovací zprávu WHO (pdf), která byla zveřejněna na začátku tohoto měsíce a která dospěla k závěru, že pandemie mohla začít ve wuchanské laboratoři a že čínské úřady blokovaly přístup k důležitým údajům.

Ve stejné době prohlásil Jeffrey Sachs, vedoucí komise vědeckého časopisu Lancet pro covid-19, že je přesvědčen o tom, že pandemie začala v laboratoři a že SARS-CoV-2 byl vytvořen s pomocí americké biotechnologie, čímž naznačuje spojitost s výzkumem ve wuchanské laboratoři, na němž se podílel projekt spojený s činností doktora Anthoniho Fauciho.

Sachs své ohromující přiznání učinil minulý týden na konferenci ve Španělsku, kam ho pozval bývalý španělský premiér José Luís Zapatero. (zdroj)

Přiznání dvou nejvýznamnějších světových autorit v oblasti covidu-19, kteří jsou zároveň stoupenci establishmentu a v minulosti učinili ústupky Komunistické straně Číny (zdroj), představuje významný posun v pátrání po původu pandemie.

Počátkem roku 2020, právě když se pandemie začala rozvíjet, zveřejnil čínský whistleblower Xiao Botao článek (pdf), v němž tvrdil, že virus pochází z laboratoře ve Wu-chanu. Článek whistleblowera byl rychle stažen z internetu a vzápětí následovala snaha všemi silami „vyčistit“ a cenzurovat myšlenku úniku z laboratoře.

Klíčovou roli v této snaze o „pročištění“ hrály dvě instituce. Světová zdravotnická organizace (WHO) a uznávaný britský lékařský časopis The Lancet.

Hlavní lékařský poradce Bílého domu pro covid-19 Dr. Anthony Fauci v Národních zdravotních ústavech (NIH) v Bethesdě, stát Md., 11. února 2021. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Šéf WHO Tedros a jeho organizace se proslavili propagandou Komunistické strany Číny, včetně štědrého vychvalování čínského vůdce Si Ťin-pchinga (zdroj) a tvrzení, že virus se mezi lidmi nepřenáší (zdroj). Tedros stál také v čele úsilí „boje proti šíření fám a dezinformací“ (zdroj). Kromě toho dvě samostatná vyšetřování WHO (zdroj) agresivně odmítla teorii o úniku z laboratoře.

Časopis Lancet zase zveřejnil prohlášení, v němž zle hodnotil každého, kdo se odhodlal byť jen uvažovat o tom, že by virus mohl pocházet z laboratoře. (zdroj)

Toto prohlášení Lancetu – které bylo zveřejněno ještě předtím, než se většina Američanů dozvěděla, že se po světě šíří pandemie – podepsala řada významných představitelů v oboru virologie a udávalo tón zpravodajství korporátních médií.

Sloužila také jako varování pro ostatní vědce a vědecké publikace po celém světě, že diskuse o úniku viru z laboratoře jsou nepřípustné.

Většina virologického výzkumu v západním světě je financována prostřednictvím Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), v jehož čele stojí dr. Anthony Fauci – který se sám zasloužil o zastavení jakékoli diskuse o teorii úniku z laboratoře – a Jeremy Farrar, ředitel britského farmaceutického fondu, který sedí na grantech v hodnotě miliard dolarů a má dlouholeté vazby na šéfa čínského CDC Gao Fu. Farrar je spoluautorem prohlášení časopisu Lancet.

Šéfredaktor časopisu Lancet Richard Horton je držitelem Ceny přátelství Komunistické strany Číny. Před vypuknutím pandemie zveřejnil oslavný článek na adresu vůdce Si Ťin-pchinga a čínského režimu. Horton později vystoupil v čínské státní televizi, kde chválil čínské úřady, napadal západní vlády a prohlašoval, že tvrzení, že pandemie mohla začít v laboratoři ve Wu-chanu, jsou součástí „pandemie dezinformací“. (zdroj)

Horton také zřídil komisi, která měla prozkoumat „povahu, původ a prevenci zoonóz“. Zaměření na zoonózu – neboli přirozený původ – znamenalo, že The Lancet předem určil, k jakým závěrům má komise dojít.

Sachs byl jmenován vedoucím komise, a Peter Daszak, prezident EcoHealth Alliance, který pomáhal doktoru Faucimu přelévat peníze amerických daňových poplatníků do Wuchanského virologického institutu, se stal členem skupiny. Právě Daszakův obrovský střet zájmů a také objevení nových důkazů (pdf) poukazujících na únik viru z laboratoře vedly k tomu, že tato komise časopisu Lancet byla nakonec v září 2021 rozpuštěna.

Vnější pohled na budovu Národních zdravotních ústavů (NIH) v areálu Bethesda v Bethesdě ve státě Massachusetts 21. listopadu 2020. NIH financuje většinu biomedicínského výzkumu ve Spojených státech. (grandbrothers / Shutterstock)

Skupina však veřejně odmítla příběh o přirozeném původu až minulý týden, kdy se Sachs zúčastnil konference v Madridu, kde učinil své překvapivé přiznání:

„Dva roky jsem předsedal komisi pro Lancet, která se zabývala covidem. Jsem přesvědčen, že pochází z americké laboratorní biotechnologie, nikoliv z přírody.“

Sachsovo prohlášení je nesmírně významné nejen kvůli jeho roli předsedy komise Lancetu, ale také – a možná ještě více – kvůli jeho přiznání, že k vytvoření SARS-CoV-2 byla použita americká biotechnologie.

Již nějakou dobu víme o spolupráci mezi takzvaným kmotrem experimentů s „gain of function“ (výzkum, který měl rozšiřovat funkce viru) Ralphem Baricem z Univerzity v Severní Karolíně a ředitelkou Wuchanského virologického institutu Š’ Čeng-li. Ve skutečnosti to bylo právě odhalení této spolupráce v článku v časopise Science z 31. ledna 2020, které vedlo Fauciho tým k tomu, aby se snažil zakrýt zapojení NIAID do výzkumu laboratoře vedené Š’ Čeng-li a jejího financování.

Spolupráce Ralpha Barica a Š’ Čeng-li sahá až do roku 2015, kdy vytvořili modifikovaný koronavirus, který byl nejen jedinečným způsobem schopen přichytit se na lidské buňky, ale také se dokázal účinně replikovat v lidských plicích. Ačkoli jimi vytvořený virus nebyl SARS-CoV-2, měl vlastnosti, které jsme později našli u SARS-CoV-2.

Jejich spolupráce prokázala, že Š’ Čeng-li získala technické know-how k provádění takových experimentů, které mohly vyústit v covid-19. Ralph Baric také poslal do wuchanské laboratoře transgenní myši s lidskými plicními receptory. Humanizované myši napodobují lidskou plicní tkáň a slouží jako experimentální náhrada člověka. Používají se k testování, zda se nově vytvořené viry mohou replikovat a rychle šířit mezi lidmi.

Od nakažených laboratorních myší k nakaženým pracovníkům laboratoře není velký skok. Je to ještě zřejmější, když si uvědomíme, že laboratoř ve Wu-chanu prováděla výzkum koronavirů v podmínkách druhé úrovně biologické bezpečnosti, což i Baric uznal jako nebezpečné a uvedl, že je zde mnohem menší dohled a že k laboratorním infekcím dochází mnohem častěji na druhé úrovni biologické bezpečnosti než na vyšších úrovních.

Po vypuknutí pandemie čínské úřady nařídily svým laboratořím, aby práci s koronaviry přesunuly do laboratoří třetí úrovně biologické bezpečnosti.

Letecký pohled na laboratoř P4 ve Wuchanském virologickém institutu ve Wu-chanu v centrální čínské provincii Chu-pej 17. dubna 2020. (Hector Retamal / AFP via Getty Images)

Ani to však nemusí být dostatečnou ochranou před biologickou havárií. Koncem loňského roku se na Tchaj-wanu nakazil pracovník laboratoře covidem-19 při manipulaci s infikovanými laboratorními zvířaty v laboratoři třetí úrovně biologické bezpečnosti.

Abychom podtrhli, jak významný je náhlý posun Jeffreyho Sachse, vedoucího komise vědeckého časopisu Lancet pro covid-19, uveďme, že je také spoluautorem článku v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, v němž vyzývá k nezávislému prošetření informací, které mají americké instituce a které by odhalily původ pandemie.

Je sice pravda, že čínské úřady zatajují zásadní údaje z wuchanské laboratoře, stejně jako údaje o prvních pacientech, ale mnoho odpovědí na otázku původu pandemie mají ve Spojených státech organizace jako Fauciho NIH a NIAID, agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty Pentagonu, Daszakova EcoHealth Alliance a Baricova laboratoř, která poskytla wuchanské laboratoři biotechnologie.

Sachsova pozorování dále zdůrazňují význam velmi neobvyklého místa štěpení furinu, což je část viru SARS-CoV-2, která jej činí tak virulentním. Od počátku pandemie je známo, že SARS-CoV-2 je jediným koronavirem svého druhu, který má štěpné místo furinu. Sachs však nyní jde ještě dál a poukazuje na to, že kritická sekvence aminokyselin vložených do štěpného místa furinu viru SARS-CoV-2 je shodná s tou, která se vyskytuje v lidském těle, což silně naznačuje, že byla do viru podobného SARS vložena záměrně. (zdroj)

Nakonec Sachs také nastoluje otázku dohody o partnerství z roku 2018 mezi Wuchanským virologickým ústavem, Daszakovou společností EcoHealth a Baricem, jejímž konkrétním cílem bylo vložit takováto furinová štěpná místa do virů podobných SARS.

Tvrzení, že netopýří virus prošel celou Čínou ze vzdálených hor až do Wu-chanu, aniž by zanechal jakékoliv stopy, jen aby náhle vypukl na prahu laboratoře, o níž se vědělo, že vytváří viry podobné tomu, jenž způsobuje covid, vždy napínalo důvěryhodnost. Sachs a Tedros zřejmě dospěli ke stejnému závěru.

Skutečnost, že obě instituce, které stojí v centru snah o agresivní prosazování příběhu o přirozeném původu viru, nyní změnily kurz, dodá značný impuls k tomu, aby se konečně přišlo na kloub tomu, co se v laboratoři ve Wu-chanu skutečně stalo. Je to také – velmi opožděně – ospravedlnění Siao Po-tchaa, který se s velkým osobním rizikem pokusil světu sdělit, odkud virus pochází.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.