V posledních několika letech se na nás snesla pohroma. Ne, ne ten „konkrétní“ mor – spíše mor strachu. Stal se skutečnou epidemií.

Zdá se, že ať se obrátíte kamkoli, všude vás nabádají, abyste se drželi svého strachu. Vždyť nebezpečí číhá hned za rohem, odborníci bijí na poplach a hrozí katastrofa.

Ačkoli není pochyb o tom, že žijeme v bouřlivé a významné době, je stálý stav strachu skutečně tím nejlepším způsobem, jak to všechno zvládnout?

Samozřejmě lze říci, že strach je někdy užitečný. Než přejdete ulici, pečlivě se rozhlédnete na obě strany, protože se bojíte, že vás srazí auto. Pokud váš dům hoří, strach vás může pohánět k rychlému a rozhodnému jednání pro dobro své i svého okolí.

Když se strach stane všudypřítomným a chronickým prvkem ve vašem životě – když určuje váš stav mysli, náladu, vaše rozhodnutí a celkový pohled na život – prokazuje to strašlivou službu nejenom vám, ale i lidem, které máte rádi, vaší komunitě a pravděpodobně i celé společnosti.

Strach nám brání v jasném a racionálním myšlení. Strach nám brání být klidní. Vede k hloupým rozhodnutím, přehnaným reakcím a ochromení. Strach se může snadno stát návykem. Je to pro vnější faktory jedna z nejsnáze manipulovatelných emocí. A strach je také nakažlivý.

Pokud se na chvíli zastavíte a zhodnotíte, jakou roli ve vašem životě právě teď hraje strach, možná budete překvapeni.

Zkuste si upřímně odpovědět na následující otázky: Bráníte sami době v činnosti, protože byste mohli selhat nebo udělat průšvih? Zdržujete se v rozhodování, protože je výsledek nejistý? Bojíte se ztráty majetku, zdraví, vztahů nebo ztráty vlastního prospěchu? Děláte si starosti s tím, co si o vás myslí ostatní? Zamlčujete pravdu ve prospěch toho, abyste se zalíbili druhým? Vyhýbáte se obtížným rozhovorům? Ztrácíte nervy? Odkládáte plnění povinností a úkolů na pozdější dobu? Díváte se příliš často na televizi a trávíte příliš mnoho času procházením telefonu? Vyhýbáte se odpovědnosti?

Jestliže na některou z těchto otázek odpovíte kladně nebo pokud vidíte další způsoby, jak v sobě skrýváte strach, je to dobrá zpráva. Pokud si ho přiznáte a objevíte ho, můžete se ho začít zbavovat.

Všimněte si svého strachu

Problém, který nedokážete identifikovat, nemůžete zvládnout. Upřímná sebereflexe je mocný nástroj. Nyní je více než kdy jindy prospěšné rozpoznat, kdy se držíte strachu a jaký má vliv na váš život.

Abyste z takové introspekce vytěžili co nejvíce, sepište si všechny způsoby, v nichž vidíte, že vás strach ovlivňuje. Vraťte se k nim a přidejte další, kdykoli vás to bude inspirovat. Nesmírně tím zvýšíte své sebeuvědomění.

Nedržte se ho

Jakmile začnete rozpoznávat svůj strach, můžete ho odmítnout, odložit a nechat ho jít. Je to opravdu tak jednoduché? Ne, ale už jeho identifikace byla tou nejtěžší částí. Teď, když se strach objeví – když zjistíte, že se něčemu vyhýbáte, něco odmítáte, sabotujete svojí vlastní činnost nebo se přímo bojíte – zastavte se. Uvědomte si, co to je. Pokud vám nehrozí skutečné nebezpečí, odmítněte to. Jste silnější a statečnější, než si připouštíte. Nemusíte se tolik bát. Odstrčte ho.

Kontrolujte, co si pouštíte do mysli

Denně jsme bombardováni informacemi. Co si pouštíte do své mysli? Většina dnešních mediálních sdělení je zaměřena na vyvolávání strachu. Stejně jako zvažujete, jaké potraviny jíte, zvažte i to, jaké informace přijímáte a jaký mají dopad na vaši pohodu.

Zpomalte

Většina z nás žije velmi rušným životem. Zběsilé tempo, kterým se každodenně řídíme, může zvyšovat strach. Ve skutečnosti můžeme stav „zaneprázdněnosti“ dokonce využívat jako taktiku vyhýbání se čemukoliv.

Zkuste zpomalit. Místo toho, abyste spěchali při telefonování, skládání prádla nebo přípravě večeře, zpomalte a užijte si to. Soustřeďte se na jednu věc, kterou děláte. Věnujte jí plnou pozornost. Zbavte se veškerého strachu, který s ní máte spojený.

Strach z telefonních hovorů? Možná se bojíte, že někoho zklamete nebo že vás někdo bude soudit. Strach z praní prádla? Možná se bojíte, že nemáte dost času nebo že neodvádíte dobrou práci. Strach z přípravy večeře? Možná se bojíte, že nemáte dostatek potravin nebo že vaší rodině nebude chutnat to, co uvaříte.

Zpomalte a vnímejte dobro a krásu ve všem, co každý den děláte – dokonce i ve zdánlivě všedních úkolech. Brzy proměníte strach a obavy v radost.

Meditujte

Meditace je cvičení, které vám pomůže vyčistit mysl a zklidnit srdce. V dnešní moderní době je klid podceňován. Snažte se o klid a uvidíte, zda se váš strach nezačne rozptylovat.

Mějte víru

V podstatě většina našeho strachu pramení z touhy ovládat okolnosti a svůj osud. Víra ve vyšší moc nás tohoto břemene do značné míry zbavuje. Když si uvědomíte, že můžete dělat jen to nejlepší, co umíte, a žít co nejctnostněji a spravovat život, který vám byl dán, podle svých nejlepších schopností, ustoupí strach do pozadí. Pokud se potýkáte se strachem, posilujte svou víru.

Riskujte

Vyzkoušejte si, jak se vám daří, a riskněte to. Pro začátek nemusí být riziko nijak velké. Oslovte přítele, se kterým jste ztratili kontakt. Objednejte si kempování, i když si nejste jisti, zda ho zvládnete. Splňte úkol na seznamu úkolů, kterým jste se vyhýbali. Ukažte se. Postavte se svým obavám. Zpočátku dělejte malé krůčky, zaznamenávejte své pokroky a pokračujte v růstu.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M.