Americká federální Agentura pro ochranu kybernetické bezpečnosti a infrastruktury (CISA) se podle předběžné zprávy sněmovního justičního výboru a podvýboru pro vyšetřování zneužití moci federální vládou snažila zakrýt své nezákonné cenzurní praktiky.

V pondělí zveřejněná zpráva vrhá světlo na znepokojivé propojení mezi CISA, velkými technologickými společnostmi a třetími stranami financovanými vládou za účelem cenzury. CISA spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Dokumenty uvedené ve 36stránkové zprávě ukazují, že CISA se také snažila své „zjevně protiústavní aktivity“ před veřejností utajit.

„CISA není orgánem pro vymáhání práva a není oprávněna jednat jako zpravodajská agentura. V praxi se však právě takto CISA chová, když si přisvojuje pravomoc sledovat Američany na sociálních sítích,“ uvádí se ve zprávě.

„CISA rozšířila své protiústavní praktiky tím, že vytvořila propracovaný aparát pro cenzuru na sociálních médiích zahrnující několik organizací, aby usnadnila cenzuru politických projevů Američanů jak přímo, tak zprostředkovaně.“

Jako na obzvláště znepokojivé praktiky ukazuje zpráva na úvahy CISA o zřízení týmu „rychlé reakce“ proti dezinformacím a přemístění cenzurních operací na třetí strany – neziskové organizace – aby se zabránilo negativnímu vnímání agentury a jejího záměru, čímž by se vyhnula obvinění z vládní propagandy.

CISA zřídila podvýbor známý jako MDM, který se zaměřil na dezinformace, zavádějící informace a tzv. malinformace. Malinformací se rozumí faktické informace, které vyžadují „kontext“, aby se zajistilo, že nepovedou k tomu, co CISA považuje za „škodlivý“ narativ. Do této kategorie spadá cenzura zprávy deníku New York Post o notebooku Huntera Bidena, kterou provedl Twitter.

Podvýbor MDM tvořili odborníci na dezinformace z vládní sféry, velkých technologických společností a akademické sféry. Patřila k nim např. Kate Starbirdová, spoluzakladatelka Centra pro informovanou veřejnost Washingtonské univerzity, Vijaya Gaddeová, bývalá šéfka pro právní záležitosti Twitteru, a Suzanne Spauldingová, bývalá asistentka hlavního právního poradce CIA.

„Proxy cenzura“ a „switchboarding“

Zpráva vrhá světlo na rozsáhlou cenzurní mašinérii a případy, jak CISA outsourcovala úkoly u třetích stran, aby zpracovávaly takzvané „dezinformační zprávy“ z celé země a doručily je společnostem provozujícím sociální média během voleb v letech 2020 a 2022.

CISA například financuje neziskovou organizaci s názvem Center for Internet Security (Centrum pro internetovou bezpečnost – CIS), která provozuje Multi-State Information Sharing and Analysis Center (Multistátní centrum pro sdílení a analýzu informací – MS-ISAC) a Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center (Centrum volební infrastruktury pro sdílení a analýzu informací – EI-ISAC).

Volební úředníci po celé zemi využívali EI-ISAC jako „jediný kanál“ k zasílání údajně nepravdivého nebo zavádějícího online obsahu o volbách 2020 společnostem provozujícím sociální média.

Během voleb 2020 se CISA podílela na tom, co Brian Scully, vedoucí týmu MDM, nazval „switchboarding“. Jednalo se o proces náročný na zdroje, kdy úředníci CISA předávali údajně dezinformační zprávy společnostem sociálních médií k cenzuře.

Interní komunikace začleněná do reportu ukazuje, že úředníci CISA při několika příležitostech implicitně i explicitně přiznali, že agentura není oprávněna provádět tento druh sledování a cenzury.

„Místo toho, aby se vzdaly úvah o sledování Američanů, se Starbirdová a Gaddeová snažily najít způsob, jak obejít omezení plynoucí z prvního dodatku [ústavy USA] tím, že tuto ‚monitorovací‘ činnost přenesly z vlády na soukromé subjekty,“ uvádí se ve zprávě.

Spauldingová členy MDM varovala, že „vláda nemůže žádat externí stranu, aby dělala něco, co nemůže dělat ani zpravodajská komunita“. Další poznámky Spauldingové ukazují, že členové MDM o několik měsíců později stále spoléhání se „na třetí strany“ zvažovali.

Zakrývání stop

Poté, co se v dubnu 2022 snesla na Bidenovu administrativu silná kritika za vytvoření Rady pro řízení dezinformací, která byla v květnu 2022 rozpuštěna, vyjádřili představitelé CISA obavy z vnímání jejich práce jako „vládní propagandy“.

Z komunikace vyplývá, že představitelé MDM Spauldingová a Goeff Hale navrhli, aby byla cenzurní práce svěřena centru EI-ISAC, čímž by se z něj stal jakýsi „čistící dům pro důvěryhodné informace“. Dne 26. července 2022 vyjádřila Kim Wymanová z CISA obavy z provozování „switchboardu“ (ústředny) CISA „vzhledem k aktuální žalobě, kterou podaly Louisiana a Missouri proti CISA kvůli tomu, co vnímají jako potlačování svobody projevu“.

Dne 20. května 2022 vyjádřila Spauldingová v e-mailu adresovaném Starbirdové své obavy z rostoucí pozornosti veřejnosti a napsala: „Je jen otázkou času, než si někdo uvědomí, že existujeme, a začne se ptát na naši práci… Nejsem si jistá, zda to vydrží až do našeho veřejného zasedání v červnu.“

„Jak se operační rozsah CISA dále rozšiřoval na protiústavní území, agentura a její poradci se snažili zamést stopy a zakrýt cenzuru domácího projevu a sledování aktivit amerických občanů na sociálních sítích,“ konstatuje zpráva justičního výboru.

Deník Epoch Times se obrátil na CISA s žádostí o komentář.

Překlad a redakční úprava původní zprávy americké redakce: Juraj Skovajsa