Onemocnění covid-19 je „slizniční nemoc“. Vakcinací do svalu není možné dle poznatků vědy vytvořit „slizniční imunitu“ a zabránit šíření viru, říkají čeští experti. Očkovaným se může virus dostat na sliznici a budou potom virus šířit dál stejně jako neočkovaní, kýcháním nebo vydechováním. Ministerstvo zdravotnictví přesto naznačuje, že vakcinace ochrání před přenosem viru.

„Je třeba si uvědomit, že ta nemoc (covid-19) je slizniční, podávaná vakcína vytvoří celkové protilátky, které ale neochrání před tou slizniční infekcí, a tudíž nezabrání přenosu a šíření v populaci, to jsme nakonec viděli,“ uvedl nedávno infektolog a přednosta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. na slyšení před senátním výborem.

Výsledkem je situace, kdy je virová nálož na sliznici očkovaného člověka stejná jako virová nálož u člověka neočkovaného. Tedy očkovaní roznášejí virus dále, protože jim očkování do svalu slizniční imunitu nevytvořilo.

Navíc podle epidemiologa a vakcinologa prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. může mít nošení roušek nepříznivý vliv na sílu přirozené imunity vytvářené na sliznici, která má krátkodobější charakter.

„Je daleko lepší si posilovat přirozenou ochranu. To znamená vrstvičku hlenu v dýchacích cestách, která je čtyřiadvacetihodinovou bezplatnou rouškou pro každého a která znamená dramatické snížení virové nálože, která vstupuje přes sliznice do lidského organismu,“ uvedl profesor Beran na tiskové konferenci 4. ledna 2022.

„Chrání slizniční imunita,“ vysvětluje český profesor MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., který je mezinárodně uznávanou kapacitou imunologie. „To je to, co jednotliví odpovědní lidé nebrali celou dobu na zřetel.“

Zdravotní sestra připravuje očkování vakcínou COVID 3. října 2021. (Lisa Maree Williams/Getty Images)

„Slizniční imunitní systém je ten, který zajišťuje celou možnost rozvoje imunitní obrany, a tím pádem integrity našeho organismu, a je nezastupitelný,“ dodává profesor Thon.

Sliznice jsou v neustálém kontaktu s mikroorganismy a s potravinovými a inhalačními antigeny. Slizniční imunita funguje jako první obranná linie organismu před škodlivými antigenními strukturami a infekcí. Slizniční imunita je krátkodobější a je třeba ji častěji obnovovat – „trénovat“.

„Tato vakcína (proti covidu-19) se podává, jako kdyby měla být vakcínou proti infekci, která je systémová, jenomže tato infekce virem SARS CoV 2 je slizniční, a tato vakcína, která se podává systémově, nemůže zabránit tomu, aby byl člověk infikován na sliznicích a aby přenášel dále do populace přes sliznice, kýcháním a běžným dýcháním,“ vysvětluje profesor Thon.

Tato informace byla expertům známa již velice brzy po vypuknutí epidemie, přesto na ni nebyl brán zřetel, a jak podotýká profesor Thon. Vlády západní a střední Evropy i Severní Ameriky uváděly, že „pokud se člověk naočkuje, nebude přenášet infekci“, přestože virus, jak bylo vidět, přenášejí i očkovaní.

„Od samého začátku se jednalo o dezinformaci,“ říká profesor Thon.

Podobně hodnotí situaci také infektolog prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. „Na počátku byla taková představa, že plošné očkování povede ke vzniku kolektivní imunity,“ vysvětluje Beneš, podle něhož při tomto typu nemoci a očkování nelze očekávat, že bude dosaženo „kolektivní imunity“.

„Z mého pohledu spočívá chyba těch provakcinačních odborníků v tom, že uznávali očkování nebo uznávají doposud jako jediné řešení toho, jak člověk dosáhne nějaké ochrany,“ sdělil senátorům profesor Beneš.

„Jestliže se na začátku říkalo: ochrání vás to proti infekci, vůči tomu, abyste přenesli virus, vůči covidu-19, nebyla to pravda,“ říká profesor Beran.

Ministerstvo zdravotnictví nedávno uvedlo, že „na podzim by pak neměli vynechat očkování ani jedinci, kteří jsou v úzkém kontaktu se zranitelnými osobami, například třeba rodinní příslušníci onkologických pacientů nebo zaměstnanci v domovech pro seniory nebo jiných sociálních zařízeních“.

Požádali jsme ministerstvo 12. září 2023 o objasnění, proč by se tito uvedení jedinci měli očkovat a o vysvětlení, jaký je k tomu podle ministerstva důvod či jaký efekt u těchto očkovaných lidí (pokud se nechají očkovat) ministerstvo očekává.

Kontext, v jakém ministerstvo vakcinaci občany motivuje, naznačuje, že by ti, kteří se „nechají očkovat“ měli tímto očkováním „zajistit ochranu“ zranitelným osobám. Z výše uvedených vědeckých poznatků však není možné tohoto efektu (zamezení přenosu viru vakcinací do svalu) dosáhnout.

Ministerstvo zdravotnictví do vydání článku na dotaz nereagovalo.