Jeff Minick

29. 10. 2023

„Vědomost znamená vědět, že rajče je ovoce. Moudrost je nedávat ho do ovocného salátu.“

Tento aforismus, připisovaný britskému novináři a humoristovi Milesu Kingtonovi (1941–2008), pěkně shrnuje rozdíl mezi vědomostí a moudrostí.

Na rozdíl od znalosti je moudrost jednou ze čtyř hlavních ctností, které se získávají spíše praxí a zvykem než ze stránek učebnic nebo slov učitele.

Většina komentátorů souhlasí s tím, že na rozdíl od matematiky nebo zeměpisu nelze moudrost vyučovat ve třídě. Přesto můžeme děti k moudrosti povzbuzovat, aby u nich rostla a dařilo se jí. Kupříkladu dva z největších učitelů lidských dějin, Sokrates a Ježíš, se snažili mezi svými následovníky inspirovat hledače moudrosti – Sokrates svými otázkami a Ježíš svými podobenstvími. Blíže k naší době se američtí spisovatelé 19. století zaměřovali na stejný cíl tím, že do svých učebnic zahrnuli velkou dávku tradičních morálních učení a příběhů.

Vzhledem k často uváděnému zmatku a duševnímu strádání mezi dnešními dětmi a mládeží by jim bylo jenom k dobru, kdybychom následovali příklady těchto předků a pracovali na tom, abychom v mladých pěstovali schopnost soudnosti a moudrosti.

Zde je šest nástrojů, které jim v tom mohou pomoci:

Literatura a historie

Ezopovy bajky; povídky Lucy Montgomeryové z její knihy „Anna ze Zeleného domu“; věku uzpůsobené biografie osobností, jako jsou George Washington, Amelia Earhartová a Theodore Roosevelt; romány Jane Austenové; Shakespearovy hry. Tyto a tisíce dalších příběhů nabízejí spoustu ponaučení, které pomáhají zbystřit úsudek.

Takové knihy tvoří laboratoř lidského chování, místo, kde mladí lidé mohou v relativním bezpečí pozorovat ctnosti a neřesti, dobro i zlo. Možná si to neuvědomují, ale čtením těchto klasiků vstřebávají důležité lekce o životě a morálce a rozšiřují svou zásobu moudrosti.

Slova moudrých

Za posledních 60 let byla naše společnost svědkem rozpadu manželství a rodiny, vzestupu kultu mládí a rychlého technologického pokroku, zejména v oblasti komunikace a sociálních médií. Důsledek? Mentory našich mladých lidí jsou často jejich vrstevníci, dospívající, teenageři a mladí lidé.

Abychom tomuto katastrofálnímu trendu čelili, měli bychom povzbuzovat mladé, aby si více upevňovali vazby s rodiči, prarodiči a mentory, jako jsou učitelé, trenéři a zaměstnavatelé. Strýc, který si už něco prožil, pravděpodobně projeví mnohem více znalostí, jak žít, než „kamarád“ ze školy, který se prezentuje na sociálních sítích.

Umění zvážit následky

Jedním společným znakem moudrosti je schopnost, když se setkáte s problémem, ustoupit a zvážit vaše volby a důsledky předtím, než budete jednat. Mnoho dospělých, od některých našich politiků až po naše nejbližší sousedy, tento talent pro zvažování následků postrádá. Zůstávají uvězněni v mentalitě teenagera, pletou si třpytky se zlatem a skáčou do situací bez ohledu na následky. Svým příkladem a slovem můžeme mladé naučit, aby si dali čas a dobře si rozmysleli, než začnou jednat.

Řízená prohra

Žádný rodič nechce vidět selhání dítěte. Někteří rodiče naléhají na své náctileté děti, aby odložili telefony a učili se na zítřejší zkoušku z přírodopisu. Jiní se soucitem posilují výmluvy teenagera, že musí po pouhých dvou dnech opustit letní brigádu. Někteří dokonce volají univerzitního profesora, aby protestovali proti trojce, kterou jejich dítě dostalo u zkoušky.

Když se vždy snažíme zamést svým dětem cestičku před nimi, necháváme je špatně připravené čelit strašlivějším neúspěchům, které je jako dospělé nevyhnutelně potkají. Tím, že je chráníme před neúspěchem, snižujeme jejich získávání moudrosti. Když ti naši mladí spadnou, můžeme je zvednout, oprášit a nabídnout jim své sympatie a rady, ale měli bychom mít na paměti, že tyto malé porážky v dospívání jim dodají sílu, odolnost a bystrost překonat budoucí dospělé výzvy.

Měřítka dobrého života

Včasný výcvik ve ctnostech, jako je čestnost, laskavost, vytrvalost a odvaha, plodí moudrost. Tím, že učíme tyto charakterové přednosti naše děti a tím, že je sami zosobňujeme, pomáháme jim při namáhavém výstupu k moudrosti. Například laskavost učí porozumět druhým. Pokud se statečně postaví problémům, místo aby utekli, jednoho dne z nich budou moudří poradci v manželství nebo na pracovišti.

Pokorný duch

Tichá modlitba je vyjádřením pokory, která doprovází moudrost: „Bože, dej mi klid, abych přijal věci, které změnit nemohu, odvahu změnit věci, které změnit mohu, a moudrost, abych mezi nimi poznal rozdíl.“ Uvědomění si svých omezení je známkou moudrých a umožní nám vychutnat si klid zmíněný v modlitbě, což je další nástroj v praxi dobrého úsudku.

O mudrcích žijících na vrcholcích hor se vyprávějí příběhy a dokonce i vtipy. Hora představuje namáhavý a dokonce nebezpečný výstup. Mudrc je moudrost. Když povzbuzujeme své mladé, aby se stali hledači moudrosti již od raného věku, dáváme jim sílu na cestu k vrcholu hory.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Čtěte také:

Související témata