Jackson Elliot

8. 12. 2023

Dopis papeže Františka obsahuje pokyny pro přijímání LGBT osob v rámci církevního práva. Americký kněz očekává, že výsledkem budou „nepřehledné“ problémy pro katolíky.

V listopadovém dopise brazilskému biskupovi Josému Negrimu papež František stanovil pravidla pro angažovanost transsexuálů a LGBT v katolické církvi.

Biskup Negri položil pontifikovi několik otázek týkajících se toho, jak by církev měla reagovat na transgenderové a homosexuálně se identifikující osoby.

Podle papežova nového vyjasnění pravidel pro církev mohou být někteří „transsexuální“ katolíci pokřtěni, stát se kmotry dětí a vystupovat jako svědci při svatbách.

Přestože dopis z 3. listopadu používá v italském originále výraz „transsexuál“, v překladu do angličtiny je v jeho názvu použito slovo „transgender“, uvedl páter Brown, katolický kněz s praxí v církevním právu.

Otec Brown, který používá pseudonym, souhlasil s rozhovorem pro Epoch Times pod podmínkou anonymity, protože mu to podle jeho slov dává větší svobodu při komentování. Epoch Times si ověřily jeho postavení v církvi.

Důsledky pro konzervativce

V posledních letech církevní autority propouštěly konzervativní duchovní, kteří se otevřeně stavěli proti liberální ideologii.

Nedávno papež odvolal z funkce biskupa Josepha Stricklanda z Tyleru v Texasu. Konzervativní biskup se vyslovil proti papežovu přijímání LGBT osob do církve.

Biskup také odmítl přestat sloužit katolickou mši v latině poté, co papež nařídil její omezení. A kritizoval papežovu debatu za zavřenými dveřmi o ženách ve vedení církve.

Papež nedávno potrestal také konzervativního kardinála Raymonda Burkeho, když mu odebral právo na dotovaný vatikánský byt a plat. František řekl vysokým vatikánským úředníkům, že tento krok učinil proto, že kardinál Burke byl zdrojem „nejednoty“ v církvi.

Šestaosmdesátiletý papež má pověst obdivovatele progresivní politiky. Podepsal petice za změnu klimatu a konzervativce, kteří se staví proti jeho politickým postojům, označil za „zpátečníky“.

V listopadu papež přivítal více než 150 mužů, kteří se považují za ženy, jako své hosty na obědě ve vatikánské aule v rámci Světového dne chudých. Mnozí ze skupiny hostů, kteří se identifikovali jako transsexuálové, pracují jako prostituti.

Papež je oslovil již dříve.

Když pandemické uzavírky zastavily obchod se sexem, pozval papež František prostitutky identifikující se jako transsexuálky na svou týdenní generální audienci a nabídl jim peníze, léky, šampony a vakcíny.

Politika nastíněná v nedávném papežově dopise biskupovi představuje kroky k další podpoře LGBT komunity.

Nemění však církevní pravidla, řekl otec Brown. Místo toho papežův dopis objasňuje, jak kněží řídí své oblasti odpovědnosti v rámci stávajících církevních pravidel, vysvětlil.

„V rámci pravidel a církevního práva existují určitá pravidla, která je třeba dodržovat pro ty, kteří vykonávají nějakou funkci v církvi nebo podstupují nějakou roli, nebo dokonce pro ty, kteří přijímají svátost,“ konstatoval otec Brown. „Jsou však napsána tak, že je v nich prostor pro výklad a nejsou příliš omezující.“

Papežův dopis sděluje kněžím, že v rámci zákona, jak je nyní napsán, je prostor pro křest transsexuálů, transsexuální kmotry a transsexuální svatební svědky.

Vysvětlení se však se setkává s výhradami.

papež františek
Papež František hovoří během týdenní generální audience na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu 5. dubna 2023. (Filippo Monteforte / AFP via Getty Images)

Transsexuální katolíci mohou být pokřtěni pouze v případech, které nevyvolávají „veřejné pohoršení“, a kmotry se mohou stát pouze za „určitých podmínek“.

Homosexuálové mohou nechat pokřtít své děti, pokud existuje „odůvodněná naděje“, že budou vychovávány jako katolíci. A kmotry mohou být i páry stejného pohlaví, napsal papež, ale tyto situace je třeba „moudře zvážit“.

Papežův dopis nabízí bezvýhradnou podporu osobám s transgenderovou a homosexuální identitou, které chtějí v církvi sloužit jako svědci svátosti manželství.

V případě služby kmotrů by však osoby s transgenderovou identitou neměly mít možnost tuto roli vykonávat, „pokud by hrozilo riziko skandálu, nepatřičné legitimizace nebo dezorientace ve výchovné sféře církevního společenství“, napsal papež v dopise.

„Nejde jen o rozsáhlé, široké, bezejmenné a bezobsažné skupiny lidí. Jsou to lidé s historií, s budoucností, s duší, s tělem, s myslí a srdcem, u kterých Bůh vyžaduje, abychom se o ně nějakým způsobem starali,“ uvedl otec Brown s tím, že papežovým záměrem je podle něj „překonat to, abychom se pak skutečně starali o jednotlivce, o kterých se politicky diskutuje“.

To vysvětluje pečlivou formulaci dopisu, řekl otec Brown.

O křtu papež napsal: „Transsexuál –⁠ který navíc podstoupil hormonální léčbu a operaci změny pohlaví –⁠ může přijmout křest za stejných podmínek jako ostatní věřící, pokud nenastanou situace, kdy by hrozilo riziko vyvolání veřejného pohoršení nebo dezorientace věřících.“

Napsal: „V případě dětí nebo mladistvých s transsexuálními problémy, pokud jsou dobře připraveni a ochotni, mohou přijmout křest.“

Podle katolického katechismu znamená křest pro katolíky zasvěcení do církve a odpuštění hříchů pokřtěného.

Papežův list však svůj souhlas se křtem transsexuálů podmiňuje tím, že ani tato svátost –⁠ bez odvrácení se od hříchu –⁠ neposkytuje Boží odpuštění.

Klíčem je skutečné pokání, dodal otec Brown.

Místní rozhodnutí o transgenderismu

Znění dopisu dává rozhodovací pravomoc do rukou místních kněží, aby rozhodli, jak budou řešit otázky ve svých kongregacích, uvedl otec Brown.

Zohlednění „veřejného pohoršení“ je při rozhodování o tom, zda je vhodné udělit svátost, například křest, vzácné, zmínil. A to, zda je něco „skandál“, velmi závisí na místní kultuře.

„Co je v jedné čtvrti nebo farnosti skandální, může být v jiné farnosti zcela normální,“ podotkl. „Existuje riziko, že pokud se to bude špatně interpretovat a aplikovat, může to vést k určité relativizaci poskytování nebo udělování svátostí.“

V konzervativních místech, jako je Keňa, však kněží pravděpodobně křest transsexuálům nepovolí, protože v tamní kultuře by to mohlo způsobit „skandál“, před kterým papež ve svém dopise varoval, poznamenal otec Brown.

Otec Brown uvedl, že papež zřejmě zamýšlí tento rozdíl v politice, přestože František v minulosti odsoudil radikální genderovou ideologii.

V roce 2015 papež napsal, že muži a ženy musí přijmout způsob, jakým je Bůh stvořil jako muže a ženu.

„Jsme povoláni chránit své lidství, a to v první řadě znamená přijmout je a respektovat je tak, jak bylo stvořeno.“

papež františek
Papež František se účastní pohřební mše za emeritního papeže Benedikta XVI. na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, 5. ledna 2023. (Christopher Furlong / Getty Images)

Přesto, řekl otec Brown, pokud jde o LGBT lidi, papež „je všechny miluje a stará se o ně všechny, jak jen to jde. A nenechává je odlidštit politickou mašinérií“.

Otec Brown uvedl, že mu jeden papežův blízký přítel sdělil, že František má „hluboký zájem o transgenderismus a to, co nazval ,genderovou teorií‘“.

Objasnění způsobilosti ke kmotrovství

Pro katolíky je kmotrem dospělý, kterého rodiče křtěného dítěte vyberou, aby jim pomohl vést dítě k víře. Tyto osoby musí být katolíky, kteří v současné době vedou „život ve víře“ podle katolického církevního práva.

Papežův dopis znovu zdůrazňuje, že kmotrem může být každý, kdo žije „životem v souladu s vírou“.

Pontifik však napsal, že „případ je odlišný“ v případě dvou osob stejného pohlaví, které spolu žijí ve vztahu podobném manželství.

Dopis přesně nespecifikuje, v čem se bude situace u párů stejného pohlaví lišit. Papež v dopise uvádí, že je „nutné zvážit skutečnou hodnotu, kterou církevní společenství přikládá úkolům kmotrů a kmoter“.

Podle Katolické biskupské konference Spojených států amerických (USCCB) katolické právo říká, že homosexuální jednání je morálně špatné.

(Rob Carr / Getty Images)

Deník Epoch Times kontaktoval Vatikán, ale do doby zveřejnění článku neobdržel žádné vyjádření.

Tento článek byl původně publikován v rámci americké edice Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.