POZNÁMKA: Vědecká diskuse v této věci stále probíhá, a někdy je velice napjatá. Veřejnost si ale v každém případě zaslouží znát názory obou stran a nemělo by docházet k cenzuře nebo k blokování veřejné diskuse o této závažné problematice. Milan Kajínek, šéfredaktor Epoch Times ČR


Vynálezce vakcinační technologie messengerové RNA (mRNA), doktor Robert Malone, nedávno vyjádřil obavu nad tím, že u očkovaných lidí by mohl nastat takzvaný ADE syndrom. Navzdory počátečním ujištěním vědců, že vakcíny s velkou pravděpodobností syndrom nevyvolají. Podle Maloneho by v době, kdy účinnost vakcíny začíná slábnout, mohlo u očkovaných lidí dojít k rychlejšímu množení viru a zvýšení náchylnosti k nakažení.

Již v září 2020, kdy se vakcíny proti covidu-19 teprve testovaly, hovořili vědci v časopise Nature o tom, že je nutné sledovat reakce lidí na použité vakcíny. Zejména sledovat, zda nedochází k takzvanému protilátkově závislému zesílení, známému jako syndrom ADE. Toto nebezpečí se sleduje u každé vakcíny a vědci vždy na začátku počítají s možností jeho vzniku.

Protilátkově závislé zesílení, neboli syndrom ADE (Antibody-dependent enhancement) je jev, kdy protilátky vygenerované imunitní odpovědí dokáží rozpoznat patogen a navázat se na něj, ale nejsou schopny zabránit infekci. Tyto protilátky potom zapůsobí jako „trojský kůň“. Virus pokrytý protilátkou potom může pronikat do buněk a začít se množit, což zhorší obranyschopnost těla.

Zjednodušeně by to znamenalo, že pokud se člověk očkovaný mRNA vakcínou dostane do kontaktu s virem, proti kterému je očkován, virus se pro něho stane nakažlivějším a bude se v jeho těle rychleji rozmnožovat.

Doktor organické chemie Derek Lowe v článku v časopisu ScienceMag v únoru 2021 uvedl, že „během této pandemie máme mnoho starostí, ale nezdá se, že ADE je jednou z nich“. Těmito slovy komentoval možnost vzniku ADE syndromu u vakcín nasazených proti koronaviru SARS CoV 2.

Davidson Institute 15. února 2021 rovněž uklidňoval, že syndrom ADE prozatím nebyl pozorován u žádného pacienta, a že riziko objevení syndromu je malé.

Podle dr. Paula Offita z dětské nemocnice ve Filadelfii je jedním z hlavních důkazů, že k syndromu ADE nedojde, léčba plazmou obsahující protilátky proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Offit na začátku ledna 2021 prohlásil, že kdyby přítomnost protilátek zesilovala průběh covidu-19, onemocnění by touto plazmou nebylo možné léčit. Během léčby se podle Offita ukazovalo, že tato plazma průběh onemocnění zlepšuje.

Virus však začal nebývale rychle mutovat a začaly se tak objevovat jeho další kmeny.

V reakci na současnou situaci nedávno vystoupil doktor Robert Malone, průkopník ve vakcinační technologii messengerové RNA, který 29. července 2021 v rozhovoru pro pořad War Room vyjádřil obavu nad tím, že mRNA vakcíny na covid-19 podle současných znalostí s velkou pravděpodobností syndrom ADE skutečně vyvolávají.

„Dle mého pohledu vláda zamlžuje to, co se tu děje. Nechci znít alarmisticky, ale zdá se, že se začíná projevovat nejhorší možný scénář. A tím je, že vakcína ve slábnoucí fázi způsobuje, že virus se množí efektivněji než bez vakcíny, což je definice protilátkově závislého zesílení [ADE],“ řekl Malone.

Slábnoucí fáze je doba, kdy vakcína přestává u očkovaného člověka účinkovat. Malone řekl, že konkrétně u vakcíny od Pfizeru k tomu zřejmě dochází zhruba 6 měsíců od očkování.

Obavy, které vyjádřil doktor Malone, pramení z informace zveřejněné 27. července na internetovém deníku USA Today: „NBC NEWS citovala nejmenovaného vládního úředníka, který řekl, že nová data naznačují, že očkovaní jedinci by mohli mít vyšší hladinu viru a nakazit další osoby uprostřed nárůstu případů způsobených variantou koronaviru delta,“ uvedl deník USA Today.

Doktor Malone, ale i další lidé tuto zprávu tweetovali, redakce USA Today ji však přibližně po dvou dnech vymazala. Je možné ji ještě zobrazit na stránce archive.is.

Dr. Anthony Fauci
Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, hovoří během slyšení v Senátu ve Washingtonu 30. června 2020. (Al Drago / Pool / Getty Images)

Na NBC News byla mezitím původní zpráva, na kterou článek odkazoval, aktualizována. Nyní již neuvádí nejmenovaný zdroj, ale cituje ředitelku CDC Rochelle Walenskou. „Nedávné studie ukázaly, že očkovaní jedinci, kteří se nakazili covidem, mají stejnou virovou nálož jako neočkovaní, což jim umožňuje šířit virus mezi ostatní.“

Rozdíl mezi původní a novou zprávou je pouze v jediné informaci. Původně nejmenovaný zdroj tvrdil, že „očkovaní jedinci, kteří se nakazili, by mohli mít vyšší hladinu viru“, a Walenská později říká, že očkovaní „mají stejnou virovou nálož jako neočkovaní“. Média nezveřejnila důvod, proč došlo k upravení původního sdělení, zda došlo k chybě nebo jiným okolnostem.

Malone původní zprávu USA Today komentoval slovy: „NBC News včera odvysílala prohlášení nejmenovaného vládního pracovníka, že titry u očkovaných jsou vyšší než u neočkovaných. Co to znamená a proč najednou vidíte takové šílenství kolem toho? Tohle je přesně to, co byste viděli, pokud by docházelo k protilátkově závislému zesílení (ADE).“

Malone řekl, že pokud je tato informace pravdivá, potom je to podle něho projev toho, že dochází k syndromu ADE a je nutné očkovací kampaň zastavit.

„Tohle je pro vakcinologa noční můra. Stalo se to s respiračním syncytiálním virem v 60. letech a způsobilo to více dětských úmrtí u očkovaných než u neočkovaných. Stalo se to s vakcínou proti horečce dengue. A stalo se to v podstatě během vývoje jakékoliv jiné koronavirové vakcíny.“

Nejcitovanější český epidemiolog profesor Jiří Beran, v rozhovoru pro deník Echo24 26. července 2021 rovněž hovořil o vakcíně proti horečce dengue, která byla ve své době považována za velmi dobrou vakcínu a nejdříve se začala aplikovat školní mládeži na Filipínách.

„Byla to registrovaná běžná vakcína. Bohužel děti senzibilizovala, takže ty, co po očkování onemocněly horečkou dengue, mívaly daleko těžší, krvácivý průběh. 600 dětí tam zemřelo.“

Doktor Beran proto radí se raději vyhnout tomu, aby se současné vakcíny na covid-19 aplikovaly na děti.

Před nebezpečím vzniku syndromu ADE varoval 30. dubna také český lékař Jan Vavrečka, který uvedl, že vědce překvapila rychlost, s jakou virus mutuje, což s sebou přináší další možná rizika. „Existuje obrovské riziko pro všechny očkované, ve chvíli, kdy přijde dostatečně jiná mutace viru SARS CoV2, může nastat takzvaný ADE syndrom.“

„Ti, co vědí, se toho velice obávají, ale tyto informace u nás na veřejnost nepouští téměř nikdo,“ řekl Vavrečka.

Názory Jana Cempera ze serveru Manipulátoři.cz

Na webu Manipulátoři.cz v květnu označil novinář Jan Cemper doktora Vavrečku za dezinformátora. Cemper uvádí, že: „Neexistují žádná relevantní data, která by dokazovala, že vakcíny proti COVID-19 mohou způsobit ADE syndrom.“ Pripomeňme, že pan Cemper není lékař ani expert na vakcinologii.

Mezi vědce, o jejichž stanoviska Cemper své prohlášení opírá, patří výše zmiňovaný doktor organické chemie Derek Lowe. Cemper vědce přímo necituje a tvrdí, že Lowe „rezolutně odmítá, že vakcíny proti COVID-19 by mohly způsobit ADE syndrom“. Jedná se však o názor pana Cempera, protože Lowe se o ADE zmiňuje přesně takto: „Během této pandemie máme mnoho starostí, ale nezdá se, že ADE je jednou z nich.“

Další Cemperem uváděný zdroj je výše citovaný Davidson Institute, jehož vědecká studie z února 2021 končí slovy: „Ačkoliv nelze jednoznačně určit, že riziko ADE neexistuje, k dnešnímu dni naše zjištění ukazuje, že je nepravděpodobné.“ Cemper opět prohlašuje, že Davidson Institute existenci ADE „rezolutně odmítá“, ale je to skutečně pravda? Institut toto vůbec neprohlásil.

Cemperův článek není nestranný, vysvětluje, co si máme myslet o výrocích různých lékařů, a je v jeho pozadí cítit určitá agenda nebo tendence. Cemper v článku označuje sám sebe za někoho, kdo rozkrývá dezinformace, o to více by měl vědce přesně citovat a neprezentovat své vlastní dojmy a názory jako jejich výroky.

Je třeba také vzít v úvahu to, že vědci, které Cemper uvádí, se k situaci vyjadřovali již před půl rokem a od té doby se situace změnila. Naproti tomu doktor Vavrečka reagoval na aktuální situaci a své obavy z možného výskytu ADE zakládal na tom, že se začala objevovat řada nových mutací viru. Navíc Vavrečka netvrdí, že k ADE již dochází, ale že „existuje obrovské riziko pro všechny očkované, ve chvíli, kdy přijde dostatečně jiná mutace viru SARS CoV2“, a pokud se taková mutace objeví může podle Vavrečky „nastat takzvaný ADE syndrom“.

U koho vznikají mutace? U očkovaných nebo neočkovaných?

Další téma v souvislosti s mutováním viru otevřel doktor Anthony Fauci, ředitel amerického Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID). Fauci 12. července v rozhovoru pro NPR Midday naznačil, že mutace viru se vytvářejí kvůli neočkovaným lidem.

Vynálezce mRNA vakcín dr. Robert Malone ale jeho tvrzení zpochybňuje.

„Co se týče mutací, jde o další zavádějící prohlášení dr. Fauciho. Mutace, které unikají vakcínám, se nejpravděpodobněji tvoří v lidech, kteří byli očkovaní, nikoliv u neočkovaných.“

Dr. Malone není odpůrcem vakcinace, právě naopak, celý život zasvětil vývoji vakcín. Nicméně pokud se syndrom ADE prokáže, je podle Maloneho třeba očkovací kampaň na covid-19 ukončit a nemocné léčit již zavedenými léky.

V pořadu America Wake up 26. července vakcinolog Malone na otázku, zda vakcínám na covid- 19 důvěřuje, odpověděl, že nedůvěřuje ničemu a že člověk musí předpokládat, že nejsou bezpečné, dokud se neprokáže, že jsou.

Malone kritizoval ty vlády, které lákají lidi na očkování experimentálním produktem, který dosud nebyl licencován, a nedávají lidem informace o možných rizicích. Přiznal tak, že jako vědci „ani nerozumíme celému spektru, jaké vedlejší účinky to má“.

Podle vědců tedy ke zhoršení průběhu nemoci kvůli očkování mRNA vakcínou může dojít, není to však dosud potvrzeno ani vyvráceno.


POZNÁMKA: Nejsou to sice uklidňující informace, ale alespoň jsou pravdivé. Dobrou zprávou může být na druhou stranu například to, že podle studie Emory University publikované v časopise Cell Reports Medicine si většina lidí, kteří prošli onemocněním covid-19 bez vakcinace, a to i při lehkém průběhu nemoci, po zotavení zachovává širokou a trvanlivou imunitu vůči tomuto onemocnění. Autoři studie uvádějí, že přirozená imunita po zotavení z onemocnění poskytuje určitý stupeň ochrany proti různým variantám. – Milan Kajínek, šéfredaktor Epoch Times ČR


AKTUALIZACE: Článek byl 10. srpna 2021 doplněn o reakci Jana Cempera na webu Manipulatori.cz.

Související články

Přečtěte si také

Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách
Ceny potravin stále rostou. Proč? V novém originálním dokumentu Válka proti farmářům pátráme po příčinách

A je to tady, konečně můžete sledovat českou premiéru dokumentárního filmu o válce proti farmářům vedené od Nizozemska přes Srí Lanku až po Kalifornii. Snímek deníku The Epoch Times s názvem Válka proti farmářům (No Farmers No Food) mapuje situaci cíleného ničení podnikání farmářů pod rouškou „snižování emisí CO2“.

Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“
Senátor Fischer vnímá návštěvu Tchaj-wanu jako „příležitost posílit hlavní směry spolupráce mezi našimi zeměmi“

Senátor Fischer vyzdvihuje možnosti spolupráce s Tchaj-wanem, kterým však mnohdy na mezinárodní scéně brání tlak Komunistické strany Číny. Od ministra zahraničí převzal ocenění.

Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů
Průzkum: S ukotvením manželství jako svazku muže a ženy do ústavy souhlasí většina Čechů

Nový průzkum zjistil, že většina české společnosti souhlasí s tím, aby bylo manželství uzákoněno v Listině základních práv a svobod jako svazek muže a ženy.

ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan
ČR nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů, řekl Rakušan

Český ministr vnitra Vít Rakušan dnes na jednání v Bruselu zopakoval, že Česká republika nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů.

NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně
NKÚ: Miliardy od státu a EU na pandemickou pomoc byly vyhozeny neúčelně

Nejvyšší kontrolní úřad došel při kontrole programu Antivirus k šokujícím zjištěním. Stát se dopustil řady pochybení, která stála poplatníky miliardy korun.