Jaký je rozdíl mezi pravým poznáním a pouhým míněním? Co je to ctnost, jak vychovávat ke ctnosti? Dobro je konečným cílem člověka!

Na výše uvedené fresce Škola v Athénách od italského renesančního malíře Raffaela vidíme ve středu obrazu postavy Platóna a Aristotela. Platón v levé ruce drží knihu nadepsanou Tímaios, v níž se zamýšlí nad původem vesmíru. Pravá ruka a prst ukazující vzhůru odkazují na Platónovu filosofii směřující k tomu, co je božské.

Platón, řecký filosof, pedagog a matematik, je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších evropských myslitelů. Britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je v podstatě komentářem k Platónovi.

Z překladu Rudolfa Mertlíka připravil Václav Cibula. Účinkuje Josef Somr. Režie Jan Tůma. Vysíláno v cyklu Etická knihovna dne 28. ledna 2012 na ČRo 3 Vltava.


Platón založil athénskou Akademii, která posloužila jako vzor vznikajícím evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami, kterým Sókratés svými otázkami pomáhá vyvrátit jejich předsudečné a nezralé názory a dospět k lepšímu poznání.

Platón spolu se Sókratem se zabývali tématy, jako jsou: rozdíl mezi pravým poznáním a pouhým míněním; ctnost a možnost výchovy ke ctnosti; spravedlivé, a přitom trvalé uspořádání obce nebo dobro jako konečný cíl člověka i obce.