Názory

Vážená paní ministryně,

dovolte mi, abych Vás nejprve co nejsrdečněji pozdravil ze Šumavy a poblahopřál ke jmenování do funkce nejvyšší ochránkyně přírody. Jsem lesák ze Šumavy, kde jsem strávil většinu života a své profese a od vzniku Národního parku Šumava až do odchodu do důchodu začátkem roku 2011 i jeho zaměstnanec, končící ve funkci vrchního lesního inspektora.

Lesařinu jsem začal před 60 lety a tedy i provozoval myslivost v jelenářské oblasti a s touto zvěří mám docela dost zkušeností. Byl jsem doslova zděšen, jako řada mých přátel mimo park, ale i v něm, co se začalo dít za ministra Brabce a jím dosazeného vedení, mimo jiné i s jelení zvěří. K tomuto otevřenému dopisu mne donutil páteční článek v Ekolistu, kde se tyto nevládní organizace obrátily na Vás, o zastavení doslova zabíjení laní v době březosti.

(Aktualizováno 27. 2. 2022)

Kdo se někdy setkal s březí laní sraženou například autem, vyvrhoval ji a viděl plod, který za několik měsíců mohl se svojí matkou strávit život v přírodě, musel to mít zážitek na celý život.

Jako fořt a myslivecký hospodář si nedovedu představit, že by některý můj podřízený takové zvěrstvo, tedy zabití laně v době březosti a nouze, provedl. Okamžitě by musel z etických důvodů z naší lesní správy odejít. Na Šumavě hospodařili knížata, hrabata, fašisti, komunisti a nedovolili si to. Nedovolil si to ani jeden z předchozích ředitelů parku.

Nejhorší je, že se tohle omlouvá, že je to ve vyhlášce. Vážená paní ministryně, vyhláška to umožňuje (Což svědčí o morální úrovni těch, co ji schvalovali), ale rozhodující je, že to nemusím dělat a dělat dokonce v národním parku.

V článku odpovídáte, že je to na diskuzi o změně vyhlášky. Vy nemusíte diskutovat, ale můžete tohle vraždění (jinak to nazvat nemohu) zastavit v národních parcích. Víte jak? Existuje na MŽP Směrnice o myslivosti (managementu zvěře, či jak ji dnes různí úředníci nazývají) a v ní lze zcela jasně zakázat lov laní, jak to bylo zcela normální v minulosti, po 15. lednu.

Tohle je tedy odpovědnost pouze na Vás a nikoliv to byrokraticky řešit. Volili jsme a čekáme změnu. Jak se zdá, úřednická byrokracie funguje dál a jde jen o to nového ministra ohlupovat a pokračovat v nedávné osmileté praxi ministra Brabce. Zřizování nových parků, ve kterém Vás naprosto podporuji, nesmí být pro politické body, ale pro skutečnou ochranu přírody. Etiketních podvodů a fabrik na dříví bylo již dost.

Obracím se proto na Vás, zastavte řádění takovýchto „ochranářů“, kteří ještě za zabitý kus i v tomto období dostávají odměnu 1 000 Kč. Smutné, ale pravdivé. O snižování stavu zvěře si můžeme psát donekonečna, protože management jelení zvěře změněný pro navýšení stavů v r. 1999 a další odborné negramotnosti, které různí úředníci realizovali, jsou dnes výsledkem. Lesníci v provozu museli mlčet, jako musí mlčet ti slušní i dnes a tiskovým zprávám se buď v tichosti smát, nebo je nečíst.

Zeptali jsme se Ing. Josefa Prokeše z Českomoravské myslivecké jednoty na Vysočině:

Co myslíte o výzvě pana Ješátka paní ministryni k zastavení odstřelu březích laní?

Autor má svrchované právo se svobodně veřejně vyjádřit a já jeho názor respektuji.

Legislativa stanovuje podmínky, tj. mimo jiné i dobu ochrany a lovu zvěře. Vyhláška vydaná MZe stanovila pro jelení zvěř na přechodné období od 1.1.2020 do 31.3.2025 odchylnou dobu lovu. Doba lovu je tak prodloužena do 31. ledna – jinak je doba lovu stanovena do 15. ledna.

Neznamená to však, že myslivci musí toto ustanovení striktně dodržovat. Tímto je dána , v případě potřeby, možnost prodlouženou dobu k lovu využít.

Já jsem ale přesvědčen, že většina myslivců tuto možnost nezneužívá a využívá ji minimálně.


O autorovi:

Petr Ješátko.

Bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu. „Jsem lesák ze Šumavy, kde jsem strávil většinu života a své profese a od vzniku Národního parku Šumava až do odchodu do důchodu začátkem roku 2011 i jeho zaměstnanec, končící ve funkci vrchního lesního inspektora. Lesařinu jsem začal před 60 lety a tedy i provozoval myslivost v jelenářské oblasti.“