Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že ruský zákaz materiálů týkajících se duchovní praxe Falun Gong je nezákonný.

ESLP ve svém rozhodnutí z 31. ledna uvedl, že ruský zákaz uvalený na čtyři informační materiály o Falun Gongu, včetně hlavní knihy této praxe „Zhuan Falun“ – porušuje ochranu svobody projevu podle Evropské úmluvy o lidských právech, „vykládanou ve světle“ práva na svobodu náboženského vyznání, které je rovněž obsaženo v listině.

Zákaz byl vydán v srpnu 2008 v době konání letních olympijských her v Pekingu. Okresní soud v Krasnodaru na jihozápadě Ruska označil některé materiály týkající se duchovní praxe za „extremistické“. Konkrétně šlo o hlavní text této disciplíny, Zhuan Falun, dvě brožury, které tuto praxi představovaly a propagovaly celosvětový protest se štafetou olympijského ohně, jenž měl upozornit na porušování lidských práv v Pekingu, a investigativní zprávu o nedobrovolných odběrech orgánů čínským režimem.

Nucené odběry orgánů zadržovaným stoupencům Falun Gongu jsou jednou z forem perzekuce, kterou tito lidé zažívají v Číně od roku 1999, kdy se Komunistická strana Číny (KS Číny) rozhodla Falun Gong vymýtit z obavy, že jeho rychle rostoucí oblíbenost ohrožuje moc strany a pro neschopnost hnutí úzce kontrolovat.

Falun Gong (také zvaný Falun Dafa) zahrnuje soubor morálních nauk, jejímiž základními principy jsou pravdivost, soucit a tolerance, a také pět meditačních cvičení. V roce 1999 praktikovalo Falun Gong v Čínské lidové republice podle státních odhadů 70 až 100 milionů lidí.

Rozsudek

Soud ve Štrasburku konstatoval, že ruské právní orgány ve svém rozhodnutí z roku 2008 a následných slyšeních neprovedly právní analýzu textů publikací a nedoložily údajnou újmu způsobenou šířením těchto materiálů. Stížnost k soudu poslali dva ruští občané, Michail Vladimirovič Sinicyn a Sergej Nikolajevič Alechina, kteří se sami Falun Gongu věnují.

Ruské soudy „neposoudily nutnost zákazu publikací s ohledem na kontext, v němž byly publikovány, jejich povahu a znění a jejich možný škodlivý účinek“, uvádí se v rozsudku z 31. ledna.

„Soudy navíc ani nezmínily, natož aby se podrobně zabývaly dopadem zákazu na práva stěžovatelů podle článků 9 a 10 Úmluvy … a nezvážily tak jejich práva ve srovnání s veřejným zájmem,“ dodal soud s odkazem na části chránící svobodu projevu a slova (pdf).

ESLP nařídil ruským úřadům, aby oběma stěžovatelům zaplatily každému 7 500 eur jako odškodnění a dohromady 3 096 eur za veškeré náklady a výdaje spojené s případem spolu s příslušnými daněmi.

Rusko v polovině března loňského roku v souvislosti s válkou na Ukrajině vystoupilo z Rady Evropy, jehož součástí je i ESLP, a odmítlo se podřídit jakémukoli rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který byl poté vydán. V září 2022 oficiálně přestal být součástí Evropské úmluvy o lidských právech.

Výbor ministrů Rady Evropy však prohlásil, že zváží všechny žádosti podané před oficiálním vystoupením Ruska z tohoto orgánu pro lidská práva a bude sledovat provádění jeho rozhodnutí. Předmětná stížnost byla podána v roce 2012, tedy dlouho před odchodem Ruska.

Levi Browde, výkonný ředitel Informačního centra Falun Dafa, rozhodnutí evropského soudu uvítal a dodal, že doufá, že „ruským úřadům připomene, že spolupráce s Komunistickou stranou Číny se nikdy nevyplácí“.

David Matas, kanadský právník zabývající se lidskými právy a spoluautor zprávy, kterou ruský soud zakázal, uvedl, že rozhodnutí odráží model vládnutí v Rusku a Číně, kde mají občané právo na svobodu projevu pouze nominálně.

V době prvního rozsudku ruského soudu před 15 lety se Matas podivoval, proč se ruské úřady „dopustily takové parodie“, když obvinění bylo „tak daleko od pravdy“.

david matas
David Matas, kanadský právník oceněný mezinárodní cenou za lidská práva a spoluautor knihy „Krvavá sklizeň: Odběr orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně“. (Woody Wu / AFP / Getty Images)

„Vrána k vráně sedá,“ napsal advokát v e-mailu pro The Epoch Times. „To, co může ruská vláda nabídnout vládě čínské, je potlačit v Rusku zprávy o hrubém porušování lidských práv v Číně“, zejména „zprávy o masovém zabíjení praktikujících Falun Gongu pro jejich orgány“.

Matas sice pochybuje, že se Rusko bude rozsudkem řídit, ale označil rozsudek evropského soudu za „hlas zdravého rozumu tváří v tvář šílenství ruské a čínské vlády“.

Restriktivní prostředí v Rusku odsoudilo i americké ministerstvo zahraničí, když v červenci 2021 ruský soud potvrdil zákaz regionální pobočky Falun Gongu v Chakasku. „Ruské úřady obtěžují, pokutují a vězní praktikující Falun Gongu za tak prosté činy, jako je meditace a držení duchovních textů. Naléhavě vyzýváme ruskou vládu, aby přestala zneužívat označení ,extremista‘ k omezování lidských práv a základních svobod,“ uvedl mluvčí ministerstva Ned Price.

Stoupenci Falun Gongu jsou v Rusku i nadále vystaveni tlaku za to, že se hlásí ke své víře. V listopadu 2022 podala městská prokuratura ve středoruském Meziříčsku žalobu s cílem zakázat několik publikací Falun Gongu. Soud v prosinci rozhodl ve prospěch obžalovaných, ale 2. února se prokuratura odvolala. Slyšení u Kemerovského oblastního soudu je naplánováno na 2. března.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.